„Karpaty“ oslavujú tridsiate narodeniny


Už tridsať rokov je neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života v multinárodnostných Košiciach aj Ukrajinský národný zbor Karpaty. Tridsiate narodeniny oslávi v sobotu 28. novembra slávnostným koncertom v košickom Dome umenia. Predstavia sa spolu so Sláčikovým orchestrom Musica Iuvenalis, s ktorým zbor spolupracuje od rok 1988, a hosťami, speváckou skupinou Zaslúženého akademického Zakarpatského ľudového súboru, speváckou skupinou Poľana a  sólistami zboru Karpaty. V programe odznie to najlepšie z repertoáru zboru, ktorý vznikol na jeseň roku 1985.

Zakladateľom, dirigentom a umeleckým šéfom jedinečného speváckeho telesa je Levko Dohovič, ktorý prednedávnom oslávil 80. narodeniny. Patrí k zakladateľom ukrajinskej zborovej tradície na východnom Slovensku, hoci práve Karpaty vznikli po jeho pätnásťročnej nútenej odmlke v oblasti ukrajinskej kultúry. „Na jeseň roku 1985 mi vtedajšie komunistické vedenie Kultúrneho zväzu ukrajinských pracujúcich opätovne povolilo činnosť v oblasti ukrajinskej kultúry. Mohol som sa vrátiť k milovanému zborovému spevu. Spolu s viacerými nadšencami a priateľmi sme sa stretli na prvých skúškach a začali pripravovať prvé vystúpenia zboru Karpaty,“ spomína rodák zo Zakarpatskej Ukrajiny Levko Dohovič, ktorého vo veku necelých pätnástich rokov zatvorila sovietska moc na šesť a pol rokov do gulagov a prenasledovaný bol aj v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, v čase tzv. normalizácie pomerov v komunistickom Československu.
Karpaty sa verejnosti prvý raz predstavili v marci 1986 na akadémii venovanej najväčšiemu ukrajinskému básnikovi Tarasovi Ševčenkovi a odvtedy uskutočnili viac ako 500 koncertov a vystúpení na Slovensku aj v zahraničí. Košický zbor poznajú v Belgicku, Bulharsku, Česku, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku a aj na Ukrajine. „Zbor reprezentuje národnostnú menšinu Rusínov – Ukrajincov Slovenska a je jedinečný nielen v rámci Slovenska. Repertoár zboru tvoria skladby a úpravy ukrajinských skladateľov a skladateľov iných národov od 17. storočia až po súčasnosť, ľudové piesne, koledy, sakrálne a liturgické piesne východného obradu,“ dodáva umelecký vedúci. Okrem koncertných programov zbor počas svojej existencie naštudoval aj divadelnú hru Tarasa Ševčenka „Nazar Stodoľa“ so spevohrou Petra Niščinského „Večornyci“ a fragmenty z opery Semena Hulaka – Artemovského „Zaporožec za Dunajom“.

Členmi zboru sú dodnes nielen príslušníci ukrajinskej a rusínskej národnostnej menšiny, ale aj mnohí Slováci. „Za všetkých azda spomeniem sólistov zboru Tomáša Námešpetru a Máriu Pobehovú, ktorí vystúpia aj na slávnostnom koncerte. Práve im a ďalším dlhoročným členom zboru patrí azda najväčšie poďakovanie za to, že Karpaty už tridsať rokov šíria, nielen na Slovensku, krásu ukrajinskej piesne,“ zdôrazňuje Levko Dohovič.

Od roku 1990 sa Karpaty výrazným spôsobom podieľajú aj na kultúrnom živote v Košiciach, za čo získali nielen Cenu mesta Košice. Za šírenie ukrajinskej kultúry za hranicami Ukrajiny Ministerstvo kultúry Ukrajiny udelilo zboru pred desiatimi rokmi titul „Ukrajinský národný amatérsky zbor“. Z najznámejších podujatí organizovaných zborom treba spomenúť Novoročný ples Rusínov – Ukrajincov podľa Juliánskeho kalendára, ktorého 25. ročník sa uskutoční 16. januára 2016. O deň neskôr pripravujú Karpaty 16. ročník Novoročného koncertu. Ešte pred Vianočnými sviatkami, 19. decembra, trinásty krát odznie koncert s názvom „Vianočné tradície národnostných menšín v Košiciach“. Ako dodáva hlavná organizátorka týchto podujatí a členka rady zboru Karpaty Helena Dohovičová, aj vďaka týmto akciám, ale aj ďalším kultúrno-spoločenským podujatiam mali Košičania príležitosť spoznať 84 umeleckých súborov z Ukrajiny a ďalších 14 ukrajinských súborov z Česka, Maďarska a Poľska.