Kamenné mysterium


26. jún / 17. júl / 7. august / 28. august 2010
hrad Červený Kameň
…veľký hrad v Malých Karpatoch…

Neobyčajný návrat do histórie je možné zažiť počas štyroch sobotných letných večerov na štvrtom ročníku nočných prehliadok s podtitulom Kamenné mysterium.

V atmosfére mihotajúcich sviečok a horiacich fakieľ sa bežný smrteľník ocitne v období 13. – 16. storočia, kedy hrad Červený Kameň vlastnil „Pán Váhu a Tatier“ – Matúš Čák Trenčiansky, ale i bohatá rodina Fuggerovcov z juhonemeckého Augsburgu.

Dej celého podujatia sa odohráva v hradnom podzemí, keď na Červený Kameň po viac ako sedemsto rokoch prichádza jeho zakladateľka – kráľovná Konštancia, aby zistila, či jej sen o mocnom stredovekom domíniu sa stal skutočnosťou. Prostredníctvom divadelného stvárnenia dramatických pasáží má samotná kráľovná spolu s návštevníkom možnosť prežiť nielen atmosféru búrania gotického hradu, stavbu renesančnej pevnosti s fortifikačným systémom, „mamonársky“ zápas troch bratov o majetok, ale i predaj celého panstva na základe sobáša z vypočítavosti.

Okrem toho nočné prehliadky so scénkami ukážu, že peniaze mali omnoho vyššiu hodnotu ako životné šťastie a láska, ale takisto priblížia aké radosti i starosti v minulosti prežíval na červenokamenskom panstve jednoduchý ľud.

Príďte odhaliť svedectvo Kamenného mysteria, veď legendárny príbeh neožíva predsa každý deň.

časy prehliadok: každých tridsať minút od 19.00 do 23.00 hod. (vrátane)

vstupné: dospelí – 7 €
deti od 3 do 18 rokov – 3.5 €

via snm.sk