Druhé vydání průvodce po brněnské architektuře je v prodeji


Dlouho očekávané druhé vydání publikace Brněnský architektonický manuál. Průvodce architekturou 1918–1945 bude od 8. února v prodeji v Domě umění města Brna a v Domě pánů z Kunštátu. Druhé vydání knižní verze oblíbené internetové databáze je aktualizované o nové informace. Zároveň probíhají první přípravy na vydání jejího pokračování, které zmapuje brněnskou architekturu po roce 1945.

Kniha sloužící jako databáze meziválečné architektury a současně jako průvodce městem vyšla poprvé v roce 2012. Druhé aktualizované vydání bude na rozdíl od prvního k dostání také v běžné knižní distribuci. Zatímco prodejní cena v budovách Domu umění bude 380 Kč, v knihkupectvích bude vyšší. Kniha vychází v nákladu 2 000 kusů v češtině a 2 000 kusů v anglickém překladu.

Do druhého vydání přidaly autorky odborných textů, historičky Petra Hlaváčková, Šárka Svobodová a Lucie Valdhansová, informace o rekonstrukcích a změnách, které se udály za pět let uplynulých od prvního vydání. Novou předmluvu doplnil Rostislav Koryčánek, autor koncepce a odborný garant projektu. Aktualizace se dočkaly také praktické informace o městské hromadné dopravě.

Stejné zůstává grafické zpracování (Adam Macháček, Robert Jansa, Petr Bosák, Sébastien Bohner), díky němuž získala publikace v roce 2012 druhé místo v soutěži Nejkrásnější české knihy v kategorii Vědecká a odborná literatura.

Databáze přístupná na webových stránkách bam.brno.cz je od roku 2017 také postupně rozšiřována o poválečné období, jehož mapování bude dokončeno v roce 2019. Do BAMu tedy postupně přibývají takové stavby, jako je Janáčkovo divadlo, hotely International a Continental i všechna brněnská sídliště. Celkem bude doplněna o 200–250 staveb. Internetová databáze i knižní průvodce by tak měly v roce 2019 pokrývat brněnskou architekturu od roku 1918 do roku 1989.

Souběžně s druhým vydáním vznikly také pracovní listy pro první stupeň ZŠ se sedmi vybranými brněnskými stavbami z poválečného období. Ilustrace pro dětské omalovánky vytvořila výtvarnice a lektorka Domu umění Romana Horáková.

Brněnský architektonický manuál
Rozvoj Brněnského architektonického manuálu, tzv. BAMu, populárního průvodce po funkcionalistické architektuře, zajišťuje Dům umění města Brna díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR a Magistrátu města Brna. Na webových stránkách bam.brno.cz najdete databázi bezmála 400 objektů meziválečné architektury, která je postupně doplňována o stavby z období 1946–1989.

Databáze slouží jako zdroj odborných informací a současně jako průvodce městem. Můžete si vybrat některou z předem navržených architektonických procházek a stáhnout si zdarma audioprůvodce, namluvené brněnskými herci a osobnostmi. Databáze obsahuje stovky fotografií a archivních dokumentů – plánovou dokumentaci, historické fotografie a mapy, doplňující hesla objektů a medailony architektů. Stezky s mapami jsou k dispozici také v tištěné podobě ve formě mapové brožury, která je zdarma k dispozici v Domě umění, v Domě pánů z Kunštátu a v pobočkách TIC. Na konci roku 2017 také proběhl její dotisk.

Po vzoru brněnského průvodce architekturou vznikají podobné projekty i v dalších českých městech: v Plzni je to PAM (pam.plzne.cz), v Litomyšli LAM a našlápnuto má i KAM, tentokrát v Hradci Králové.