Frame009


Fotografická soutěž FRAME009 je pořádána pro profesionální fotografy a studenty fotografických škol s cílem poskytnout prostor pro vzájemnou konfrontaci fotografických vizí současného světa a vytvořit reprezentativní prostředí pro uplatnění jejich volné tvorby. Soutěž je otevřena fotografům z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska.Kurátory projektu jsou Evžen Sobek a Ondřej Žižka. Od roku 2007 se datuje partnerství soutěže FRAME s Domem umění města Brna, kde probíhá slavnostní vyhlášení výsledků a otvírá se úvodní výstava oceněných prací.

http://www.fotoframe.net

Facebook
http://www.facebook.com/Dum-umeni-mesta-Brna

Flickr
http://www.flickr.com/photos/dum_umeni_brno

via dum-umeni.cz