KATA TRANKER (HU) – La Mére qui Flâne


Kata Tranker patrí k najmladšej generácii maďarských umelcov. Vo svojej tvorbe narába s pestrým spektrom prístupov, od kresby, koláže, objektu až po inštalácie, ktoré s ľahkosťou kombinuje do komplexných celkov. Naratívne „príbehy“ v jej dielach divákovi neponúkajú lineárny dej alebo interpretáciu, ale majú otvorený charakter. V jej práci sa často objavujú otázky sociálno-historického charakteru, otázky identity, medziľudských, či geopolitických vzťahov.

Autorka predstavuje projekt, na ktorom pracovala počas trojmesačnej rezidencie v Košiciach v rámci projektu K.A.I.R. Košice Artist in Residence. Odvoláva sa na odkaz Waltera Benjamina, ktorý prepracoval koncepciu flanéra (z francúzskeho slova flâneur) – človeka bezcieľne prechádzajúceho sa mestom, kráčajúceho pre chôdzu samotnú, ktorá ponúka čas a priestor na premýšľanie a rozvoj kreatívneho myslenia.
Kata Tranker mapuje pohyb mestom z pohľadu a skúsenosti matky desaťmesačného dieťaťa. V prvom období materstva je prechádzka s dieťaťom v kočiari dobrou príležitosťou opustiť štyri steny domova, prežiť nejaký čas v „reálnom svete“ a premýšľať. Dôvodom prechádzky je prechádzka samotná, bez náhlenia sa, pre samotný zážitok mestského priestoru, spletitých uličiek a skrytých zákutí, pre zachytenie okamihu. Matky sa správajú ako neúmyselní flaneuristi – prechádzajú sa náhodnými ulicami, premýšľajú nad tým, čo majú, vidia pred sebou. Tranker svoje skúsenosti a dojmy z mesta zaznamenáva v priestorovej inštalácii, kolážach, kresbách a objektoch. Nájdeme tu vyznačené trasy, ktorými autorka prechádzala, fotografie a kresby budov extrahovaných do základných tvarov, kúsky odpadkov, odfúknutých z balkónov tohto veterného mesta a opakujúci sa motív materstva a rodinného života, ktorý nachádza v niekoľkých sochárskych realizáciách vo verejnom priestore, a ktoré pôsobia až príliš idealisticky v porovnaní s reálnou skúsenosťou ženy – matky.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Rezidenčný pobyt v rámci projektu K.A.I.R. Košice Artist in Residence je podporený Medzinárodným vyšehradským fondom a organizáciou Creative Industry Košice.

fb event: https://www.facebook.com/events/253548011819598/

šopa gallery
Hlavná 40, Košice
Vernisáž: 24. augusta 2017 o 19:00 hod.
Výstava potrvá od 25. augusta do 15. septembra 2017
Otváracie hodiny: pondelok – piatok od 16:00 – 18:00
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.