Kreatívne ráno vol. 50 s Jessicou Serran


Na 50. Kreatívnom ráne na festivale Fjúžn budeme oslavovať. Miesto kávy budeme rozlievať víno od firmy Domin&Kušický a po Kreatívnom ráne nám zahrá RNGO.

Príďte s nami osláviť naše jubileum.
Značkovanie existuje v ľudskej histórii od čias jaskynných malieb. Odkiaľ pochádza ľudská túžba tvoriť symboly, značky a dokumentovať svoju existenciu? A ako môžeme využiť kreatívny proces, aby sme zhmotnili naše zažité skúsenosti?

Naša hosťka, kanadská umelkyňa Jessica Serran porozpráva na tému: Značkovanie a túžba človeka dokumentovať svoju existenciu.
http://jessicaserran.com/

Po Kreatívnom ráne sa desať z vás môže zúčastniť workshopu, kde preskúmate metódy, ktoré Jessica používa pri vlastnom tvorivom procese. Na workshop sa registrujte na: info@kreativnerano.sk do 13.4.2014. Workshop je otvorený pre 10 ľudí.
Vidíme sa pri torte a víne.

Vstup: 1 Euro

kedy: 15. 4. 2014
kde: KC Dunaj, Nedbalova 3, 4. poschodie
čas: 8,30 – 10,00