Josef Cseres so svojim projektom HEyeRMEarS


V rámci cyklu postmutART vystúpi v Nitranskej galérii tento piatok t.j. 12. novembra slovenský multimediálny umelec, muzikológ a estetik Josef Cseres so svojim projektom HEyeRMEarS. Jozef Cseres sa zaoberá intermediálnym umením, vyučuje na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne a prevádzkuje vydavateľstvo HEyeRMEarS/Discorbie, zamerané na nonkonformnú hudbu. Vo svojej tvorbe, ktorá sa neobmedzuje len na hudbu, ale rovnakou mierou sa venuje i výtvarnému umeniu a performančným aktivitám. Pre HEyeRMEarS sú príznačné jazykové, kontextové a reinterpretačné hry, koláž, mediálna manipulácia i kamufláž. Divák sa tak stáva svedkom i učastníkom magického predstavenia, kde nejestvuje hranica medzi reálným a virtuálnym svetom. Názov projektu nebol zvolený náhodne. Je slovnou hračkou, v ktorej je zašifrovaná grécka mytologická postava, Hermes, ochranca mágov, pútnikov, umelcov, ale aj zlodejov a podvodníkov. Ak sa teda chcete nechať „klamať“ zvukovo – obrazovými iluziámi slovenského Herma – Jozefa Cseresa, dostavte sa 12. novembra na 18.hod. do Nitrianskej galérie.