Kolokvium


Slovenská národná galéria v Bratislave pripravila na záver aktuálnej výstavy Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika medzinárodné kolokvium pod názvom Gotika na Slovensku a jej stredoeurópsky kontext, ktoré sa konalo v dňoch 17. a 18. marca v kinosále SNG. Kolokvium bolo venované referátom a diskusiám spojeným s rozmanitými aspektmi gotickej architektúry a umenia na Slovensku v jeho nadregionálnych súvislostiach. Diskutujúci vo veľkej miere reagovali najmä na publikáciu, ktorá vyšla k výstave, revidovali najmä chronológiu najstarších drevených skulptúr z 13. a 14. storočia. Kurátor výstavy Dušan Buran považuje za mimoriadne objavné napríklad príspevky zo sekcie iluminovaných rukopisov alebo príspevky súvisiace s dielom Majstra Pavla z Levoče.
Kolokvium sa stretlo s mimoriadnym záujmom odbornej i laickej verejnosti. Spomedzi 150 prihlásených účastníkov vystúpilo 32 referentov z Čiech, Nemecka, Rakúska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska. Záujem o toto vedecké sympózium, ktoré inicioval kurátor výstavy Gotika Dušan Buran, prejavilo aj veľa študentov či už z bratislavskej, ale aj trnavskej Univerzity. Podľa organizátorov konferencia splnila svoj účel a iniciuje ďalšie diskusie v rámci gotického umenia.
Pokračovaním medzinárodného kolokvia je exkurzia na Spiš a jeho okolia. Práve tento región sa stal dominantným zdrojom gotických umeleckých diel vystavených v rámci končiacej sa expozície Gotika.

V nedeľu 21. marca 2004 bude v priestoroch SNG v Bratislave výstava v neformálnom rámci ukončená príhovorom generálnej riaditeľky, kurátora a koncertom z cyklu Musica poetica da camera (X. ročník): Stredoveká hudba I–IV. – Ťažko ovládateľné historické nástroje z vyššej spoločnosti.

SNG zároveň ponúka všetkým záujemcom, ktorí nestihli navštíviť výstavu Gotika, jedinečnú príležitosť oživiť si túto stredovekú tému a ponúka verejnosti predĺžené otváracie hodiny.
V sobotu 20. marca bude výstava otvorená do 21.00 hod.
V sobotu bude zároveň od 18.00–21.00 hod. bezplatný vstup na výstavu a v čase od 18.00, 19.00 a 20.00 budú výstavou sprevádzať odborní lektori – zraz záujemcov je v pokladni Esterházyho paláca.

via sng.sk