Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 má 2 roky


Na oslavu druhého výročia získania titulu Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 prišli do Košíc tisícky ľudí. Jedinečné spojenia prešovských akošických umelcov sa stali symbolom Prešova a Košíc ako dvoch miest, pre ktoré je tento titul obrovskou výzvou a koncert 2 v 1 zabával východniarov do neskorých večerných hodín. Koncert otvorili primátori oboch miest spoločne s publikom, ktoré vzápätí dostal do varu skvelý Marián Čekovský spolu s jazzmanom Petrom Lipom. Druhé výročie Košíc ako Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 v znamení spolupráce však prinieslo pre región východu a celé Slovensko aj viditeľné pozitívne zmeny procesov vkultúrnej infraštruktúre, naštartovanie množstva grantových schém, investícií a otváranie tém, ktoré rezonujú v Európe.

Vďaka titulu príde do Košíc investícia 60 mil. EUR zo štrukturálnych fondov EÚ, čo zabezpečí financovanie investičných projektov , ktoré sa v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry do roku 2013 budú realizovať. Vznikne napr. kultúrna kreatívna štvrť v areáli Kasární/Kulturparku, sídliskové komunitné kultúrne centrá, zrekonštruuje sa amfiteáter, zrevitalizujú dva mestské parky, dokončí sa rekonštrukcia Dómu sv. Alžbety a zrealizujú sa ďalšie investície v meste.

„Na MK SR je vytvorená grantová schéma na podporu programu v Košiciach a regióne, ktorá slúži na podporu cieľov víťazného projektu Košice 2013. Je v nej vyčlenených takmer 10 mil. EUR pre kultúrne dianie v Košiciach a regióne. Spustili sme tiež prvý výmenník, ktorý aktivizuje komunitu na sídlisku Terasa a rozbehli sme aj množstvo ďalších aktivít v oblasti kultúry a kreatívnej ekonomiky, ktoré smerujú k napĺňaniu cieľov projektu,“ hovorí umelecká riaditeľka Košice 2013, n.o., Zora Jaurová.

Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 prináša tiež odbornej verejnosti myšlienky súvisiace s trendom kreatívnej ekonomiky ako najrýchlejšie rastúcim segmentom na celom svete. „V spolupráci s RUHR.2010 (súčasným Európskym hlavným mestom kultúry) sme pripravili množstvo projektov týkajúcich sa práve podpory kreativity a talentov v meste, regióne, ktorá dáva pozitívny impulz k rastu kreatívnej ekonomiky aj na Slovensku“, doplnila Jaurová. Preto sa oslava druhého výročia získania titulu niesla aj vznamení medzinárodnej konferencie okreatívnom priemysle Shaping the future, ktorá priniesla odbornú debatu špičkových európskych odborníkov o dôležitosti štrukturálnej podpory tejto oblasti a ukázala konkrétne príklady toho, že aj na Slovensku tento typ ekonomiky existuje, rozvíja sa a rastie.

via kosice2013.sk