Fřesh Fľesh: BestOf zrušena z důvodu platební neschopnosti Univerzity Tomáše Baťi


Vzhledem k přetrvávajícím problémům ve vedení multimediálního festivalu Mixer, který se má konat od 16. do 20. Listopadu ve Zlíně a neschopnosti jeho organizátora, Univerzity Tomáše Baťi, dostát partnerským závazkům mezi ní a naším projektem, jsme bohužel nuceni naši plánovanou akci Fřesh Fľesh: BestOf (19/11/2010) v rámci festivalu zrušit.

Součástí partnerských závazků byly následující činnosti; Fřesh Fľesh zajistil a zprostředkoval polského člena poroty Magdu Janćuk z formace Happy New Ends, spolupracoval na propagaci festivalu (skrze svůj magazín a další propagační kanály) a zajistil dramaturgii, scénografii a výkonnou produkci akce Fřesh Fľesh: BestOf 19.11.2010 ve Zlíně.

Multimediální festival Mixer, potažmo jeho organizátor, Univerzita Tomáše Baťi ve Zlíně (dále UTB), se zavázal ke spolupráci na propagaci akce, zajištění prostoru pro akci, vyplacení honoráře za její zpracování, zajištění technických náležitostí akce, stravování pro účinkující a produkci akce po dobu nutných příprav a zajištění jejich ubytování po tu samou dobu. Spolu s tím si vyhradil práva přijít se smlouvou o této spolupráci z vlastní dílny.

K 7.11.2010 nebyla UTB schopna zajistit relevantní prostory pro akci a po nátlaku v zajištěných prostorech poskytnout fotodokumentaci ani jejich technické plány.

V období od července 2010 do listopadu 2010 nebyla schopna akceptovat námi navrhované smluvní zavázání se (například smlouvu o dílo) a sama přispívala absurdními smlouvami o poskytnutí propagační plochy či výrobě audiovizuálního díla.

UTB dále nesplnila podmínku o společné spolupráci na propagaci akce a vzájemné propagaci značek. Do svého spotu neumístila logotyp ani webové stránky projektu Fřesh Fľesh, nebyla schopna propagovat spot Fřesh Fľesh ani spolupracovat v oblasti sociálních sítí a webu a to tak, aby respektovala pravidla mediální spolupráce dvou subjektů.

Spolu s dalšími deklarovanými ale nesplněnými závazky se však UTB dostala evidentně do platební neschopnosti, což poukazuje nejenom na neschopnost manažerů festivalu, ale především na nezodpovědnost vedení státní univerzity a jejího hospodářského a právního oddělení.

Z důvodů neschopnosti UTB bude muset být bohužel zrušen i mezinárodní meeting neziskových organizací z Čech a Slovenska, který byl plánován právě se smyslem setkat se „na půl cesty“ a podpořit tak mezinárodní povahu festivalu. Špatná pověst tak bude bohužel UTB provázet i v zahraničí.

Tímto se omlouváme všem našim fanouškům, kteří plánovali na Fřesh Fľesh: BestOf 19/11/2010 ve Zlíně zamířit. Jako malou útěchu můžeme nabídnout záruku, že se příští rok určitě podíváme s plnohodnotným Fřesh Fľesh do Brna či Ostravy.

via Fřesh Fľesh crew