Etruskovia z Perugie


Na Slovensko po prvýkrát prichádzajú originálne unikátne etruské nálezy priamo z Talianska, z Národného archeologického múzea v Perugii, najstaršieho družobného mesta Bratislavy. Pozrieť si ich môžete na výstave Etruskovia z Perugie v pivniciach Bratislavského hradu od 31. októbra 2014. Pivnice hradu sa touto výstavou taktiež po prvýkrát po rekonštrukcii sprístupňujú verejnosti a návštevníci budú môcť obdivovať jedinečne zachované pôvodné múry a klenby.
Etruskovia žili aj v dnešnom regióne Umbria (stredné Taliansko), ktorého hlavným mestom je Perugia. Život tajomného zaniknutého národa Etruskov paradoxne poznáme najmä z obsahu ich hrobiek, preto vzácnymi exemplármi sú travertínové sarkofágy s reliéfnymi výjavmi zdobenými polychrómiou, typickými pre oblasť Perugie.

Najvzácnejším je sarkofág č.53 z rodinnej hrobky cacni z lokality Elce so zachovaným pozlátením. Dvadsaťdva kusov týchto sarkofágov bolo náhodne objavených v roku 2003 pri stavbe podzemnej garáže. Majiteľ objav zatajil, nenahlásil a sarkofágy rozpredal. Pri ich čistení dokonca zoškrabal originálnu farebnosť z niektorých kusov. Karabiniérom zo špeciálnej jednotky pre ochranu kultúrneho dedičstva, sa však podarilo tento nezákonný čin odhaliť, všetky rozpredané sarkofágy zachrániť. Vďaka tomu umy máme dnes možnosť, ako ďalšie európske hlavné mesto po Ríme, tieto unikáty vidieť a prezentovať.


Výstavu Etruskovia z Perugie pripravilo Slovenské národné múzeum – Historické múzeum Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria Perugia, Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria Perugia a Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave. Mestá Bratislava a Perugia sú partnerskými mestami už od roku 1962, čo je pre hlavné mesto SR najdlhšie trvajúce zahraničné partnerstvo.Výstava Etruskovia z Perugie poukazuje najmä na vyspelú kultúru a život etruského národa v Perugii, vypovedá príbeh Etruskov, praotcov – zakladateľov Perugie, neskôr asimilovaných, pohltených rímskou hegemóniou. Ako každá veľká civilizácia, aj tá etruská postupne upadla do zabudnutia, ale je na nás,aby sme ju znovu oživili.

Partneri výstavy:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo della Republica Italiana Veľvyslanectvo Talianskej republiky na Slovensku
Hlavné mesto SR Bratislava
Comune di Perugia
Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava
Comune di Corciano

T O P E X P O N Á T Y V Ý S T A V Y – výber
● Najvzácnejším je sarkofág č.53 z hrobky rodiny cacni z lokality Elce so zachovaným pozlátením a vysokým stupňom umelecko-remeselného spracovania reliéfu s námetom kentauromachie (boja Kentaurov s Lapithmi).Obrazne povedané víťazstvo ľudskej mysle nad zvieracími pudmi. Víťazstvo Grékov nad barbarmi. Je svedectvom toho, že majiteľ musel mať vysoké postavenie v etruskej aristokratickej spoločnosti. (obrázok urna_carni)
● Najstarším dôkazom o existencii písma v Perugii je abeceda vyrytá na miske typu bucchero č.4, ktorá sa našla na ulici Via Pellini a pochádza z konca 6. stor. pred Kristom, kedy mesto zažívalo urbanistický rozmach. Abecedu vyrytú tenkým hrotom na dno misky, tvorí 19 etruských písmen vyrytých v smere sprava doľava, čo je typické pre Etruskov. (obrázok urna_miska)
● Plná bronzová výzbroj č. 31, ktorá sa našla vo vnútri hrobky v Monte Tezio v lokalite Pantano v roku 1929 počas poľnohospodárskych prác. Výbava z obdobia 4.-3. stor. pred Kr. pozostáva z bronzovej helmy, náholeníc, strigila (škrabáka), kottabosu, oštepu, štítu a meča. (obrázok brnenie)
● Pohrebná urna č.50 z hrobky rodiny aneimarcnas výjavom mýtu Siedmi proti Thébam na čelnej strane skrinky. Preľudnená scéna znázorňuje útočníkov chrániacich sa štítmi pred padajúcimi kameňmi, ktoré napadnutý ľud hádže ponad múry. Kapaneus, ktorý sa snažil vystúpiť po rebríku je tu zobrazený ležiaci na zemi dolu hlavou. Vrchnák je s postavou muža v polosede a nápisom na lištách. Prítomnosť farieb – červenej, žltej a čiernej. 2. stor. pred Kr. ● Pohrebná urna č.51 so scénou lúčenia na čelnej strane, z hrobky rodiny aneimarcna. Manželia sa zdravia v prítomnosti sluhov. Po tvári im stekajú slzy. 2. stor. pred Kristom. (obrázok urna_lucenie)
● Antefix satyra č. 32, z archeologických výskumov pod katedrálou Sv. Vavrinca (San Lorenzo) v Perugii. Tvár satyra je zdobená polychrómiou – výrazné farby modrých dúhoviek uhrančivých očí, karmínovočervená pleť a čierna brada, dotvárajú celkový odstrašujúci dojem. (obrázok satyr)

Z A U J Í M AV O ST I
● Etruskovia obchodovali s celým vtedajším antickým svetom, rozmach ich kultúry začína
v polovici 8. stor. pred Kr. do 2. stor. pred Kr.
● Rimania od Etruskov prevzali veľkú časť ich kultúry, dokonca aj meno Roma má pochádzať od etruského rodu Ruma
● Gladiátorské hry prevzali Rimania od Etruskov
● Etruské ženy boli rovnocenné mužom, vidieť to aj z nástenných malieb podzemných hrobiek
● Etruské ženy venovali dennej toalete veľa času.Strieborné zrkadlá mali často na zadnej strane vyryté námety čerpajúce inšpiráciu z gréckej mytológie. Na urne č.51 je vidieť, ako slúžka nesie „beauty case“, kozmetickú skrinku zo slonoviny.