Fotografická vstupenka do dávneho teatrálneho sveta


Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným múzeom pripravil unikátnu výstavu z digitálnej kolekcie najstarších divadelných a paradivadelných fotografií z územia dnešného Slovenska a slovenských menšín Teatrálny svet 1839 – 1939.
Výstava bude prístupná verejnosti v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží č. 2 v Bratislave od 7. novembra 2014 do 18. februára budúceho roku. Vernisáž výstavy sa uskutoční v rámci Mesiaca fotografie 2014 vo štvrtok 6. novembra o 18.00 hod.
Výstava prezentuje viac ako 400 fotografií z obdobia rokov 1839 – 1939: 120 kusov originálov, 50 kusov tlačených kópií a okolo 250 digitalizovaných snímok. Medzi fotografiami sa nachádzajú vzácne kusy zhotovené najstaršími fotografickými technikami, prvé farebné aj kolorované fotografie, ktoré dokladajú kultúrnu pluralitu regiónu a rozhľadenosť a šikovnosť našich predkov. Vzhľadom na časové rozmedzie vzniku vystavovaných fotiek majú všetky veľkú poznávaciu a estetickú hodnotu nielen pre divadelníkov, ale pre všetkých záujemcov o históriu a kultúru územia dnešného Slovenska. K výstave vychádza obsiahly katalóg.

Pôvodným impulzom pre vznik výstavy bola prezentácia výsledkov slovenského partnerstva na medzinárodnom projekte Fotografia Europeana (Európske fotografické depozitáre digitalizovaných snímok historickej kvality). Kvalita i flexibilita digitálneho obrazu však vynikne najmä v stretnutí s originálom a jeho jedinečnou aurou. Do súboja aura verzus digitál preto vstupujú aj autentické historické snímky.
Fotografia zachytáva to, čo už nikdy nebude rovnaké, teda smrť okamihu. Na podobnom princípe funguje aj divadlo, ktoré prebieha a zároveň zomiera v čase a priestore medzi hercami a divákmi. Dlho to bola jedine fotografia, ktorá mu zabezpečovala ďalší život.
O histórii divadla i jeho fotografovaní vypovedajú unikátne dobové herecké portréty, portréty divadelných súborov a v súvislosti s technickým vývojom postupne aj snímky z inscenácií. Množstvo vizuálnych dokumentov je svedectvom o bohatej a rôznorodej činnosti divadelníkov a divadelníčok na celom území dnešného Slovenska aj mimo neho – od bábkových produkcií cez činoherné inscenácie až po operu a balet. Mimoriadne pôsobivé sú najmä skupinové fotografie divadelných súborov profesionálov aj amatérov. Nehralo sa však iba na javisku. Divadelné prostriedky ako predpísané repliky, kostýmy či premyslená scénografia dominovali v mestských slávnostiach aj vo vidieckych obradoch a zábavách. Dobové fotografie zachytili teatrálnosť prostých hier neznámych detí aj pohrebov verejne činných osobností.

Súčasťou expozície je virtuálna podoba výstavy Všetky naše včerajšky (All Our Yesterdays) so 120 digitalizovanými fotografiami z celej Európy, ktorá vznikla v spolupráci partnerov projektu Fotografia Europeana.

Anna Grusková, kurátorka výstavy:
„Výstava v klasickej i progresívnej elektronickej podobe umožňuje nazrieť do čias pred druhou svetovou vojnou, keď sa ľudia neponárali do monitorov a displejov, ale v divadelných dekoráciách pózovali pred objektívmi tých, ktorí pre nás zachytili ich dojímavý teatrálny svet.“