JRD´art camp


Zámerom projektu je nadviazať na projekt HRANICA / HATÁR a pokračovať v naplňaní myšlienky vzájomného zbližovania sa a posilňovania cezhraničných vzťahov prostredníctvom umenia a tém, ktoré sú spoločné pre celý višegradsky región. Cieľom je vytvorenie tvorivého priestoru na netradičnom mieste, ktoré je pozostatkom spoločného národného hospodárstva z čias minulých. Opustené priestory bývalého Jednotného roľníckeho družstva VČELINCE sa nachádzajú 9 km od hraníc s Maďarskou republikou a sú jednými z mnohých roztrúsených po celom postsocialistickom bloku. Tento smutný pomník minulosti bude počas desiatich dní k dispozícii umelcom a stane sa miestom pre vzájomnú tvorivú spoluprácu dizajnérov, maliarov, sochárov, street-arterov, hudobníkov, hercov, tanečníkov a fimárov. Cieľom dvadsiatich troch umelcov bude umelecká konfrontácia minulosti /zosobnenej prostredím/, prítomnosti /zastúpenej tvorivým potenciálom zúčastnených umelcov/ a budúcnosti, ktorú vytvárame svoji každonennými činmi. Umelci budú mať k dispozíci celý areál družstva a aj materiál, ktorý sa nachádza na jeho pozemku. Prostredníctvom ich site specific tvorby získa toto miesto novú výpovednú hodnotu a ponúkne obyvateľom pohraničných oblastí nový, kreatívny pohľad na minulosť a vlastnú existenciu. Pretvoria nefunčnéhý pozostatok minulosti na obrazovú výpoveď o reálnej zmene, ktorú predchádzajúcich dvadsať rokov prinieslo v konfrontácii s očakávaniami jednotlivých tvorcov. Súčasťou záverečnej interaktívnej multimediálnej prezentácie bude ukážka pripravovaného dokumetárneho filmu mapujúceho osudy ľudí žijúcich na území bývalého Uhorska. V závere JRD´art campu sa hlavný predstavitelia filmového dokumentu zo Slovenskej, Maďarskej a Rumunskej strany prvý krát stretnú. Záznam zo stretnutia bude zapracovaný do finálnej verzie dokumentu.

via JRD´art camp crew