Fřesh Fľesh: Hledáme členy dramaturgické skupiny


Projekt Fřesh Fľesh vznikl v roce 2008 za účelem podpory prezentace mladého českého a slovenského umění.

Vytváří dvojí typ prostoru: reálný a to na svých akcích, kde se v půlhodinových blocích představuje to nejčerstvější z české a slovenské scény na poli divadla, hudby, audiovisuálu, performance, výtvarného umění či designu a fashion.

Virtuální prostor pak vzniká v našem webovém magazínu, kde zveřejňujeme portfolia, tzv. „Profily“ různých umělců, projektů ale i organizací, produkcí, festivalů či soutěží. Spolu s tím nabídne Fřesh Fľesh Mag od září sekci „Čerstvé příležitosti“, ve které bude přinášet informace z oblasti uměleckých rezidencí, grantových uzávěrek, soutěží či výzev.

Pro dramaturgickou skupinu Fřesh Fľesh hledáme především čerstvé umělce, promotéry, producenty, žurnalisty či kurátory, kteří by se zhostili úkolu udržovat trvale výběr interpretů na našich akcích kvalitní. Vaše oborové zařazení nemusí být jednoznačné, v online výběru umělců se budou vyjadřovat všichni členové ke každému performerovi.

Pro zapojení se do 1. kola výběrového řízení zašlete prosím na email produkce@freshflesh.cz :
− CV či životopis
− Text v rozsahu max. 3 strany (ve formě esej, úvaha, fejeton, rozhovor) či video max. 2 minuty na téma „Čerstvé umění“ a ideálně s využitím podtémat: „možnosti mezioborové umělecké spolupráce v Čechách a na Slovensku“, „příležitosti a jak je hledat“ a „kdo je konzumentem současného umění?“.
− portfolio své práce (nepovinné)

Více o projektu na http://www.freshflesh.cz či audiovizuálně zde: http://vimeo.com/13177260

Fresh (en): čerstvý, drzý, nezkušený, veselý, právě vyšlý, novopečený
Flesh (en): flákota masa, krmit syrovým masem, smyslnost, lidstvo (přen.)

via freshflesh.cz