Dudas Brothers Spolu / kazdy sam za seba


Výstava bratov Juraja (*1975, Trnava) a Ivana (*1980, Trnava) Dudášovcov je ich prvým spoločným projektom od roku 2011. Tvorba oboch osciluje na pomedzí politického a sociálneho aktivizmu, zväčša bezprostredne reagujú na spoločenské dianie v globálnom alebo regionálnom kontexte. V aktuálnej prezentácii sa rozhodli reflektovať napätú a neprehľadnú politickú situáciu na Ukrajine. Interpretácia udalostí posledných týždňov či mesiacov tvorí obsah výstavy. Jeden objekt, dve interaktívne videoinstalácie, text, performace. Diela nechávajú vyznieť bez komentára, návštevník sa stáva ich pozorovateľom aj účastníkom, pri inštaláciách do obrazu môže (ale nemusí) zasiahnuť. V symbolike vystavených prác je obsiahnutá autorská interpretácia.

Juraj Dudáš je intermediálnym umelcom (s výbornými základmi, ktoré dostal na Akademii výtvarních uměni u prof. Milana Knížáka, či predtým na VŠVU u prof. Ruda Sikoru). Inklinuje k post- konceptu, ktorý implikuje do práce s textom, slovom alebo sa koncept stáva súčasťou performance (zo starších projektov napr. DJ Giorgio, zameraný na autobiografiu na pomedzí fikcie a reality). Pre aktuálnu výstavu svoj výtvarný jazyk posunul po rokoch k minimalisticky spracovanému objektu.

Ivan Dudáš inklinoval už počas štúdií na bratislavskej VŠVU (prof. R. Sikora, doc. I. Németh a prof. Daniel Fischer) ako aj na Nothingham Trent University v Anglicku (prof. Matt Hawthorn) ku stratégiám mediálneho umenia. Jeho doménou je práca s nájdeným filmom, obrazom, zvukom – tzv. práca s found footage. V roku 2012 na Fakulte výtvarných umení AKU v Banskej Bystrici úspešne obhájil doktorandskú dizertačnú prácu u doc. M. Nicza a bol mu udelený titul Artis Doctor (ArtD.). V súčasnosti sa venuje dekonštrukcii digitálneho obrazu s interaktívnymi presahmi a s možnosťou vstupu diváka do diela. Už niekoľko rokov prednáša na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, kde sa paralelne venuje aj vedecko-výskumnej činnosti.
Výstava Spolu / každý sám za seba je monotematická. V princípe ide o site-specific projekt pre synagógu, v ktorom do starších formálnych prvkov vnášajú obaja umelci nový obsah.

Spoločný pohľad / rozdielne spracovanie.

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia