Jozef Vlk vydáva album Recycled


Originálny portrét výraznej osobnosti súčasného slovenského umenia. To je hudobný album Jozef Vlk – Recycled s pečiatkou vydavateľstva Real Music House. Intenzívna nahrávka je obrazom viac než desaťročného tvorivého obdobia mimoriadne aktívneho autora, režiséra, skladateľa, hudobníka, performera a producenta. Citlivý výber skladieb prevedie poslucháča hneď niekoľkými skladateľskými výrazmi častého nominanta a držiteľa niekoľkých prestížnych ocenení s nezameniteľným autorským rukopisom.

“Pracovať dlhší čas na divadelných predstaveniach a uvažovať iba o hudbe, ktorá môže, ale aj nemusí byť vkomponovaná v konkrétnom predstavení je pre mňa osobne pomerne nezmyselné. V divadle to však funguje ako synergia scénografie, kostýmov, svetla, energie kolegov na scéne a množstva ďalších faktorov, ktoré nás môžu prekvapiť. Divadlo zamestnáva naše zmysly, nalieha na nás svojou viacrozmernou výpoveďou, prekvapuje nás, oživuje v nás niečo, čo zostalo zametené pod prahmi našich polootvorených obývačiek. Nech to je však čokoľvek, čo nás na divadelnom prekvapuje, považoval som za výzvu vyprodukovať niečo ako samostatnú hudobnú stopu, pásmo, či kompiláciu, ktorá je určená viac-menej len pre uši. Ak sa povie, že hudba je zvuk plynúci v čase, tak ja osobne v tejto súvislosti pridávam aj pripomenutie priestoru, pretože práve v tejto súvzťažnosti to fungovalo hudobne v mojej divadelnej súvislosti. Hudbu na tomto albume som skladal pre konkrétne divadelné situácie, ktoré boli iniciované buď mnou samým, alebo niekým s kým som spolupracoval,“ dodáva k novinke vydavateľstva Real Music House Jozef Vlk. Album Recycled je produktom jeho spolupráce s viacerými divadelnými inštitúciami – SND, SKD Martin, Divadlom Štúdio Tanca v Banskej Bystrici, Milanom Sládkom, Baletom Bratislava, čiastočne aj s filmovou branžou a samozrejme Debris Company, Vlkovým ďalším dieťaťom. “Časozberná“ nahrávka vznikala v rôznych štúdiách, za rôznych situáciách a za rôznych podmienok. Aj preto je hudobný portrét Jozefa Vlka unikátnym svedectvom výrazného tvorcu umeleckého života. „Pre mňa je to jedno z ďalších detí. Za jeho vznik ďakujem nielen producentom vydavateľstva Real Music House, ale aj Stanke, a v konečnom dôsledku aj množstvu ľudí, ktorí stáli pri mne, na javisku, v zákulisí, v dielňach a inde… ale predovšetkým ľuďom sediacim v hľadisku,” dodáva Vlk. Dramaturgia albumu je unikátna aj v tom, že nerešpektuje pôvodné ideové zámery inscenácií z ktorých pochádza, ale je zoradená vo svojej vlastnej a prirodzenej logike. Bola vyhodnotená samostatne, izolovane od pôvodného zámeru, ktorý viedol k jej vznikaniu, nezávisle od mizanscén v ktorých vytvárala svoju funkciu.

„Toto recyklovanie starého do novej podoby pre mňa znamenalo úporné prehrabávanie sa v aktívnejších, či menej aktívnych spomienkach – na obale albume je stopa v piesku. Presne tak efemérna, akou je divadlo. Netrvá dlho a je zaviata. Keď do piesku stúpi ďalšia noha, vzniká ďalšia stopa. A piesok sa do nej valí, aby ju prirodzene zavial. Tak to chodí. Aj v divadle aj v živote. Recyklujeme svoje posolstvá, aby sa do nich sypal piesok,” uzatvára Jozef Vlk. Album Jozef Vlk – Recycled vychádza vo vydavateľstve Real Music House. Vznik nahrávky podporili Bratislavský samosprávny kraj, Soza a Hudobný fond.

Ďalšie informácie o CD Jozef Vlk – Recycled:
http://www.realmusichousestore.com/index.php?route=product/product&path=33&product_id=83

Videovizitka CD Jozef Vlk – Recycled:

Jozef Vlk:

Autor, režisér, skladateľ, hudobník, performer a producent po založení divadelnej skupiny Hubris /neskôr premenovanej na Debris/ absolvoval niekoľko hudobno-divadelných štipendií /Graz, Amsterdam, Stuttgart/. So svojou divadelnou spoločnosťou Debris Company v priebehu rokov 1991 – 2016 vyprodukoval viac než 25 produkcií, ktoré okrem Slovenska boli uvádzané aj za jeho hranicami /Česká republika., Švajčiarsko, Maďarsko, Rakúsko, Francúzsko, Belgicko, Nemecko, Bielorusko, Slovinsko, Singapore, India, Brazília a inde/. Jeho spolupráce s ďalšími umelcami presahovali okrem oblasti súčasného tanca a divadla aj do oblasti hudby, výtvarného umenia, literatúry a filmu. V oblasti hudby bol aktívnym členom viacerých zoskupení, je častým nominantom na ocenenia – Divadelné dosky za najlepšiu hudbu sezóny a najlepšiu réžiu /2003 – 2013/. V roku 2008 získal Divadelnú Dosku v kategórii najlepšia scénická hudba sezóny/Canto Hondo/, v roku 2012 to isté ocenenie /Rose/. Na konci sezóny 2010/2012 získal v Ostrave v Čechách podobnú cenu OSTRA-VAR /J.B.Shelley: Cenci. V roku 2013 bol nominovaný na Cenu Tatrabanky za umenie v kategórii divadlo – réžia a koncept projektu EPIC, v roku 2014 v kategórii hudba – za réžiu a hudbu k predstaveniu The Tempest pre Balet Slovenského národného divadla.