Hľadanie – premiéra dokumentu o živote a tvorbe Ernesta Zmetáka


Réžia: Milan Milo • Producent: Augustín Mrázik • Produkcia: ARS NOVA s.r.o.

Dátum: streda 18. mája 2005 o 17:00 hod.
Miesto: kinosála Slovenskej národnej galérie, Riečna 1, Bratilava, vstup cez expozíciu SNG Vodné kasárne
Vstup voľný

Film “Hľadanie” je dokumentom o významnej osobnosti slovenského moderného maliarstva Ernestovi Zmetákovi poskytuje pohľad na život a tvorbu maliara, grafika, zberateľa a mecéna umenia, ako aj pedagóga. V autentických výpovediach z posledných dvoch rokov života sa dozvedáme o jeho detstve, štúdiách, o priateľoch a životných láskach.
Autori začali na filme pracovať už v roku 2002 za priamej účasti majstra Zmetáka, ktorý chcel prostredníctvom filmu vyrozprávať nielen príbeh svojho života a priblížiť svoju celoživotnú tvorbu, ale aj priblížiť divákom svoje najväčšie životné lásky – zberateľstvo obrazov a starožitností, a najmä Taliansko a Sicíliu. Maliar zavedie divákov do svojho rodného mesta Nových Zámkov, ktorému daroval rozsiahlu umeleckú zbierku. Navštívime s ním aj jeho priateľov Milana Laluhu a Ignáca Bizmayera, s ktorými spomínajú na spoločné zážitky, rozporuplnú dobu a na dávnych priateľov, okrem iného aj na Ľudovíta Fullu. Záver filmu je venovaný jeho veľkej láske – Taliansku, najmä Sicílii a mestečku Cefalú. Maliar sa sem chcel aj s tvorcami filmu vrátiť a priblížiť divákom úžasnú krajinu a jedinečné umelecké skvosty, ktoré pre neho boli inšpiráciou počas viac než päťdesiat rokov. Jeho smrť v máji 2004 však tento zámer prekazila.

Osobný pohľad umelca dopĺňajú výpovede jeho dcéry akademickej maliarky Uľjany Zmetákovej, ktorá prináša nežný, ale často aj kritický pohľad dcéry. Po smrti otca v máji minulého roku dopovedala jeho príbeh. Bol pre ňu súčasne aj umeleckým vzorom a učiteľom. Spomienky umelca a jeho dcéry približujú aj osobný a rodinný život a sú dokumentované mnohými doposiaľ neznámymi obrazmi a fotografiami.

Režisérom filmu je Milan Milo, známy najmä svojimi dokumentmi v oblasti kultúry a umenia. Na námete a scenári sa podieľali aj Henrieta Hrubá, Denisa Bogdalíková a Augustín Mrázik.

Film bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

* * * * *
Obsah filmu:
• štyri životné lásky Ernesta Zmetáka
• spomienka na rodičov, starú mamu, spomienky na bratov
• spomienky na detstvo a mladosť, gymnaziálne roky
• rodinný život – manželky, deti
• rodné mesto Nové Zámky
• začiatky maliarskej tvorby, prvý honorár
• Vysoká škola výtvarných umení v Budapešti, spomienky na Vilmosa Aba-Novaka a Lajosa Kassáka
• Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, spomienka na Ľudovíta Fullu
• návštevy u Ignáca Bizmayera a Milana Laluhu
• zberateľstvo a zbierka darovaná mestu Nové Zámky
• otvorenie galérie v Nových Zámkoch
• autoportréty, figurálna a krajinárska maľba
• mozaiková tvorba
• grafická tvorba
• talianske inšpirácie a výstava v SNG
• 50 rokov pohľadov na Bratislavu a výstava v GMB
• Sicília a mesto Cefalú
účinkujú: Ernest Zmeták, Uľjana Zmetáková, Danica Zmetáková, Ignác Bizmayer, Milan Laluha
námet: Henrieta Hrubá, Augustín Mrázik
scenár: Denisa Bogdalíková, Milan Milo
odborná spolupráca: Jana Bahurinská, Alexandra Homoľová, Uľjana Zmetáková
dramaturgia: Henrieta Hrubá
zvuk: Štefan Bohunický
výber hudby: Marta Hejtmánková
strih: Štefan Bohunický ml., Tomáš Jančo
kamera: Dušan Krnáč, Dano Maraky
producent: Augustín Mrázik
hlavný kameraman a réžia: Milan Milo

via sng.sk