Institut umění spouští webovou platformu pro kulturu a kreativitu „Kreativní Česko“


Institut umění – Divadelní ústav v polovině května oficiálně spustil web Kreativní Česko, který návštěvníky seznamuje od základu s tématem kulturních a kreativních průmyslů. Co přesně si představit pod spojením „kreativní průmysly“? Jaká odvětví zahrnují? To a mnoho dalších informací, např. že kultura ve společnosti hraje významnou ekonomickou roli, přispívá ke zvyšování zaměstnanosti a podněcuje kreativitu a inovace v různých oborech lidské činnosti, naleznete na adrese http://www.kreativnicesko.cz. Stránky jsou určeny všem, především pak kreativcům, kulturním manažerům, podnikatelům v kreativních odvětvích, zástupcům veřejné správy, akademikům a studentům.

Páteř webu Kreativní Česko tvoří aktuality, které jsou členěné do tří základních rubrik Identita, Ekonomika a Politika. Rubrika věnovaná identitě přináší profilové rozhovory s úspěšnými českými kreativci, umělci a odborníky jako je např. Patrick Bartos, odborník na regionální rozvoj, který v rozhovoru vysvětlil, jak vnímá kreativní průmysly a jejich potenciál pro rozvoj měst. Rubrika Ekonomika zahrnuje články o ekonomickém pohledu na kulturní a kreativní odvětví a problematiku ekonomických dopadů kultury. Rubrika Politika naopak představuje potřeby kreativních odvětví, jako jsou např. videohry, které trápí neexistence bakalářského ani magisterského oboru zaměřeného na herní vývoj a nedostatečná podpora propagace ČR pro zahraniční herní produkce.

Významnou část kostry webu tvoří rubrika Ukázkové projekty. V současné chvíli prezentuje jedenáct zahraničních projektů např. Creative Cities či Cross Innovation, které svým přesahem pomáhají naplňovat cíle evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti, a mají tak nárok na podporu ze strukturálních fondů EU. Rubrika Odkazy je naopak výjimečná v tom, že na jednom místě soustřeďuje doporučení na tuzemské a zahraniční stránky, které nabízejí odkazy na studie a publikace související s kulturními a kreativními průmysly jako např. publikace V4 Creative Incubators, která se  zaměřuje na téma kreativních inkubátorů  na území visegrádské čtyřky.

Kreativní Česko obsahuje také blog. Od června se zde budou objevovat autorské příspěvky odborníků na kulturní a kreativní průmysly v ČR. Michaela Mixová, koordinátorka projektu Kreativní Česko, říká: „Blog je skvělý způsob jak dát prostor zástupcům z různých kulturních oborů, aby představili úspěchy i potřeby svých odvětví, rozšířili povědomí o tom, co vše se skrývá pod pojmem kultura a kreativní průmysly, a inspirovali další k větší angažovanosti.“ Jedním z blogerů bude Tereza Raabová, která se dlouhodobě věnuje ekonomice kultury. Vytvořila tzv. kulturní kalkulačku (www.kulkal.cz), online aplikaci pro výpočet ekonomických dopadů kulturních projektů. „Jsem ráda, že vznikla platforma, která se věnuje popularizaci ekonomiky kultury a kreativních průmyslů. Vzhledem k tomu, že to jsou v dnešní době hodně diskutovaná témata, která jsou často opěvovaná stejně jako zatracovaná, těším se na diskuze na blogu i na facebooku Kreativního Česka,“ říká ekonomka.

Blog Kreativní Česko je otevřen všem, kteří mají zájem se k tématu vyjadřovat. Stačí se registrovat na webových stránkách http://www.kreativnicesko.cz. Aktuality Kreativního Česka je možné sledovat na webových stránkách, prostřednictvím FB profilu Kreativní Česko nebo odebírat pomocí newsletteru, který je zasílán jedenkrát měsíčně.

Kreativní Česko je součástí projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011–2015), jehož realizátorem je Institut umění – Divadelní ústav, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR. „Cílem výzkumného projektu je nejen zjišťovat potřeby, mapovat, získávat statistiky a vytvářet metodiky, ale též zvyšovat povědomí o důležitosti kulturních a kreativních odvětví, a ovlivňovat tak praktickou politiku v České republice ve smyslu realizace konkrétních podpůrných opatření. Platforma jistě napomůže větší informovanosti, snadnějšímu šíření příkladů dobré praxe i diskuzi o kreativních průmyslech a kreativní ekonomice“, říká Eva Žáková, vedoucí projektu.