Hradný fotoarchív 1918 – 1933. Fotografie z čias T. G. Masaryka


Pri príležitosti výročia vzniku prvej Československej republiky a odhalenia sochy T. G. Masaryka pred sídlom múzea pripravilo Slovenské národné múzeum v spolupráci s Národným múzeom v Prahe výstavu Hradný fotoarchív 1918 – 1933. Fotografie z čias T. G. Masaryka. V Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží 2 bude sprístupnená od 28. októbra 2010 do 28. marca 2011.

Výstava prezentuje jedinečný fotoarchív, ktorý vytvoril tlačový odbor Kancelárie prezidenta republiky v rokoch 1918 – 1933. Odbor budoval archív k propagačným účelom, ale jeho význam postupne rástol. Tlačový odbor stál pri vzniku Československej tlačovej agentúry (ČTK). Hradný fotoarchív obsahuje takmer desaťtisíc autentických fotografických zobrazení (v negatívoch aj v pozitívoch), ktoré zachytávajú 15 rokov prezidentského mandátu Tomáša G. Masaryka. Slúžil pre reportážne a dokumentárne účely a v roku 1972 ho prevzal Archiv Národního muzea v Prahe.

Výstava prezentuje približne 90 záberov, z ktorých množstvo ešte nebolo publikovaných. Návštevník bude mať prostredníctvom nich možnosť spoznať oficiálnu každodennosť prezidenta prvej republiky (novoročné audiencie, oslavy prezidentových narodenín a vzniku československého štátu atď.) a život v medzivojnovom Československu. Fotografie zachytávajú aj cesty T. G. Masaryka po Československu, ale aj do zahraničia. Okrem oficiálnych udalostí bol v hľadáčiku fotoaparátu aj prezidentov súkromný a rodinný život (pobyty v Tatranskej Lomnici, Topoľčiankach a inde).

Súčasťou výstavy je aj fotografia, ktorej výrez sa stal obrazovým symbolom prvej republiky. Autor väčšiny fotografií Hradného fotoarchívu Jano Šrámek na nej zachytil prezidenta Masaryka v momente, keď zdvihol do náručia trojročné dievčatko. O desať rokov neskôr sa záber stal predlohou poštovej známky. Na výstave je okrem fotografie prezentovaný aj originál známky zapožičaný Poštovým múzeom v Prahe.

Výstava sa koná pod záštitou veľvyslanca Českej republiky na Slovensku Jakuba Karfíka.

Názov výstavy: Hradný fotoarchív. Fotografie z čias T. G. Masaryka
Organizátori: Slovenské národné múzeum Bratislava, Národní muzeum
Komisárka výstavy: Milena Běličová
Autori výstavy: Martina Novozámská, Libor Jůn, Milena Běličová, Míra Vandrovcová
Grafický design: Nora Procházková
Realizácia výstavy: Peter Darnády, Július Turoň
Zapožičanie exponátov: Česká pošta, s. p., Poštovní muzeum, Národní technické muzeum, Vojenský historický ústav Praha
Výstava vznikla na základe projektu Grantovej agentúry ČR.
Generálny partner SNM: Poštová banka, a.s.
Mediálni partneri SNM: Slovenský rozhlas, tasr, muzeum.sk, citylife.sk, Historická revue, Fan v Bratislave, in.ba
Generálny partner NM: Skanska / Partneri NM: Škoda, Noen / Mediálny partner NM: Český rozhlas

via snm.sk