Festival dizajnu, umenia a kreatívnych technológií


Nechajte sa vtiahnuť do sveta dynamických a interaktívnych inštalácií, grafík, vizualizácií dát a generatívneho dizajnu. Medzinárodne uznávaní umelci a dizajnéri, ktorí kreatívne využívajú technológie, sa stretnú v Bratislave v Pisztoryho paláci, aby prezentovali svoje projekty, procesy a myšlienky. Sensorium je druhý ročník jednej z najpokrokovejších udalostí svojho druhu na Slovensku zameraných na prienik umenia, dizajnu a technológií.

Termín: 28 — 30.04.2017
Data Lab: 28.04.2017
Konferencia: 29.04.2017
Workshop: 30.04.2017

Miesto:
Konferencia — Pisztóryho palác — Štefánikova 834/25, 811 05 Bratislava
Celodenný Workshop — Goetheho Inštitút Bratislava, Panenská 682/33, Bratislava
Data Lab — Goetheho Inštitút Bratislava, Panenská 682/33, 811 03 Bratislava

http://www.sensorium.is
http://www.facebook.com/sensoriumsvk

Od svojho vzniku (2016), Sensorium spolupracuje s festivalom Resonate , ktorého spoluzakladateľ Eduard Prats Molner je tento rok jedným z kurátorov programu Sensoria. Sensorium zaujíma pozíciu platformy pre internacionálnu a interdisciplinárnu komunikáciu a rozvoj pre odbornú komunitu v oblastiach, kde sa technológie stretávajú s dizajnom a umením. Pôsobí ako priestor pre edukáciu, inšpiráciu a konverzáciu. V Bratislave sa naskytne jedinečná možnosť zažiť projekty, ktoré využívajú moderné technológie a nové médiá, no hlavne možnosť spoznať zaujímavých umelcov a dizajnérov.

Tento rok konferencia zažiari kapacitami progresívnej audiovizuálnej tvorby FIELD (GB), ktorí boli niekoľko krát nominovaní ako najlepšie dizajnové štúdio Veľkej Británie a venujú sa novým formám audiovizuálnej tvorby ako napríklad generatívny obraz. Gene Kogan (USA)- momentálne najvýznamnejšia osobnosť v oblasti machine learning v kreatívnej sfére. Bude hovoriť o využití tejto technológie pre obraz, zvvuk aj text , ktorá dáva prístrojom takmer ľudské schopnosti.
Domácu scénu zastúpi Mária Júdov á (SK), ktorá sa zaoberá dance-tech , technologicky informovanými tanečnými praktikami a virtuálnou realitou . Privítame aj Maria Klingemanna (DE) z Google Cultural Institute , Playmodes (ES) budú hovoriť o interaktívnych svetelných inštaláciách a konferenciu otvoria Domestic Data Streamers (ES), ktorí pretvárajú dáta na hmatateľné zážitky.

„ Sensorium je už na začiatku svojej existencie vrcholovým príspevkom k rozvíjajúcej sa slovenskej scéne generatívneho dizajnu, digitálneho navrhovania a umenia najnovších médií. Prednášky Pau Garciu a Karstena Schmidta stabilizujú Bratislavu ako jedno z centier aktuálneho umeleckého diania. Zároveň je to prvý krát, kedy na Slovensko prichádzajú umelci tohto formátu aj v disciplínach na pomedzí programovania, grafického dizajnu, vizuálneho, priestorového a interaktívneho umenia. Karsten Schmidt už roky rozvíja najprogresívnejšie digitálne návrhové nástroje a na scéne sa stal legendou. “
Ján Pernecký, rese—arch, 2016

KONFERENCIA
Pisztóryho palác, Slovenská národná galéria, Námestie Ľudovíta Štúra 4, Bratislava PREDBEŽNÝ Program / 10.30 – 20.00
Po skončení prednášok bude možnosť zoznámiť sa a porozprávať sa s lektormi osobne.

FIELD (VB) sú majstrami krásnej estetiky a generatívneho umenia. Londýnske štúdio kombinuje umenie + technológiu pre vytváranie imersívnych audiovizuálnych zážitkov a silných nových formátov vizuálnej komunikácie. Pracujúc s vybranými značkami a kultúrnymi inštitúciami po celom svete produkujú umelecké diela vo forme pohyblivého obrazu , interaktívnych zážitkov a kinetických inštalácií. http://www.field.io

Playmodes (ES) Playmodes je audiovizuálne štúdio z Barcelony. Sami si vytvárajú digitálne technológie (sotvér aj hardvér), ktoré používajú na tvorbu imersívnych interaktívnych inštalácií, projection mappingu, divadelnej scénografie, statickej a pohyblivej grafiky, audiovizuálnych nástrojov, zvukového dizajnu a hudby.
Milujú experimentáciu so všetkými možnými formátmi, pracujú s open source nástrojmi a kolaborujú s ľuďmi okolo celého sveta pre vytvorenie vysoko kvalitných a inovatívnych projektov v kultúrnej aj komerčnej sfére. http://www.playmodes.com

Mária Júdová (SK) je slovenská multidisciplinárna umelkyňa. Počas svojho štúdia bola praktikantkou na École de recherche graphique v Belgicku a hňeď potom v CIANT – International Centre for Art and New Technologies v Prahe. Momentálne dokončuje magisterské štúdium na FAMU Centrum audiovizuálnych štúdií v Prahe, kde skúma oblasti dance – tech a technologicky informovaného tanca, konkrétne sa zaoberá bio – senzormi v oblasti súčasného tanca. Svoju prácu už prezentovala na Holandskom elektronickom festivale umenia, Cinedans v Amsterdame a je súčasťou projektu Creative Coding Lab v Berlíne aj The Story of Light Festivalu v Panjim (India).
http://www.mariajudova.net/

Ďalšie profily umelcov na http://sensorium.is/sk#umelci .

Na Sensoriu vám okrem projektov zaujímavých zahraničných hostí predstavíme aj diela mladých slovenských umelcov pracujúcich s novými médiami . Môžete sa tešiť na dynamické inštalácie ako aj ich tvorcov, ktorí ich predstavia: VŠMU – Medialab, WO|V|EN – The Invisible See, Mlady Pes – Sound Map, lab.SNG – Remix umenia, Zuzana Liptáková.


WORKSHOP 30.04.2017

Progressbar, Michalská 581/3, 811 03 Bratislava

Program

10.30 — 17.30 Machine learning pre umelcov a dizajnérov | Gene Kogan
Workshop povedie kapacita kreatívneho machine learningu Gene Kogan, ktorý ukáže napríklad techniky toho, ako naučiť svoj počítač rozpoznávať čo je okolo neho . Workshop je vhodný pre začiatočníkov, ale aj pokročilejších dizajnérov a umelcov, ktorí majú záujem o nové nástroje.

Gene Kogan (USA) svetoznámy umelec a programátor pôvodom zo Spojených Štátov, pôsobiaci v Berlíne. Zaoberá sa generatívnymi systémmi a umelou inteligenciou. Gene bude viesť celodenný workshop a taktiež porozpráva o svojej tvorbe a umelej inteligencií počas konferencie. Prednášal na udalostiach ako Eyeo Festival, Retune, Kikk, CIID v Kodani a učil na jednej z najlepších dizajnových škôl – Parsons v NYC.

Workshop buduje na Geneových procesoch a nástrojoch z jeho projektov . Účastníci budú pracovať s obrazom, textom aj zvukom. Workshop poskytne praktický prehľad a zručnosti v algoritmoch používaných pre parsovanie (syntaktická analýza), vizualizovanie a objav spoločných znakov v komplexných multimediálnych dátach. Taktiež preskúmame široké spektrum využitia zaujímavého pre umelcov, dizajnérov hier, filmárov a zvukových dizajnérov. V rámci workshopu bude prebiehať aj základná práca s kódom, pričom nie sú potrebné žiadne predošlé skúsenosti.

Sensorium Data Lab 28.4.2017
Goetheho Inštitút Bratislava, Panenská 682/33, 811 03 Bratislava Program /
10.00 — 18.00
Je projektom v spolupráci s Goethe-Institut Bratislava pre vytvorenie priestoru pre skúmanie a experimentáciu s novými technikami komunikácie digitálnych dát a obsahu vo fyzickom priestore. Program sprostredkujú majstri dáta storytellingu Domestic Data Streamers.

SÚŤAŽ
Sensorium vyhlasuje súťaž pre študentov vysokých a stredných škôl o bezplatné miesto na celodennom workshope Machine Learning pre umelcov a dizajnérov . Záujemci môžu zasielať motivačný list (do 200 slov) a svoje portfólio alebo iný podporný materiál na
hello@sensorium.is do 14. 4. 2017 . Výsledky budú oznámené mailom 16. 4. 2017.

Hlavný partner : Sensorium z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia Sponzormi podujatia Sensorium sú Štúdio 727, Ars Bratislavensis a Nethemba. Partnermi podujatia Sensorium sú Goetheho inštitút v Bratislave, lab Slovenskej národnej galérie Multiplace, Mladý Pes a Slovenské centrum dizajnu.