Jedinečná krajina. Taliansko, fotografie 1900 – 2000


Putovná výstava

Storočie obrazov Talianska je témou výstavy „Jedinečná krajina. Taliansko, fotografie 1900 – 2000“, ktorá prišla na Slovensku vďaka spolupráci medzi Talianskym kultúrnym inštitútom, Slovenskou národnou galériou a spoločnosti Enel a potrvá od 20. októbra do 27. novembra 2005.

Výstava putovala už viac ako päťdesiatimi mestami v Taliansku, Európe, Južnej Amerike a v Afrike. Ide o súbor najkrajších fotografií najslávnejších predstaviteľov modernej fotografie ako Alinari, Brogi, Sommariva, Primoli, Capa,
Cartier-Bresson, Strand.

Významné udalosti v histórii Talianska sú vyrozprávané prostredníctvom záberov slávnych fotografov, ktorí ponúkajú vizuálny príbeh o uplynulom storočí a končia výraznou viditeľnosťou nových technológií. Fotografie ukazujú posledných 100 rokov dejín Talianska, jedinečnej krajiny, ktorá napriek mnohým odlišnostiam a zvláštnostiam dokázala ponúknuť obraz o sebe samej a dokázať tak, že kvalitné umenie a kultúra patrí medzi jej najväčšie bohatstvá.

Enel a Taliansky kultúrny inštitút v plnej miere podporili projekt, ktorý je tak pre jej iniciátorov ako aj pre návštevníkov výstavy možnosťou pre výmenu a intenzívnu spoluprácu medzi Talianskom a Slovenskom.

„Enel vždy ponúkal svoju spoluúčasť pri rozvoji územia, v ktorom pôsobí spolu s programom Energiaper, ktorý sa zrodil s cieľom rozvíjať iniciatívy v oblasti kultúry, vedy a športu ako aj v oblasti životného prostredia. Do tohto kontextu sa včleňuje aj podpora, ktorú sme ponúkli pri realizácii bratislavskej etapy fotografickej výstavy venovanej Taliansku. Náš záväzok na Slovensku bude pokračovať podporou ďalších dôležitých podujatí ako Bratislavské jazzové dni, ktoré začínajú zajtra a slovenského národného týmu pri jeho boji o Davisov pohár.”
Marco Arcelli, Country manager Spoločnosti Enel pre Slovensko

„ Teší ma, že sa Talianskemu kultúrnemu inštitútu v Bratislave podarilo v tomto roku už druhýkrát spolupracovať so Slovenskou národnou galériou, najskôr pri výstave súčasného talianskeho umenia No code a teraz, v súčinnosti so Spoločnosťou Enel, pri realizácii dôležitej fotografickej výstavy, ktorá nás posúva v čase. Výstava vznikla v Archívoch Fratelli Alinari, najstaršej spoločnosti pôsobiacej v oblasti fotografie na svete.
Pre mňa je výstava výnimočná v jej kozmopolitnom vnímaní Talianska, ktoré je tu prezentované prostredníctvom objektívov veľkých talianskych fotografov ako Berengo Gardin, Giacomelli, Basilico, Jodice i veľkých svetových mien ako Cartier-Bresson, Capa, Strand. Tí nám neposkytujú iba stereotypný pohľad na Taliansko ako krajinu umenia, ciest a prázdnin, ale predstavujú ho ako súčasť modernej spoločnosti začlenenej do svetového ekonomického kontextu.“
Michelina Chiodi Sciuto, riaditeľka Talianskeho kultúrneho inštitútu a kultúrna atašé Talianskeho veľvyslanectva.

via sng.sk