Klubová karta priateľov SNM prináša nové možnosti podpory kultúrneho dedičstva


Slovenské národné múzeum pripravilo pre milovníkov histórie a umenia nové možnosti využitia členských kariet Klubu priateľov SNM. Ako poďakovanie za niekoľkoročnú priazeň členov, ale aj zaujímavú ponuku pre nových priaznivcov obohatil Klub priateľov SNM svoju ponuku o niekoľko exkluzívnych noviniek.

Klub priateľov SNM vznikol v marci 2006 predovšetkým s cieľom vybudovať partnerský vzťah s verejnosťou – s jednotlivcami, ako aj s inštitúciami. Je určený všetkým, ktorým podpora uchovávania kultúrneho dedičstva nie je vzdialená a ktorých zaujímajú aktivity Slovenského národného múzea. Klub priateľov poskytuje priestor pre rôzne možnosti podpory múzea, zároveň však ponúka množstvo zaujímavých výhod.

Za príspevok, ktorého prevažná časť poputuje na podporu a rozvoj jedného z 19-tich múzeí Slovenského národného múzea, získava člen Klubu priateľov SNM viacero výhod. Tie sú prispôsobené jednotlivým typom členstva. Individuálne je určené pre jednotlivcov do 60 rokov, seniorské je určené pre milovníkov histórie nad 60 rokov. Pre rodiny s deťmi je vyhradené rodinné členstvo, ktoré môžu využiť nielen rodičia, ale aj starí rodičia so svojimi vnúčatami. Inštitucionálne členstvo predstavuje špeciálnu kategóriu. Je to cesta, ako poskytnúť svojim zamestnancom zaujímavý prvok sociálneho programu. VIP kategória je určená pre vzácne osobnosti nášho kultúrneho a spoločenského života, o členstve rozhoduje Klub priateľov SNM.

Od jesene 2010 môže každý člen Klubu priateľov SNM využívať novú, bohato rozšírenú ponuku výhod. Okrem voľného vstupu do všetkých múzeí SNM na Slovensku a na všetky podujatia organizované Slovenským národným múzeom získava každý člen ročné predplatné unikátnej kultúrnej revue Pamiatky a múzeá. Súčasťou novej ponuky Klubu priateľov SNM je aj organizovanie stretnutí členov, ktorí dvakrát ročne spoločne navštívia aktuálnu výstavu alebo podujatie Slovenského národného múzea, pričom lektorský výklad a dopravu mimo hlavné mesto zabezpečí pre priaznivcov histórie Klub priateľov SNM. Ďalšou výhodou predovšetkým pre rodiny s deťmi je voľný vstup do novootvoreného Detského múzea SNM alebo využitie individuálneho zberateľského poradenstva. Pravidelným zasielaním pozvánok a informačných bulletinov na poštovú i emailovú adresu získa člen Klubu SNM prehľad o všetkých akciách, výstavách a podujatiach Slovenského národného múzea.

O možnostiach a výhodách členstva v Klube priateľov SNM sa dozviete aj na TV SNM.

Pri špeciálnych podujatiach, v ktorých je SNM len ako spoluorganizátor neplatí voľný vstup na klubovú kartu, ale na voľnú vstupenku, ktorú v prípade záujmu zabezpečí Klub priateľov SNM.

Viac o výhodách a o tom ako sa stať členom Klubu priateľov SNM sa dozviete na http://www.klubpriatelovsnm.sk alebo http://www.snm.sk.

via snm.sk