Knižnici pre mládež mesta Košice sa stretne s čitateľmi Roland Kyška


Dňa 24. 11. 2010 sa v Knižnici pre mládež mesta Košice stretne s čitateľmi Roland Kyška, rodák z Košíc. Prvé podujatie bude o 9. 00 hod. v  Centrálnej požičovni knižnice, Tajovského 9. S aktuálnou Kráľovnou čitateľov sa Roland Kyška stretne o 10. 30 hod. na ZŠ Drábova a o 11. 45 hod. ho srdečne očakávajú žiaci na pobočke Knižnice pre mládež mesta Košice na ZŠ Bruselská.

Roland Kyška sa pred dvadsiatimi rokmi stal prvým Kráľom čitateľov Knižnice pre mládež mesta Košice .Súťaž Kráľ čitateľov je vedomostná súťaž pre čitateľov knižnice. Kráľ čitateľov získava tieto výsady: reprezentuje knižnicu na celomestských podujatiach a tlmočí požiadavky čitateľov.

Roland Kyška bol zároveň aktívnym čitateľom knižnice, navštevoval ZŠ L. Novomeského, je absolventom Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, pracoval ako reportér, redaktor, bol šéfredaktorom spravodajstva v STV a dnes je zástupcom šéfredaktora v týždenníku Plus 7dní. Je spoluautorom knihy Slovenský sen. Knižka s príznačným názvom prináša portréty dvadsiatich novodobých slovenských multimilionárov.

„25. novembra, oficiálne prezentujem v Bratislave svoju knihu Všetci sme nahí na Facebooku, predpremiéra prezentácie bude v KMK, sťaby v knižnici, kde som vyrástol a zároveň aj v meste, kde som sa narodil. Kniha síce nie je určená prioritne pre mládež, na druhej strane sú tam aj respondenti, ktorí by mohli zaujať, najmä z oblasti pop music a je zároveň aj návodom, ako pracovať so sociálnymi sieťami a chrániť si súkromie – čo iste je mimoriadne aktuálna téma.“- uvádza Roland Kyška.

via Knižnica pre mládež mesta Košice