Hosťom konferencie Kultúra a mesto: sila príťažlivosti bude aj politický nonkonformista Matěj Stropnický z Prahy


Na medzinárodnú konferenciu o význame kultúry pre rozvoj mesta Kultúra a mesto: Sila príťažlivosti sú pozvaní spíkri z ôsmich európskych miest. Do diskusie vstúpia aj slovenskí odborníci Michal Hladký, Maroš Krivý a politici Ivo Nesrovnal a Magda Vášaryová. Posledným potvrdeným hosťom je exnámestník primátorky Prahy pre územný rozvoj a územný plán Matěj Stropnický, ktorý pre svoju nekompromisnosť získal reputáciu politického nonkonformistu. Konferencia, ktorej hlavným cieľom je prispieť k diskusii o budúcnosti Európy práve prostredníctvom kultúrneho plánovania a tvorby kultúrnych politík v mestách a regiónoch, sa uskutoční 8. a 9. decembra 2015 v Pisztoryho paláci, hlavným organizátorom je A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru.

“Sme radi, že diskutovať príde primátor hlavného mesta SR Ivo Nesrovnal, čo mu poskytne príležitosť konfrontovať jeho vlastné pohľady na úlohu kultúry v meste so skúsenosťami z iných metropol – Bratislave geograficky aj veľkosťou blízkeho Brna či Prahy. Tešíme sa aj z účasti poslankyne NR SR Magdy Vášaryovej, ktorá sa dlhodobo usiluje presadzovať koncepčné zmeny v oblasti kultúry ako na národnej úrovni, tak i na úrovni Bratislavy,“ povedal jeden z jej organizátorov Bohdan Smieška, expert platformy Kultúrna Bratislava. Okrem Nesrovnala a Vášáryovej sa na panelových diskusiách zúčastnia aj ďalší spíkri zo Slovenska: riaditeľ Košice 2013 n.o. a agentúry Creative Industry Michal Hladký a profesor Urban Studies na Fakulte architektúry Estónskej akadémie umenia v Tallinne Maroš Krivý.
Do Bratislavy pricestuje aj Matěj Stropnický, zastupiteľ Hlavného mesta Prahy, spoluzakladateľ združení Žižkov (nejen) sobě, v ktorom ide o spravodlivú privatizáciu bytov a Tady není developero, v rámci ktorého usiluje o záchranu Nákladnej železničnej stanice Žižkov. „Špeciálny význam má pre nás aj dohodnutá účasť Matěja Stropnického, donedávna námestníka primátorky Prahy pre územný rozvoj a územný plán. Jeho reputácia politického nonkonformistu so zásadovými postojmi, odmietajúceho zákulisné politické hry ho síce obrala o funkciu, čo však na druhej strane výrazne mobilizovalo aktivity občianskej verejnosti v Prahe,“ dodal Smieška. Stropnický bude jedným z diskutujúcich v prvý deň konferencie (8. 12.) od 14.00 hod. v bloku s názvom Kultúrne mesto: vízia udržateľnosti.

Ďalší kultúrni manažéri, tvorcovia kultúrnych politík a teoretici sú z Berlína, Viedne, Prahy, Brna, Plzne, Ľubľany, Rigy, Záhrebu a Košíc. Pozvanie prijali: Elisabeth Leitner – koordinátorka projektu Kulturhauptstadt 2024, prednáša na Fakulte architektúry a priestorového plánovania TU vo Viedni, Emina Višnić – kultúrna manažérka a konzultantka, podpredsedníčka výkonného výboru európskej siete Culture Action Europe, Gernot Wolfram – profesor, kultúrny teoretik a publicista, expert Team Europe Európskej komisie, Jiří Sulženko – programový riaditeľ projektu Európske hlavné mesto kultúry Plzeň 2015, Marcin Poprawski – viceprezident ENCATC – európskej siete vzdelávania v kultúrnom manažmente a kultúrnej politike, Simon Kardum – expert na kultúrne stratégie, kritik, riaditeľ Kina Šiška v Ľubľane, Simona Škarabelová – lektorka a konzultantka, členka Výkonného výboru iniciatívy Brno kulturní, Vesna Čopič – konzultantka a expertka na kultúrnu politiku a kultúrny manažment, prednáša na Ľubľanskej univerzite, Viktor Piorecký – koordinátor kultúrnej politiky na magistráte mesta Brna. (Profily spíkrov: http://kulturaamesto.sk/panelisti/)
“V súčasnosti sa veľa rozpráva o kreativite, pred niekoľkými rokmi sme hovorili o potrebe kultúrneho dialógu, predtým o význame podpory kultúrnej diverzity. S postupom doby sa mení jazyk, názvy aj definície, podstatným zjednocujúcim menovateľom však zostáva, že existuje vedomie potreby spoločného úsilia dosiahnuť systémovú zmenu vo vnímaní kultúry na úrovni miest a regiónov, ktorá môže byť významným faktorom udržateľnosti či rozvoja mestských aglomerácií. Na konferenciu sme preto pozvali spíkrov, ktorí sú rôznymi spôsobmi výrazne zaangažovaní do verejných diskusií či strategických procesov, v ktorých sa kultúra dostáva do centra pozornosti práve ako nástroj zmeny pri riešení problémov súčasných miest,” dodal Smieška.

Jedným z hlavných zámerov organizátorov medzinárodnej konferencie je kriticky preskúmať aktuálne záujmy, vzťahy, spory a otvorené otázky o význame kultúry a jej pozícii v kontexte súčasného európskeho mesta. V programe sa sústrediť na témy, ktoré môžu mať zásadný význam aj konkrétne pre Bratislavu.

Konferenciu uzavrie (9. 12.) záverečná diskusia, ktorá zhrnie jej výstupy za účasti moderátorov jednotlivých panelov. O tom, aké by malo byť kultúrne mesto Európy 21. Storočia a aké výzvy čakajú v najbližšej dobe na Bratislavu budú diskutovať: Fedor Blaščák, Michal Hvorecký, Zora Jaurová, Olga Škochová Bláhová, moderovať bude Bohdan Smieška.
Súčasťou konferencie bude aj sprievodný program, ktorý sa uskutoční v priestoroch A4 na Karpatskej ulici v Bratislave (budova YMCA). Bude ním 32. vydanie bratislavskej PechaKucha Night, tentokrát nepredstaví ľudí, ktorí umenie a architektúru priamo vytvárajú, ale ukáže kultúrnych iniciátorov, propagátorov a koordinátorov, teda ľudí, ktorí stoja v pozadí kultúrnych iniciatív zo Slovenska a okolitých krajín.

Vstupenky na konferenciu sú ešte k dispozícii, viac informácií ponúka stránka http://www.kulturaamesto.sk sekcia lístky (http://kulturaamesto.sk/listky/ ).

Partnermi konferencie sú: Creative Europe Desk Slovensko, Goethe-Institut Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, o.z. Punkt a podporu jej poskytli Nadácia otvorenej spoločnosti prostredníctvom Fondu pre mimovládne organizácie a Ministerstvo kultúry SR.

Zuzana Golianová Bratislava, 26. november 2015
mediálna podpora projektu

PROGRAM KONFERENCIE

8.12.2015
Pisztoryho palác
REGISTRÁCIA 09:30

OTVORENIE 10:30 – 11:00

Konferenciu slávnostne otvorí Rannveig Skofteland, tajomníčka Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva na Slovensku.

PANELOVÁ DISKUSIA    11:00 – 13:00
Bottom-up vs. top-down kultúrne politiky
Zhora alebo zdola? Riadená kultúra vs. vytváranie podmienok. Prínos občianskeho sektora ku kultúrnemu rozvoju mesta. Nastal v Europe čas bottom-up politík a nutnosti sieťovania nezávislých aktérov? Akú rolu môžu hrať pri formovaní kultúrnych politík v mestách občianske iniciatívy, ktoré sú v poslednej dobe na vzostupe? Diskutujú: Emina Višnjić (HR), Simon Kardum (SI), Michal Hladký (SK), Simona Škarabelová (CZ). Moderuje: Olga Škochová Bláhová (CZ)

PANELOVÁ DISKUSIA     14:00 – 16:00
Kultúrne mesto: vízia udržateľnosti
Aká by mala byť vízia kultúrneho mesta  a ako dosiahnuť jej udržateľnosť pri zapojení všetkých druhov aktérov? Participatívne kultúrne plánovanie ako nová metóda tvorby lokálnych politík, “best practices”. Čo to znamená, “dobre” investovať do kultúry? Diskutujú: Ivo Nesrovnal (SK), Matěj Stropnický (CZ), Magda Vášaryová (SK), Viktor Piorecký (CZ). Moderuje: Michal Hvorecký (SK)

PANELOVÁ DISKUSIA   16:30 – 18:30
Kreatívna Európa
Problematika medzinárodnej kultúrnej spolupráce, kultúrna mobilita a medzikultúrny dialóg patrí medzi diskutované témy súčasnosti. Dynamika nadnárodnej spolupráce vedie k celkovej zmene v spôsobe, akým sa vlády a ďalšie zainteresované strany vyrovnávajú s touto realitou. Panel Kreatívna Európa sa bude snažiť nájsť odpoveď na to, ako môžeme formovať miestnu a regionálnu kultúrnu politiku z pohľadu medzinárodnej kultúrnej spolupráce. Diskutujú: Vesna Čopič (SI), Gernot Wolfram (DE), Jiří Sulženko (CZ).  Moderuje: Zora Jaurová (SK)
9.12.2015
Pisztoryho palác
PANELOVÁ DISKUSIA  10:00 – 12:00
Kultúra – mestotvorný faktor
Ako prispieva kultúra k vytváraniu identity, špecifickému charakteru a rozvoju miest? Čo sú určujúce faktory, v čom spočíva kultúrny a ľudský potenciál mesta a ako ho možno zhodnotiť? Esencializmus vs. inštrumentalizácia: potrebujeme investície do kultúry zdôvodňovať ekonomickým a sociálnym rozvojom (diskurz kreatívnej ekonomiky), alebo sa dá stavať na jej imanentných kvalitách? Diskutujú: Marcin Poprawski (PL), Elisabeth Leitner (AT), Maroš Krivý (SK). Moderuje: Fedor Blaščák (SK)

ZÁVEREČNÁ DISKUSIA A UKONČENIE 12:30 – 13:30
Záverečné zhrnutie výstupov konferencie za účasti moderátorov jednotlivých panelov. Aké by malo byť kultúrne mesto Európy 21. storočia? Aké výzvy čakajú v najbližšej dobe na Bratislavu? Diskutujú: Fedor Blaščák, Michal Hvorecký, Zora Jaurová, Olga Škochová Bláhová Moderuje: Bohdan Smieška

SPRIEVODNÝ PROGRAM
8.12.2015
A4 – priestor súčasnej kultúry
PechaKucha Night Vol. 32 / Visegrad Edition / DOers 20:20
32. vydanie bratislavskej PechaKucha Night tentokrát nepredstaví ľudí, ktorí umenie a architektúru priamo vytvárajú, ale ukáže kultúrnych iniciátorov, propagátorov a koordinátorov, teda ľudí, ktorí stoja v pozadí kultúrnych iniciatív zo Slovenska a okolitých krajín. Tento tematický prezentačný večer je súčasťou konferencie Kultúra a mesto: sila príťažlivosti, ktorá je venovaná kultúrnym politikám a plánovaniu miest.
Organizuje: Punkt, o.z. Viac informácií na http://www.pechakucha.sk.

Konferencia je jedným z výstupov projektu Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu podporeného z Dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre rok 2015, programu Pro Slovakia a z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, oblasť podpory: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných – Zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Správcom fondu je Nadácie otvorenej spoločnosti.

Viac informácií konferencii na http://www.kulturaamesto.sk.