Krakatoa – talk klub: FRIEDRICH W. BLOCK


V marci nezisková organizácia Mladý pes opäť pripravuje pokračovanie cyklu diskusných večerov Krakatoa – talk club. Formát Krakatoa pozýva hostí z art/sci/tech scény, ktorí rozprávajú o tom, prečo, ako a čo robia. V Goethe-Institute na Panenskej ulici sa vo štvrtok, 19. marca 2015 o 19tej bratislavskému publiku predstaví nemecký kurátor, výskumník a sporadický umelec Friedrich W. Block.

Friedrich sa zaoberá sa históriou digitálnej poézie a elektronickou literatúrou v nemecky hovoriacich krajinách. Ako kurátor pracuje v galérii Stiftung Brückner-Kühner v meste Kassel v Nemecku, kde koordinuje aj jeden z hlavných projektov galérie, ktorým je festival digitálnej poézie p0es1s. Friedrich Block bude na Slovensku prvýkrát a jeho prednáška bude o post-digitálnej poézii v nemeckých krajinách i o tom, čo sa skrýva pod pojmom digitálna poézia. Hosť predstaví koncept festivalu p0es1s i zaujímavú ideu budúcnosti textu v digitálnej dobe.
Podujatie je súčasťou mesiaca knihy v Goethe-Institute a bude prebiehať v anglickom kazyku.
Nezisková organizácia Mladý pes začala organizovať diskusné podujatia Krakatoa – talk club v októbri 2012. Zámerom projektu je vytvoriť platformu na stretávanie sa, prezentovanie a inšpirovanie mladých profesionálov a nadšencov pôsobiacich v oblastiach ako sú umenie, nové médiá, veda a technológie. Neformálna prezentácia spojená s diskusiou s profesionálmi z daných oblastí dáva verejnosti možnosť oboznámiť sa s aktuálnym dianím a trendmi na Slovensku či v Európe.

S Friedrichom W. Blockom sa stretneme v Goethe-Institute na Panenskej 33 vo štvrtok 19. marca 2015 o 19tej.