Kdo by se 21. března bál Downova syndromu?


Brněnské občanské sdružení Úsměvy letos propojilo oslavy světového dne Downova syndromu v ČR a samo zve 21. března na divadelní oslavy „Kdopak by se DS bál?“
Brno, 10. března 2015 – 21. březen se letos již podesáté pod záštitou Organizace spojených národů připomíná jako Světový den Downova syndromu (DS). Datum, které symbolicky odkazuje na podstatu tohoto geneticky podmíněného postižení (trizomie 21. chromozomu, proto 21. den třetího měsíce) je příležitostí pro několik milionů osob s DS po celém světě a jejich blízké poukázat na pozitivní i problematické aspekty, které s sebou život s chromozomem navíc přináší.

Letos všichni společně
Protože je organizací pomáhajících rodinám dětí narozeným s Downovým syndromem (DS) v České republice celá řada, rozhodlo se letos brněnské sdružení Úsměvy připomínky Světového dne DS propojit jak symbolicky, tak informačně. Co se tedy bude 21. března v českých, moravských, ale také několika slovenských městech, dít, mohou proto zájemci nově zjistit na webové stránce http://www.dends.cz. Ta informuje o tom, co všechno se tento den chystá v Brně, Praze, Českých Budějovicích, Ostravě, Plzni, Jablonci, Vsetíně, Opavě, Bratislavě a Košicích. Průběh oslav v různých městech bude možné sledovat v živém vysílání prostřednictvím kanálu Youtube 21. března v 16:30, 18:30 a 20:30. Společně se pak připomínky světového dne Downova syndromu v České republice propojí ve 2:13 odpoledne a ve 21:03 večer. To se budou po celé republice symbolicky vypouštět balónky s ručně psanými vzkazy a přáními účastníků jednotlivých setkání.

Kdopak by se v Brně DS bál?
Brněnská divadelní oslava, pořádaná o.s. Úsměvy, navazuje na spolupráci sdružení s Divadlem Aldente na přípravě inscenace „Maminko, jsi důležitá jako šraňky v tunelu!“, která v loňském roce s úspěchem převedla pro divadlo texty autorů s DS a na pódium přivedla mladé herce s Downovým syndromem a jejich sourozence. Stejný tým připravil sérii hned tří divadelních setkání, jejichž tématem jsou rozpaky, bariéry a nedorozumění, které kolem tématu Downova syndromu nezřídka panují. Zájemci se tedy mohou s úspěšnými tvůrci, ale také rodinami, dětmi i dospělými s Downovým syndromem sejít 21. března 2015 v 15:00, 17:00 a 19:00 hodin v Husově ulici naproti brněnskému hotelu International a vydat se s nimi nahoru na Špilberk v průvodu tvořeném herci s DS i bez něj. Nahoře na Hlídce 2 na všechny čeká zábavné posezení u kávy, psaní vzkazů a pozdravů jak na balónky, tak na připravené interaktivní figuríny, živé internetové vysílání a několik překvapení. Na závěr posledního setkání budou ve 21:03 vypuštěny všechny připravené balónky. Interaktivní figuríny budou později vystaveny v Dětské nemocnici, kavárně Trojka, na Mendelově univerzitě a dalších místech v Brně. Aktuální informace najdou zájemci na webové stránce http://www.dends.cz, nad akcí převzal záštitu náměstek primátora města Brna pro sociálně kulturní oblast Bc. Matěj Hollan a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro rodinnou politiku Bc. Roman Celý DiS.

O. s. Úsměvy
Občanské sdružení Úsměvy pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám vzniklo v létě 2006. Podstatou jeho činnosti je pomoc rodičům dětí s DS, podpora aktivit souvisejících s integrací lidí s DS do společnosti, pomoc při rozvíjení jejich zájmové činnosti a účelného využívání volného času. Zároveň se snaží o seznamování veřejnosti s životem, schopnostmi a potřebami lidí s Downovým syndromem. Více informaci najdete na webových stránkách http://www.usmevy.cz a http://www.klubnejmensich.cz.

Divadlo Aldente Brno
Studio Aldente je nezávislé umělecké uskupení, které se zabývá tvorbou divadelních inscenací (Divadlo Aldente) a organizováním kurzů scénického tance pro veřejnost (Taneční studio Aldente). Vzniklo v roce 2008. Dosud vytvořilo Divadlo Aldente 18 inscenací a odehrálo přes 150 představení. Angažuje jak profesionální umělce, tak studenty vysokých uměleckých škol či kohokoli, kdo může divadlu přinést vhodnou inspiraci – v poslední době např. herce s Downovým syndromem. Divadlo Aldente dlouhodobě usiluje o specifickou poetiku a o důsledně syntetický scénický projev, jenž v brněnských kamenných divadlech není zcela obvyklý. Více informaci najdete na webových stránkách http://www.divadloaldente.cz/ .