Klaviristka Daniela Varínska prichádza so strhujúcou novinkou


Originálna dramaturgia a strhujúca interpretácia. Také je nové CD Barber – Hatrík – Ravel poprednej slovenskej klaviristky Daniely Varínskej. Do života ho vydavateľstvo Hudobný fond uvedie už tento piatok 20. júna v priestoroch klubu HF. Srdečne pozvaní sú milovníci vážnej hudby, ale aj intenzívnej umeleckej krásy.

Barber – Hatrík – Ravel. Trojica skladateľov nepotrebuje dlhé predstavovanie. Vrcholné diela klavírnej literatúry zo začiatku 20. storočia a skladba slovenského skladateľa tvoria mimoriadne zaujímavý koncept ďalšieho dôkazu o výnimočnosti domácej klaviristky. Daniela Varínska patrí k nesmierne disponovaným interpretom so sugestívnym prejavom a vybrúseným rukopisom. Okrem štúdia na Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave absolvovala aj študijné pobyty na Leningradskom konzervatóriu a vo Weimare. V roku 1965 zvíťazila na Chopinovej súťaži v Mariánskych Lázňach a diplom získala aj na Medzinárodnej klavírnej súťaži v Leeds. Nemenej dôležitá bola aj Varínskej pedagogická činnosť. Počas svojej kariéry spolupracovala s poprednými domácimi i zahraničnými telesami na renomovaných hudobných festivaloch v Európe, Kanade, USA a v Ázii. Medzi Varínskej priekopnícke nahrávky patria sonáty L. van Beethovena na kladivkovom klavíri, úplné klavírne dielo J. L. Bellu, kompletné Piesne bez slov F. Mendelssohna Bartholdyho a komplet 32 klavírnych sonát L. van Beethovena. Novinka nazvaná jednoducho Barber – Hatrík – Ravel predstavuje ďalšiu časť Varínskej širokého interpretačného výrazu. Úprimný a energický romantik 20. storočia Samuel Barber sám seba často nazýval „žijúcim mŕtvym“ skladateľom. V dobe nástupu novodobých avantgardných tvorcov otvorene priznával, že si chce získať široké poslucháčske zázemie. Hoci Sonáta op. 26 vznikla v strednom tvorivom období skladateľa, ktoré charakterizuje melodický a lyrický štýl, prekvapujúco v nej zaznievajú aj chromatické a disonantné tóny. Skladateľský profil Juraja Hatríka je do veľkej miery ovplyvnený jeho vzťahom k mimohudobným podnetom – záujmom o literatúru, poéziu, estetiku i filozofiu hudobného diela. Sonata-ciacona z roku 1970 zaznela v podaní Daniely Varínskej aj v rámci 10. ročníka medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos. Hoci hudobný odkaz francúzskeho skladateľa Mauricea Ravela nie je rozsiahly, svojou podivuhodnou syntézou rôznych inšpiračných zdrojov je nesmierne bohatý a podnetný. Klavírny cyklus Gaspard de la nuit (Gašpar noci) spadá do vrcholného a s ničím neporovnateľného obdobia skladateľovej tvorby (1905 – 1910). V tomto cykle definitívne prekonal skrytý debussizmus predchádzajúcich klavírnych skladieb a vytvoril svojský hudobný jazyk oslnivého majstrovstva.

Jedna z prvých dám domácej vážnej hudby prichádza po nedávno vydaných Beethovenových sonátach s ďalším výrazným titulom. CD Barber – Hatrík – Ravel je dôležitým mementom Varínskej umeleckého prínosu. 20. júna sa bude v priestoroch klubu Hudobného fondu krstiť exportné domáce umenie. Slávnostné uvedenie novinky Daniely Varínskej je naplánované na 15. hodinu.
FB profil vydavateľstva Hudobný fond:
https://www.facebook.com/hudobnyfond.sk