Helen Brown – There's something to this (but I don't know what it is)


Toto má niečo do seba (ale neviem, čo to je)
Kurátorka: Viviana Checchia
Miesto konania výstavy:
Galéria mladých – Nitrianska galéria Župné námestie 3, 949 01 Nitra
Trvanie výstavy: 19. 11. 2010 – 16. 01. 2011 Vernisáž: Štvrtok, 18. novembra 2010 o 17:00

Nitrianska Galéria predstavuje There’s something to this (but I don’t know what it is) [Toto má niečo do seba (ale neviem, čo to je)], nové súborné dielo vytvorené mladou anglickou výtvarníčkou Helen Brown. Výstava zameraná na viacvrstvovú zvukovú inštaláciu pozostáva zo série vzájomne súvisiacich prvkov, z ktorých každý má schopnosť informovať a miasť zároveň .

Návštevníci môžu v priestore galerijného schodiska počuť viacero anglických hlasov. Tieto monológy, ktoré sú úmyselne mnohovýznamové a na prvé počutie ťažko zrozumiteľné, poskytujú až po viacerých vypočutiach indície, čo môžu znamenať a odkiaľ pochádzajú. Ako sa návštevník pohybuje po schodisku, pribúdajú ďalšie hlasy, vytvárajúc tak vrstviaci efekt, ktorý ešte viac mätie uši. Návštevníkom sú k dispozícii audio sprievodcovia, akí sa používajú v múzeách či galériách, na ktorých sú nahrané ďalšie hlasy, tento krát v slovenčine. Diváci počujú tieto dva jazyky vzájomne sa prelínať a hovoriť jeden cez druhý, pričom sa im z kakofónie chvíľami vynárajú útržky dialógov a vzájomných súvislostí, len aby sa zase stratili, keď návštevník pokračuje v prehliadke, prípadne keď sa nahrávka posunie ďalej. Vo výstavnej miestnosti prezentuje Helen Brown sériu tlačí na papieri. Podobne ako nahrávky na schodisku pôsobia na prvý pohľad neurčito, avšak po pozornom skúmaní v nich objavíme texty, čiastočne skryté, viditeľné v negatíve na nevýrazne farebnom, priesvitnom pozadí, cez ktoré sa vynárajú ďalšie a ďalšie formy a obrazy. Projekt Helen Brown vychádza z reakcií divákov na umelecké diela prezentované v rámci niekoľkých výstav v galérii Eastside Projects v Birminghame, ktorú spravujú výtvarníci. Umelkyňa nahrala a zostrihala tieto rozhovory, potom pozvala anglicky hovoriacich ľudí zo Slovenska, aby ich preložili, avšak bez toho, aby im dala konkrétne indície, prípadne reprodukcie komentovaných diel. Prezentácia nahrávok pomocou zariadení povedomých galerijnému publiku nás hravo nabáda k vytvoreniu si vlastných predstáv o opisovaných dielach, pričom zároveň mätie naše porozumenie toho, čo práve počujeme.

Helen Brown (narodená 1983 v Buckinghamshire, Veľká Británia) žije a pracuje v Birminghame, kde je riaditeľkou a zakladajúcou členkou galérie a komplexu ateliérov Grand Union, ktoré spravujú výtvarníci. Medzi jej nedávne výstavy patria Close Encounters, festival umenia New Generation, Birmingham (2008); 24hr Art, Centrum súčasného umenia, Darwin, Austrália; SALE, The Royal Standard, Liverpool (2009); Trace, The Bluecoat, Liverpool a Meanwhile in Birmingham, Rogue Studios, Manchester (2010).

via nitrianskagaleria.sk