Karel Och novým uměleckým ředitelem MFF Karlovy Vary


46. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary proběhne ve dnech 1. – 9. července 2011. V současné době se již naplno rozběhla příprava programu, jehož první konkrétní obsah by měl být zveřejněn počátkem příštího roku.

Ke konci roku 2010 dochází také ke změnám na některých pozicích MFF Karlovy Vary.

Dlouholetá umělecká ředitelka MFF KV Eva Zaoralová se od ledna 2011 stává uměleckou poradkyní festivalu. Funkci uměleckého ředitele MFF KV bude od 1.1. 2011 zastávat Karel Och.

Eva Zaoralová, která má společně s prezidentem MFF Karlovy Vary Jiřím Bartoškou hlavní zásluhu na vybudování nové, moderní podoby festivalu a která je již více než 15 let jeho klíčovou osobností, zůstává v nejužším vedení MFF Karlovy Vary a bude se i nadále podílet na tvorbě programu a reprezentaci festivalu.

Karel Och, který působí na MFF Karlovy Vary od roku 2001 v pozici dramaturga a v posledním roce programového ředitele, patří k nejbližším spolupracovníkům Evy Zaoralové. Jeho jmenování uměleckým ředitelem představuje záruku zachování kontinuity uměleckého směřování festivalu.

via kviff.com