Jedinečnú výstavu Viva Italia! uzavrie finisáž s talianskymi umelcami


Jedinečnú výstavu Viva Italia!, ktorá ponúka prierez šesťdesiatich rokov dejín talianskeho umenia 20. a 21. storočia uzavrie finisáž, na ktorú do Bratislavy zavítajú aj talianski umelci. Viac ako sto diel od 97 umelcov z Archívu Carla Palliho bude v Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislavy vystavených do 2. októbra 2016. Slávnostná finisáž spojená so špeciálnou prehliadkou výstavy a hudobným programom sa bude konať v stredu 28. septembra 2016 o 17.00 hod. Veľkolepá expozícia patrí k vrcholným udalostiam slovensko-talianskej kultúrnej výmeny a spolupráce; uskutočnila sa v rámci tradičného festivalu Dolce Vitaj.

„Cieľom podujatia, ktoré však nemá ambíciu byť vyčerpávajúcou prehliadkou, je predstaviť hlavné umelecké prúdy, ktoré sa vyvíjajú v Taliansku od konca druhej svetovej vojny až po súčasnosť,“ povedala k výstave Antonia Grande, riaditeľka Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave. Zároveň slovenskému publiku predstavila vášnivého zberateľa Carla Palliho, v ktorého archíve je viac ako 30 000 umeleckých diel – vrátane dokumentov, svedectiev a časopisov. „Múdry zberateľ nechce len pochopiť, ale aby si mohol umelecké diela navždy užívať, potrebuje ich aj vlastniť, pričom cieľom jeho nákupu nie je to, aby ostatní nemohli jeho diela obdivovať, ale práve naopak: podporiť, zachrániť, šíriť. Zapožičaním tejto veľkej expozície preukazuje zberateľ svoju obrovskú štedrosť,“ dodala Grande.

A práve Palli zavíta do Bratislavy na finisáž prestížnej výstavy. Návštevníkov prevedie osobne kurátorka Laura Monaldi. Súčasťou podujatia bude aj hudobné vystúpenie klarinetistu Nicolu Bulfona so svetovou premiérou skladby Davida Pitisa a to za osobnej účasti autora. So svojou performanciou vystúpi aj Paolo Albani.

Výstava Viva Italia! pozostáva z diel muzeálnej hodnoty 97 talianskych umelcov, medzi inými sú vystavené diela nasledujúcich autorov: Mimmo Paladino, Sandro Chia, Enzo Cucchi, Alighiero Boetti, Michelangelo Pistoletto, Mimmo Rotella, Emilio Isgrò, Mario Schifano, Franco Angeli, Roberto Crippa, Enrico Baj, Nanni Balestrini, Guglielmo Cavellini, Zoran Music a Franco Vaccari.
Jej jedinečnosť spočíva v dielach ktoré ju tvoria, niektoré z nich sú nositeľmi príbehov, ktoré prepožičiavajú auru mýtu samotným obrazom, stačí spomenúť obraz Carla Guarientiho, ktorý mnoho rokov patril známemu spisovateľovi Dinovi Buzzatimu, alebo dielo Roberta Crippu z roku 1961, realizované umelcom hneď po masakri v Kindu, v Kongu, kde boli zavraždení 13 talianski letci patriaci ku kontingentu ONU. Ďalšími významnými dielami, už vystavovanými v rôznych dôležitých strediskách, sú veľké plátna Mimma Paladina, Enza Cucchiho a Sandra Chiu, umelcov patriacich k Transavantgarde, hnutiu s ideou návratu k manualite, radosti a farbám v oblasti maľby po niekoľkých rokoch dominancie konceptuálneho umenia. Idea tohto prúdu umenia 20. storočia, ktorý ovplyvnil aj niektorých slovenských maliarov bola sformulovaná kritikom Achillem Bonitom Olivom (on sám má v rámci expozície vystavené jedno dielo).

„Vystavené diela ponúkajú prierez talianskym umením 20. a 21. storočia so všetkou jeho kontinuitou diskontinuitou, kolektívnymi rešeršami a expresívnymi monológmi, skupinami, školami a jedincami. Ide o chronologický, generačný a teoretický prierez zachytávajúci šesťdesiat rokov umeleckej činnosti, korý predstavuje všetky aspekty súčasnej estetiky: od maľby po sochu, od fotografie po hudbu, od inštalácií po multidisciplinárnosť výrazových východísk bohatého polstoročia,“ napísala do katalógu kurátorka Monaldi.

Organizátormi výstavy sú: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Galéria mesta Bratislavy
Archív Carla Palliho v Prato. Záštitu nad výstavou prevzal minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič a primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Viac informácií poskytujú internetové stránky:
http://www.iicbratislava.esteri.it/IIC_Bratislava
http://www.gmb.bratislava.sk/