Koniec výstavy Bludní Holanďania sa blíži ..príďte si pozrieť Majstrovské diela nizozemského umenia na Slovensku


SNG, Esterházyho palác, 1. – 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
SNG, Vodné kasárne, 1. poschodie, Rázusovo nábrežie 2, Bratislava
GMB, Mirbachov palác, prízemie, Františkánske nám. 11, Bratislava
Trvanie: už len do 18. marca 2007
Vybrané diela z výstavy budú v letnej sezóne prezentované v priestoroch Zvolenského zámku
Kurátor výstavy: Ivan Rusina
Spolupráca: Zuzana Ludiková (SNG) a Martin Čičo (GMB)

Ak ste to doteraz nestihli, máte ešte poslednú šancu vidieť unikátnu výstavu Bludní Holanďania, ktorá trvá do nedele 18. marca 2007. Výstava, vzbudzujúca veľký záujem širokej verejnosti
(v polčase 11 500 návštevníkov), po prvýkrát pred verejnosťou odkrýva zbierky nizozemských, holandských a flámskych obrazov „zlatého veku“ v takomto rozsahu. Kolekcia obsahuje cca 150 diel nizozemského maliarstva a cca 120 grafických listov, medzi ktorými nájdeme aj artefakty Rembrandtovho, Rubensovho či Breughelovho okruhu.

Výstavu dopĺňa reprezentatívna publikácia, ktorá prostredníctvom obrazovej a textovej časti predstavuje nizozemské, holandské a flámske obrazy 15. – 17. storočia zo slovenských zbierok.
Od marca bude v edícii Zbierok Starého umenia SNG k dispozícii tiež katalóg vystavených diel, ktorý bude k dispozícii za dostupnejšiu cenu.

Kurátor výstavy Ivan Rusina bol za autorsky a kurátorsky náročnú prípravu výstavy Bludní Holanďania a s ňou súvisiacu knihu Majstrovské diela nizozemského umenia na Slovensku ocenený v kategórii výtvarné umenie Cenou Ministra kultúry Slovenskej republiky.

K najväčšiemu výstavnému projektu roku 2006 sa viaže aj veľké množstvo sprievodných podujatí, na ktoré Vás takisto srdečne pozývame.
Jedným z nich je aj koncert Hudba zlatého veku v podaní barokového súboru Musick for a while, ktorý zaznie v stredu 14. marca 2007 o 17.00 hod. v priestoroch Esterházyho paláca.
Pre detského návštevníka sa bude 25. marca 2007 konať nedeľný ateliér na tému Premeny postáv v obraze, kde si deti pocestujú v čase. Okrem toho si môžu kreatívne zasúťažiť pri každej návšteve galérie prostredníctvom Detského bludiska výstavou, čo je nová forma pracovného zošita, ktorý obsahuje úlohy, týkajúce sa výstavy Bludní Holanďania.
Pre dospelého návštevníka sú pripravené ešte tri nedeľné popoludnia so začiatkom o 15.00 hod., na ktorých ho školený lektor prevedie celou výstavou.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Výstava je pripravená v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy.

SNG ďakuje za podporu Veľvyslanectvu Holandského kráľovstva v SR, ako aj všetkým slovenským i zahraničným inštitúciám za zapožičanie umeleckých diel.

via sng.sk