Headlinermi tohtoročnej Divadelnej Nitry sú Apokalypsa a Štvavé rádio


Headlinermi tohtoročnej Divadelnej Nitry sú inscenácie Apokalypsa poľského divadla Nowy Teatr z Varšavy a Štvavé rádio Medzinárodného inštitútu politickej vraždy (Berlín/Zürich). Formálne úplne odlišné produkcie spája téma hľadania príčin vymiznutia súcitu, tolerancie, schopnosti žiť s niekým, kto je odlišný a narastanie obrovských sociálnych rozdielov. Apokalypsa je výpravným divadlom o hodnotách súčasnej Európy, Štvavé rádio je zas ukážkou dokumentárneho divadla o genocíde v Rwande. Aj preto sa dostali obe autorské a zároveň na Slovensku premiérové inscenácie do Hlavného programu festivalu, ktorého témou je „EMPATIA – zdieľať a dávať“. Divadelná Nitra sa uskutoční od 24. do 29. septembra 2015.

„Obe inscenácie sa pýtajú nielen na pôvod zla, ale aj na to, akými mechanizmami a akou ideológiou ľudia ospravedlňujú zločiny proti ľudskosti. To bol aj hlavný dôvod výberu oboch inscenácií na tohtoročný festival – ako sa divadlo, či už výpravné a spektakulárne alebo striktne dokumentárne a skôr minimalistické v prostriedkoch, môže vyjadriť k politickým a sociálnym problémom dneška a pripomenúť nám to, na čo by sme nemali zabudnúť. Že bez rozvíjania empatie, bez tolerancie a zbavovania sa strachu z „toho druhého“ bude tento svet v takej podobe, v akej sa teraz nachádza, spieť k svojmu zániku,“ povedala členka Umeleckej rady Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra Martina Vannayová.
V tomto roku ponúkne Hlavný program festivalu deväť zahraničných a štyri slovenské inscenácie, čo je dovedna 22 predstavení. „Divadelná Nitra systematicky mapuje práce najzaujímavejších nových režisérov na scéne európskeho divadla. K najvýraznejším tvorcom posledných rokov, ktorí sa vďaka svojim inscenáciám už pevne etablovali na domácich i zahraničných javiskách, patria aj Milo Rau (Štvavé rádio) a Michaƚ Borczuch (Apokalypsa). Inscenácie oboch tvorcov sú nezvyčajné výberom tém i svojou formou,“ doplnil Ján Šimko z Umeleckej rady Divadelnej Nitry.

Nowy Teatr (Varšava, Poľsko): Tomasz Śpiewak – APOKALYPSA
Réžia: Michaƚ Borczuch
Svetoznámy filmový režisér a ikona politickej žurnalistiky. Dve vízie Európy. Pasolini ako obdivovateľ „iných“, ktorí môžu pomôcť zmeniť konzumný európsky spôsob života. Fallaciová ako zúrivá kritička islamských teroristov, ktorá videla predzvesť zániku európskej civilizácie práve v prílive imigrantov.

„Apokalypsa je výpravné divadlo, ktoré sa inšpirovalo osobným a profesijným životom troch významných osobností 20. storočia filmovým režisérom Pierom Paolom Pasolinim, kontroverznou novinárkou Orianou Fallaci a fotoreportérom Kevinom Carterom. Citáciou ich diela a textov a akýmsi metaforickým apokalyptickým príbehom o stave európskej civilizácie inscenácia mladého poľského režiséra Michaƚla Borczucha mimoriadne aktuálne komentuje stret bohatého severu s chudobným juhom, kresťanstva s islamom, pýta sa na to, aké sú európske hodnoty a ako sa postavíme k stretu s „cudzím“, ktoré sa aktuálne manifestuje v prílive migrantov,“ povedala Martina Vannayová.
Inscenácia Apokalypsa otvorí celý festival Divadelná Nitra vo štvrtok 24. septembra o 18.30 hod. vo Veľkej sále Divadla Andreja Bagara.

The International Institute of Political Murder – IIPM
(Medzinárodný inštitút politickej vraždy, Berlín / Zürich,
Nemecko / Švajčiarsko): ŠTVAVÉ RÁDIO
Koncept, text a réžia: Milo Rau
Sme účastníkmi živého vysielania z rozhlasového štúdia. Na ušiach máme slúchadlá a v hlave svetové hity 90-tych rokov. Nachádzame sa v Rwande, je jar roku 1994. Projekt nemecko-švajčiarskej skupiny na čele s Milo Rauom prináša esteticky kondenzovanú formu politického umenia. A tak sa diváci stávajú svedkami toho, aký podiel môžu mať médiá na rozpútaní jednej z najstrašnejších genocíd v dejinách. Nesmierne pôsobivá scénická montáž, ktorú vytvára autor a režisér Milo Rau, umožňuje divákom veľmi jednoducho preniknúť do komplikovaného sveta rasovo motivovanej nenávisti a zároveň prežiť jej strašné následky a zároveň precítiť utrpenie obetí.
„Štvavé rádio – ukážkový príklad dokumentárneho divadla – je hrozivou výpoveďou o jednej z najhorších genocíd 20. storočia, ktorá sa odohrala pred dvadsiatimi rokmi v Rwande. Konflikt medzi Hutuami a Tutsiami prerástol do vyvražďovania Tutsiov. Pomáhalo tomu aj rádio RTLM, ktoré krutou a lživou propagandou nahováralo ľudí na vraždenie a teror,“ dodala Martina Vannayová.

Inscenácia Štvavé rádio je na programe Divadelnej Nitry dvakrát – v sobotu 26. septembra o 15.30 a o 19.30 hod. vo Veľkej sále Divadla Andreja Bagara.

Inscenácie v Hlavnom programe sa vyznačujú rôznorodosťou divadelných druhov a foriem. Všetci zahraniční režiséri a autori sa predstavia na Slovensku po prvý raz. Zaujímavosťou je, že všetky inscenácie Hlavného programu – tak zo zahraničia, ako aj zo Slovenska – sú autorským divadlom, čo zvyšuje mieru zaangažovanosti tvorcov a znásobuje silu výpovede diela. Zahraničné predstavenia sa odohrajú v originálnych jazykoch, pričom budú simultánne tlmočené do slovenčiny a angličtiny.

V rámci Hlavného programu sa okrem dvoch spomínaných predstavia ďalšie zahraničné divadlá: Compagnie Kadidi / Dorothée Munyaneza (Paríž, Francúzsko) – Sobota s rozhlasom (koncepcia, text, tanec a hlas Dorothée Munyaneza), Arkadi Zaides (Tel Aviv, Izrael) – Archív (koncept a choreografia Arkadi Zaides), Drama Laboratory, Kirov + Teatr.doc (Moskva, Rusko) – Vjatlag (réžia Boris Pavlovič), Ivana Müller (Paríž, Francúzsko) – Stále sa len prizeráme (koncept a text Ivana Müller), LOD music theatre (Gent, Belgicko) – Starý Monk (text Josse De Pauw, hudba Kris Defoort), Sashko Brama (Ľvov, Ukrajina) – R+J (text a réžia Sashko Brama), Dirty Deal Teatro (Riga, Lotyšsko) – Stratená Antarktída (réžia Valters Sīlis).

Slovensko budú zastupovať štyri inscenácie: Mojmír II. alebo Súmrak ríše Činohry Slovenského národného divadla (réžia Rastislav Ballek), Veľký zošit z dielne Divadla Andreja Bagara v Nitre (réžia Ján Luterán), Domov Eros Viera nezávislého zoskupenia Med a prach (autori a réžia Andrej Kalinka, Ivan Martinka) a Spiatočka (Rükverc) z Divadla Thália Košice (réžia József Czajlik).

Kurátormi slovenskej časti Hlavného programu boli pre rok 2015 režisérka Iveta Ditte Jurčová a dramatik a dramaturg Michal Ditte.
Sekcia sprievodného programu Festival Plus predstaví zaujímavé diela zo Španielska (Putujúci orchester) a Českej republiky (O barančekovi, ktorý spadol z neba, Golem Cube).

Súčasťou programu bude aj Verejná debata: Empatia – zdieľať a dávať s osobnosťami z rôznych oblastí na čele s Milanom M. Šimečkom a Alexandrom Dulebom a medzinárodný kritický seminár V4@THEATRE – Divadelná Nitra 2015 Residency. Počas šiestich dní tu budú mladí kritici a divadelníci z Maďarska, Poľska, Čiech, Ukrajiny a Slovenska pod vedením renomovaného francúzskeho teatrológa Particea Pavisa diskutovať o inscenáciách v programe festivalu a vymieňať si poznatky z divadla svojich krajín. Zúčastnia sa aj série diskusií s tvorcami inscenácií hlavného programu s názvom Raňajky s…

Okrem divadelných predstavení hlavného programu budú môcť návštevníci festivalu navštíviť aj filmové projekcie, verejné čítania, výstavy, performancie a inštalácie. Pripravených je vyše šesťdesiat podujatí z rôznych umeleckých i spoločenských oblastí.

Online predaj vstupeniek na Hlavný program a program Festivalu Plus možno uskutočniť na stránke http://nitrafest.interticket.sk/. V ponuke je niekoľko kategórií a zliav pre viacero typov divákov – pre verejnosť, študentov, seniorov a podobne. Divadelní profesionáli a novinári získajú zľavu na vstupenky na http://nitrafest-profi.interticket.sk/. Zdravotne postihnutí môžu svoj záujem o vstupenky zadarmo prihlásiť na tickets@nitrafest.sk. Všeobecné informácie o vstupenkách festivalu nájdu záujemcovia na stránke festivalu http://www.nitrafest.sk/domov/vstupenky/info-o-vstupenkach/. V prípade, že záujemcovia o vstupenky si chcú rezervovať ubytovanie za festivalové ceny, je potrebné vyplniť registračný formulár na http://www.nitrafest.sk/registration/.
Pokladnica festivalu (Svätoplukovo nám., hlavný vchod do Divadla Andreja Bagara) je otvorená v pracovné dni od 14.00 do 17.00 hod.  

O festivale: Medzinárodný festival Divadelná Nitra je najväčším divadelným festivalom a jedným z najvýznamnejších medzinárodných podujatí na Slovensku. Je výberovou prehliadkou európskeho divadelného umenia s dôrazom na činoherné divadlo a inovatívne formy scénického umenia (performing arts), zároveň sa vyznačuje prekračovaním hraníc druhov a štýlov. V intenciách svojej otvorenosti a rozmanitosti festival ponúka multimúzickú zostavu sprievodných podujatí – divadlo, film, výtvarné umenie, hudbu a umenie vo verejnom priestore, rozvíja verejný diškurz a venuje sa neformálnemu vzdelávaniu. Medzinárodný festival Divadelná Nitra sa programovo profiluje ako platforma iniciujúca pohyb ideí, kreatívneho myslenia a vyjadrovania. V tomto zmysle slúži ako protiváha komerčného a konvenčného umenia.