JAZDEC V KASÁRŇACH – Richard Gregor – prezentácia časopisu o súčasnom výtvarnom dianí


17.Marec | 18:00 JAZDEC V KASÁRŇACH – Richard Gregor | prezentácia časopisu o súčasnom výtvarnom dianí

Vstup 0 €

Prezentácia Nástenky o súčasnom výtvarnom dianí – Jazdec – spojená s inštalovaním jeho paralelnej formy v Kasárňach/Kulturparku. Súčasťou prezentácie bude prednáška o stave výtvarnej kritiky a časopisectva o súčasnom umení na Slovensku. Richard Gregor, ktorý je kurátorom bratislavskej Galérie Cypriána Majerníka k nám prinesie aj poslednú printovú verziu Jazdca, ktorá bude pre vás k dispozícii zdarma.

JAZDEC – Nástenka vznikla ako podporná forma komunikácie s galerijným publikom v Galérii Cypriána Majerníka v Bratislave a zároveň preto, že od polovice 90. rokov 20. storočia na Slovensku nevychádza okrem štvrťročníkov aspoň jeden pravidelný mesačník o súčasnom výtvarnom dianí. Dôvodom je neexistencia subjektu, ktorý by bol schopný zriadiť väčšiu profesionálnu redakciu, pričom všeobecným neblahým dôsledkom tohto stavu je najmä neexistujúca kritická diskusia. Naši oslovení dopisovatelia dostali ponuku písať do svojich vlastných stĺpcov – rubrík, o témach, ktoré si budú sami priebežne vyberať. Zvolili sme teda členenie nie podľa zadaní, ako to obvykle býva pri časopiseckej dramaturgii, ale podľa osobností – vyznávame zásadu, že slovenská kultúra vždy bola a je výsledkom nadštandardnej činnosti niekoľkých osobností a tie sme chceli podporiť. Z jednej z reakcií na Jazdca vyplynulo, že práve v tom, že prispievatelia sami volia svoje témy, spočíva „šťavnatosť“ výsledného celku, či nástenky, alebo novín – z faktu, že cítia vnútornú potrebu, že sa im „chce“ písať.

Doposiaľ vyšlo už 8 mesačných vydaní (august 2009 – marec 2010) a dva printové výtlačky (1/2009 a 1/2010), najnovší ideme aktuálne prezentovať v Košiciach. Počet našich prispievateľov už prevýšil dve desiatky a počet príspevkov šesťdesiat. Faktom, že nástenka bude simultánne visieť aj v košických Kasárňach, sa naplní jeden z jej aspektov, v ktorý sme od začiatku dúfali – voľná reprodukovateľnosť tohto média, bez osobitných nákladov na prevádzku významne zvýši dosah našich textov smerom k verejnosti. Pochopiteľne, kapacita takýchto paralelných násteniek nie je zďaleka vyčerpaná.

Portfolio http://www.tyem.euweb.cz http://www.tyem-video.euweb.cz
Kassaboys http://www.kassaboys.euweb.cz
Make Up collective