Galéria hudby – cyklus komorných koncertov


Galéria hudby je cyklus komorných koncertov zameraných na hlbšie spoznávanie vážnej hudby všetkých historických období a súčasnej hudby. Projekt vo svojom už 9. ročníku chce kontinuálne nadviazať na úspešné predchádzajúce ročníky od roku 2006.
V 9. ročníku chceme progresívnou dramaturgiou prezentovať významné diela zo sólovej i komornej hudby rôznych historických období. Našim zámerom je zaradiť do dramaturgie aj diela súčasnej vážnej hudby, ktorá je v nitrianskom regióne uvádzaná sporadicky. Hlavným cieľom koncertného cyklu je podpora kvalitného koncertného umenia, ktoré sa môže významne rozvíjať v novom koncertnom priestore – v zrekonštruovanej Koncertnej sále Župného domu s unikátnou akustikou a klavírnym krídlom značky Steinway & Sons.

Program:
8. 10. 2014 o 18.00 hod.
Ivan Gajan – klavír
Program: P. I. Čajkovskij, F. Chopin

Ivan Gajan
Je absolventom žilinského konzervatória a Konzervatória P. I. Čajkovského v Moskve. Z jeho úspechov na medzinárodných súťažiach je najcennejšia účasť vo finále a titul laureáta Medzinárodnej klavírnej súťaže R. Schumanna v nemeckom Zwickau. Umelec koncertoval prakticky vo všetkých európskych krajinách, v Tunisku, Thajsku, Japonsku a na Kube. Je držiteľom ceny kritiky Slovenskej hudobnej únie 2003 za reprezentáciu a šírenie koncertného umenia vysokých kvalít na Slovensku a v zahraničí. Pôsobí pedagogicky ako docent na VŠMU
v Bratislave a JAMU v Brne, viedol klavírnu triedu Letných hudobných kurzov na Konzervatóriu
v Žiline.

22. 10. 2014 o 18.00 hod.
Štefan Kocán – bas
Dagmar Duždová – klavír
Program: ruské romance P. I. Čajkovského, M. P. Musorgského, S. V. Rachmaninova

Štefan Kocán
Vyštudoval operný spev na VŠMU v Bratislave. V štúdiu spevu pokračoval na viedenskom Konzervatóriu pod vedením basistu Jevgenija Nesterenka. Je laureátom medzinárodných súťaží P. I. Čajkovského v Moskve, Hommage à Lucia Popp v Bratislave a prestížnej súťaže Belvedere vo Viedni. Spieval vo Bayerische Staatsoper v Mníchove, Lyric Opera v Chicagu, Viedenskej štátnej opere, Teatro del Liceo v Barcelone, Royal Danish Opera, Opéra de Nice, Vlaamse Opera v Antwerpach, Opéra National de Paris, Theater Graz, Teatro Communale v Modene, Staatstheater v Kasseli, Staatsoper v Hannoveri, Štátnej opere v Prahe, Národnom divadle v Prahe, SND v Bratislave atď. Od roku 2009 pravidelne vystupuje vo svetoznámej Metropolitnej opere v New Yorku a od roku 2011 aj v talianskej La Scale.

Dagmar Duždová
Hru na klavíri študovala na košickom Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave. Od roku 2000 bola pedagogičkou komornej hry a korepetítorkou na Royal Scottish Academy of Music and Drama
v Glasgowe. V roku 2003 prijala ponuku na hosťovanie v Južnej Kórei, kde pôsobila päť rokov ako hudobná riaditeľka koncertnej a opernej spoločnosti „OperaM“. Vystupovala na významných hudobných festivaloch a na pódiách známych koncertných sál, ako sú Saint Martin in the Fields (Londýn), Merchant House (Glasgow), Queen´s Hall (Edinburg), Sejong Art Center (Soul) a i. Je činná aj ako organizátorka koncertov a kultúrnych podujatí (Euroasia Summer Music Festival, ARTIS festival komornej hudby v Prešove).

5. 11. 2014 o 18.00 hod.
THReNSeMBle (HU)
Balázs Horváth – umelecký vedúci, dirigent
Program: hudba súčasných autorov M. Bujdosó, M. Burlas, D. Dinyés, B. Futó, B. Horváth,
Y. Kyriakides, D. Matej, P. Tornyai

THReNSeMBle (HU)
Maďarský súbor súčasnej hudby bol založený v roku 2008 pri príležitosti koncertného vystúpenia na Medzinárodnom hudobnom festivale Bélu Bartóka. Hlavným cieľom súboru je udržiavať neustály osobný kontakt so skladateľmi najmladšej generácie. Ansámbel predviedol niekoľko významných svetových premiér v Maďarsku a v zahraničí (napr. diela od Gyula Csapóa, Georga Friedricha Haasa, Yannisa Kyriakidesa, Rafala Zapalu). V roku 2014 majú naplánované premiéry kompozícií od Louisa Andriessena, Richarda Ayresa a Michela van der Aa, v roku 2015 diela od Philippa Manouryho a Matthiasa Pintschera. Minulý rok hrali spoločne so slovenským súborom VENI ensemble na ISCM World New Music Days v Košiciach.

26. 11. 2014 o 18.00 hod.
Eva Šušková – soprán
Petra Noskaiová – mezzosoprán
Tomáš Šelc – basbarytón
Igor Herzog – lutna, scénické spracovanie
Program: operné scény C. Monteverdiho

Eva Šušková
Paralelne s pedagogickými (pedagóg na Katedre hudobnej výchovy na PdF UK) a organizačnými aktivitami (cyklus (Ne)známa hudba združenia Albrechtina, každoročný Letný koncert v ruinách kláštora Katarínka), sa profiluje ako výrazná osobnosť komorného a koncertného umeleckého života, nevynímajúc rôznorodé formy hudobného divadla. Orientuje sa v širokom repertoári, pričom odborná kritika najviac vyzdvihuje jej interpretačný vklad v dielach klasikov 20. storočia. Je zanietenou propagátorkou slovenskej hudby a vďaka úzkej spolupráci s viacerými skladateľmi sa stala vyhľadávanou interpretkou nových diel.

Petra Noskaiová
Spolupracovala s mnohými súbormi špecializujúcimi sa na interpretáciu starej hudby (Camerata Bratislava, Musica Aeterna, Pražští madrigalisté, Musica Antiqua Praha, Capella Regia, Musica Florea, Collegium Marianum, Teatro Lirico, Capella Istropolitana, Solamente Naturali, Le Concert Francais, LOD, Zefiro Torna atď.) a s poprednými špecialistami na barokovú hudbu (Andrew Parrott, Stephen Stubbs, Sigiswald Kuijken, Simon Standage, Harry Van der Kamp, Jean Tubery, Howard Crook, Barbara Schlick a ďalší). V súčasnosti účinkuje s La Petite Bande Sigiswalda Kuijkena a Huelgas Ensemble Paula Van Nevela.

Tomáš Šelc
Napriek mladému veku je všestranným interpretom venujúcim sa duchovnej hudbe, piesňovej tvorbe, opere i operetnému žánru. Od roku 2006 sa zúčastňoval na domácich a zahraničných medzinárodných speváckych súťažiach (Vráble, Trnava, Karlove Vary, Kroměříž, Olomouc, Eger, Praha, Mníchov, Berlín), na ktorých sa pravidelne umiestňoval na najvyšších priečkach. V roku 2013 vydal svoje druhé profilové CD so slovenskou duchovnou tvorbou pod názvom “Ave Maria et alia opera musica sacra”(Music Forum). Toto CD bolo nominované na album roka za rok 2013 v kategórii Klasická hudba v súťaži Radio_Head Awards.

Igor Herzog
Pôvodne sa venoval hre na gitare, ktorej štúdium zavŕšil na Musikhochschle v Kolíne nad Rýnom. Od polovice 90. rokov sa špecializuje výlučne na hru na dobové nástroje – lutnu, arcilutnu a teorbu, spočiatku pod pedagogickým vedením významných osobností, predovšetkým Hopkinsona Smitha na Schole Cantorum Basiliensis. Vďaka rozsiahlemu štúdiu v oblasti historicky poučenej interpretácie vrátane historického a teoretického vzdelania, patrí dnes medzi nemnohých slovenských špecialistov na hudbu obdobia renesancie a baroka, osobitne ako hráč generálneho basu.

3. 12. 2014 o 18.00 hod.
Johannes Fischer (DE) – vibrafón, bongá, kongá, elektronické zvuky a ďalšie bicie nástroje
Program: J. Alvarez, G. Aperghis, L. Baker, J. Fischer, M. Kitazume, S. Reich, I. Xenakis

Johannes Fischer (DE)
V roku 2007 bol mimoriadnym víťazom 56. Medzinárodnej hudobnej súťaže ARD v Mníchove, kde získal prvú cenu, cenu publika a tri ďalšie ceny. Následne sa jeho pracovný diár zaplnil sólovými vystúpeniami, taktiež koncertami s orchestrami a komornými súbormi v takých prestížnych koncertných priestoroch ako je Musikverein vo Viedni, v Berlínskej filharmónii, v Smetanovej sále v Prahe alebo Carnegie’s Zankel Hall v New Yorku. Vystupoval na mnohých hudobných festivaloch v Európe, Ázii a Severnej Amerike a spolupracoval s významnými hudobníkmi ako napríklad Heinz Holliger, Peter Eötvös, Kirill Petrenko, Klaus Huber, Harrison Birtwhistle, Vinko Globokar alebo Pierre Boulez.

* * *
Vstupné:
Dospelí: 5 EUR
permanentka 20 EUR
Študenti, deti, dôchodcovia: 4 EUR
permanentka 16 EUR
Adresa:
Koncertná sála Župného domu
Nitrianska galéria
Župné námestie 3
Nitra