Jindřich Štreit


Jindřich Štreit Fotografie 1965 – 2005

Kalendáře pro Jindru Štreita

Vernisáž: 19. september 2006, 17.00 hod.
Miesto: SNG, Nám. Ľ. Štúra 4, Esterházyho palác, 2., 3. posch.
Trvanie výstavy: 20. september – 12. november 2006
Kurátor výstavy: Tomáš Pospěch
Odborná spolupráca za SNG: Aurel Hrabušický
Výstava sa koná pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky a ministra kultúry Českej republiky.

Jindřich Štreit (nar. 1946) sa fotografii začal intenzívnejšie venovať počas vysokoškolského štúdia. Zúčastnil sa fakultných výstav a štúdium zakončil prvou samostatnou výstavou fotografií (1967). Od roku 1972 sa koncepčne venoval zobrazovaniu vidieckeho života. Sústredil sa na portrét a na rómsku tematiku. Štúdium na Škole výtvarnej fotografie zakončil súborom zo zákulisia olomouckého divadla.
Od konca 70. rokov sa zameriava na dokumentárnu fotografiu z vidieckeho prostredia. Vytvoril stovky hlboko ľudských dokumentov z prostredia Sovinca a ďalších obcí
na Rýmařovsku a Bruntálsku, veľmi vzdialené prikrášlenému pohľadu na dedinu z oficiálnych komunistických médií. So zmyslom pre objavovanie príznačných momentov ukazoval devastáciu prostredia aj ľudí, rozpor medzi oficiálnou propagandou a realitou,
ale i tradičné zvyky a vzťahy a túžbu po kráse a nadčasových hodnotách. V 90. rokoch začal podobný pohľad na „globálnu dedinu” uplatňovať aj v záberoch zo zahraničia,
napr. z Rakúska, Británie, Francúzska, Ruska, Japonska a ďalších krajín a v projektoch
z rôznych českých a moravských regiónov (napr. Mikulovsko, Olomoucko aj.).
Osobnosť Jindřicha Štreita svojím významom už dávno presiahla rámec českej fotografie. Jeho diela nájdeme vo viacerých najvýznamnejších fotografických zbierkach
(napr. Museum of Modern Art, New York; Art Institute of Chicago; Bibliothèque Nationale, Paríž).

Dvojvýstava v Slovenskej národnej galérii prináša prierez Štreitovým životným dielom a paralelne výtvarné interpretácie jeho fotografií z nástenných kalendárov, pochádzajúce od popredných českých a slovenských výtvarníkov. Je koncipovaná ako celoživotná retrospektíva pri príležitosti životného jubilea. Ide o prvú inštaláciu Štreitových fotografií, ktorá predstaví jeho dielo v takej šírke (výber cca 160 fotografií pripravil Tomáš Pospěch). Tento zámer získava na zaujímavosti koncepciou zväčšenia päťdesiatich najvýznamnejších fotografií do monumentálnych rozmerov (100 × 130 cm). Nielen pre umelca bude určite zaujímavá konfrontácia starších prác vo veľkých formátoch, ale hlavne divácky atraktívna podoba prác v takmer životnej veľkosti.
Druhú časť výstavy, Kalendáře pro Jindru Štreita, možno vnímať aj ako jeden z aktuálnych prejavov už desaťročia pretrvávajúcej tradície výtvarných interpretácií prevzatých umeleckých predlôh, či už originálnych alebo reprodukovaných. Pozoruhodné je, že výtvarné intervencie do diel iných autorov boli a sú obľúbené tak v českom, ako i v slovenskom prostredí, napriek tomu, že výtvarný aj fotografický vývoj bol v obidvoch krajinách dosť odlišný. Preto aj dnes tvoria jednu z dôležitých spojníc českej a slovenskej vizuálnej kultúry. Jindřichovi Štreitovi vyšiel v roku 2000 nástenný kalendár s výberom 12 fotografií na tému Dvojice. Príznačné je, že aj keď väčšina záberov v tomto kalendári pochádza až z 90. rokov, udržiavajú si atmosféru Štreitových skorších fotografií. V nedávnej minulosti sa Štreit rozhodol rozposlať kalendár s Dvojicami asi 170 umelcom z Čiech i Slovenska, aby ho podľa vlastnej predstavy dotvorili. Súdiac podľa výsledkov mohli s ním nakladať ľubovoľne, bez akýchkoľvek obmedzení. Štreit sa obrátil predovšetkým na výtvarníkov a ohlas bol mimoriadny. Projekt Kalendáře pro Jindru Štreita svojím rozsahom, ale aj svojou reprezentatívnosťou asi nemá v českom a slovenskom kultúrnom kontexte obdobu a svojím poňatím akoby uzatváral jednu historickú epochu. Vzniknutá obsiahla kolekcia sama osebe, bez ohľadu na podnet, predstavuje významnú vzorku českého a slovenského vizuálneho umenia, i keď je to vzorka prirodzene ohraničená okruhom záujmov vyzývateľa a vyzvaných autorov. Ak na Štreitovu výzvu napriek rizikám reagovali desiatky autorov z Čiech a Slovenska, svedčí to nielen o jeho neprehliadnuteľnej umeleckej autorite, ale – hoci nepriamo – aj o tom, ako veľmi mu záleží na udržaní československého kultúrneho kontextu. Preto sme radi vyhoveli jeho osobnému prianiu a výber z Kalendárov tak bude sprevádzať jeho prvú retrospektívnu výstavu na pôde Slovenskej národnej galérie.

via sng.sk