ISCM New Music Days


Pestrý program a panorámu hudobných smerov súčasnosti a nedávnej minulosti ponúkne publiku prvý ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby, ktorý sa uskutoční v dňoch 6. – 8. decembra pod názvom ISCM New Music Days v Košiciach. Organizátor podujatia, Slovenská sekcia Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu (ISCM), sa v pilotnom ročníku festivalu zameral najmä na rozmanitosť a na spoluprácu a komunikáciu profesionálnych hudobníkov, študentov hudby a detí.

V pondelok 6.12. sa v Dome umenia predstaví Musica Cassovia, súbor zložený s popredných hráčov Štátnej filharmónie Košice. Pod taktovkou Mariána Lejavu zaznie zaujímavý slovensko-americký program. Popri dielach Petra Zagara a Daniela Mateja si vypočujeme skladby amerických skladateľských hviezd prvej veľkosti Samuela Barbera a Johna Adamsa.

Utorok 7.12. bude v znamení troch koncertov. Najprv, o 17.00 hod., sa koná koncert žiakov Základných umeleckých škôl. Organizátormi dlhodobého projektu, ktorého je koncert súčasťou, sú Ivan Šiller Andrea Bálešová. Tí spolu s deťmi a ich zanietenými pedagógmi zo ZUŠ dokazujú, že hudba je hra a že súčasná hudba vôbec nie je iba pre dospelých. Zaujímavou prehliadkou výsledkov tvorby žiakov ZUŠ bude tiež výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ Jantárová v Košiciach v Dome umenia.

Druhý utorkový koncert prinesie reprezentatívny výber skladieb pre akordeón, nástroj, ktorý si veľa ľudí spája skôr s ľudovou zábavou a folklórom. Bude to príležitosť presvedčiť sa, že v skladbách napísaných pre akordeón, v interpretácii vynikajúceho akordeonistu Petra Katinu, sa v tomto nástroji prebúdzajú netušené možnosti a uvoľňuje nesmierne množstvo energie.

Program večerného koncertu je zostavený zo skladieb slovenských a maďarských skladateľov. Mladý maďarský súbor THReNSeMBle vyrástol na súčasnej hudbe, a svojou technickou brilanciou a precíznosťou sa zaraďuje k najkvalitnejším takto zameraným súborom v Európe.

Zvyšné dva koncerty sa uskutočnia v stredu 8.12. v areáli Kasární/Kulturpark. Nimi sa prvýkrát predstaví projekt VENI ACADEMY – platforma vzdelávania mladých hudobníkov v oblasti súčasnej hudby. Garantmi projektu sú členovia VENI ensemble, súboru súčasnej hudby s dlhoročnou tradíciou. Skúsení hudobníci z VENI ensemble (Marián Lejava, Daniel Matej, Marek Piaček), ostrieľaní hudobní improvizátori (Zbyněk Prokop, Juraj Vajo, Attila Tverďák) a študenti – členovia VENI ACADEMY pripravia publiku nevšedný zážitok, bohatý na prekvapenia a odhaľujúci nie príliš známu a pritom veľmi príťažlivú tvár súčasnej „klasickej“ hudby.

via Slovenská sekcia Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu (ISCM)