Košický projekt Európske hlavné mesto kultúry 2013 je pre MK SR prioritou


Pri príležitosti výjazdového zasadnutia vlády SR v Košiciach sa dnes na neformálnom obede stretli zástupcovia neziskovej organizácie Košice 2013, n.o. s ministrom kultúry Danielom Krajcerom. Nový minister kultúry sa oboznámil so stavom investičných projektov v ich prípravnej fáze a uviedol, že projekt Košice INTERFACE 2013 patrí medzi priority jeho rezortu, a že práve preto je aj súčasťou programového vyhlásenia vlády SR. Krajcer povedal, že Ministerstvo kultúry SR chce aj naďalej na projekte aktívne
participovať. „Pre projekt Košice 2013 je veľmi podstatné, že vláda SR si uvedomuje jeho dôležitosť a chce aktívne pomôcť jeho úspešnej implementácii. Tento fakt bude hrať významnú rolu aj pri priebežnom monitoringu projektu Európskou komisiou,“ uviedla na záver stretnutia umelecká riaditeľka projektu , Zora Jaurová.

via kosice2013.sk