Forma nasleduje… risk


Slovenská národná galéria, Esterházyho palác
Vernisáž: 14. august 2007, 18:00 hod.
Trvanie výstavy: 15. august – 14. október 2007
Kurátori výstavy: JANA ŠEVČÍKOVÁ, JIŘÍ ŠEVČÍK, MONIKA MITÁŠOVÁ
Koncepcia výstavy: JANA ŠEVČÍKOVÁ, JIŘÍ ŠEVČÍK, Vedecko-výskumné pracovisko AVU Praha, MONIKA MITÁŠOVÁ, Slovenská národná galéria, Bratislava a Inštitút umenia a vedy VŠVU, Bratislava, MARIAN ZERVAN, BENJAMÍN BRÁDŇANSKÝ a VÍT HALADA, Katedra teórie a dejín umenia a Katedra architektonickej tvorby VŠVU Bratislava
Architekti výstavy: Benjamín Brádňanský, Vít Halada
Spoluorganizátor výstavy: Centrum súčasného umenia Futura, Praha

Výstava sa koná pod záštitou Veľvyslanectva USA na Slovensku

Vystavujúci umelci:
Asymptote /USA/, BHA /SK/, Coop Himmelb(l)au /AT/, Jiří Černický /CZ/, Dana Čupková /USA/, Jiří David /CZ/, Tomáš Džadoň /SK/, Christian Gebhardt /DE/, Vlado Havrilla /SK/, Rachel Harrison /USA/, Martin Horák /CZ/, Milan Houser /CZ/, HŠH /CZ/, Chalupa architekti /CZ/, IVA /SK/, Roland Kollnitz /AT/, Christian Korth /G/, KOD /SK/, Eva Koťátková /CZ/, Jiří Kovanda /CZ/, ksa /CZ, SK/, Michal Kuzemenský /CZ/, Denisa Lehocká /SK/, Václav Litvan /CZ/, Petr Lysáček /CZ/, Marek Meduna /CZ/, Minimaforms /USA/, NOX /NL/, ONL /NL/, Iveta Pilařová /CZ/, Petr Písářík /CZ/, Luděk Rathouský /CZ/, Lukáš Rittstein /CZ/, R&Sie(n) /FR/, Joe Scanlan /USA/, Pavla Sceranková /SK/, Fabian Seiz /AT/, Christian Schonwalder / /D/, Jiří Skála /CZ/, Vladimír Skrepl /CZ/, Peter Stec /SK/, Juraj Sukop /SK/, Evžen Šimera /CZ/, Ján Ťupek /SK/, Hana Vinklárková /CZ/, Franz West /AT/, Dušan Záhoranský /SK/, zerozero /SK/, Radoslav Zrubec /SK/, Petr Zubek /CZ/

Medzinárodná výstava Forma nasleduje… risk je spoločným projektom Slovenskej národnej galérie, Centra pre súčasné umenie Futura v Prahe a Karlin Studios v Prahe. Prvá podoba projektu sa uskutočnila v Prahe od 24. mája do 29.júla 2007, tá druhá sa predstavuje verejnosti v SNG na prvom poschodí a v suteréne Esterházyho paláca v Bratislave. Projekt kurátorsky pripravili Jana Ševčíková, Jiří Ševčík a Monika Mitášová.

Výstava Forma nasleduje… risk sleduje súčasné podoby sochy a architektúry vo formách, ktoré sa opisujú zvyčajne ako zložité a hybridné celky. Nová komplexnosť reaguje na premeny postinformačnej spoločnosti, tekutej modernity, iconoclashov a obsadzuje nové teritóriá naznačené na jednej strane dadaizmom, neodadaizmom a hnutím fluxus a na druhej strane rozmanitými verziami minimalizmu, neominimalizmu a vecnosti. Projekt sa usiluje po dlhom čase pomenovať nové mimoštýlové aj mimosmerové konvergencie a aliancie práve na príklade plastiky a architektúry v nádeji, že sa vo vzájomných vplyvoch spomínaných druhov vynárajú s naliehavosťou avizovanej novej komplexnosti. Tá v sebe zahŕňa množstvo komponentov, nájdených objektov, pevných a tekutých foriem, materiálov a médií, vrátane fotografie, videa a animácií, ktoré simultánne spolupôsobia.

Sochárom a architektom sa pritom paradoxne darí udržať celok, ktorý sa zjavuje v zábleskoch explózií a implózií foriem. Tieto silové polia sieťových usporiadaní už nie sú návratom k objektovosti a priestorovosti, ani pokračovaním inštalačných stratégií. Vznikajúce formy nie sú motivované jednoznačne a jednosmerne, vymykajú sa zo súvislostí príčin aj následkov a utvárajú sa v intervenciách informačných tokov, neplánovaného pôsobenia živlov a nezvládnuteľných aktov sociálnej subverzie. Zložité neštrukturované štruktúry sú vystavované našim pohľadom, aj keď sú nakoniec niekedy obaľované zjednocujúcou, no nie totalizujúcou vrstvou, ktorá upokojuje ich povrch a rozporuplnú formu. Všetky na prvý pohľad ťažko zlučiteľné zložky sa podieľajú na nekonečných možnostiach premenlivosti tohto hyperkomplexného celku, v ktorom sa uplatňujú jednak reálne hodnoty materiálov a médií a na pozadí tokov pôsobí aj nekonceptuálna prítomnosť diela. Celok však zostáva neistý, forma nielen sleduje risk, ale nasleduje po množstve hazardných krokov a rozhodnutí, sama sa stáva riskantnou.
Táto medzinárodná výstava predstavuje viacero významných osobností súčasného amerického a európskeho sochárstva i architektúry a celý rad mladých umelcov a umelkýň, ktorí/é sa podieľajú na kritickej premene súčasného umenia.

via sng.sk