Dramaturgický workshop miniMIDPOINT v rámci Medzinárodného festivalu študentských filmov EARLY MELONS


Počas tohtoročného Medzinárodného festivalu študentských filmov EARLY MELONS usporiada CHARACTER: Film Development Association v spolupráci s programom MIDPOINT: Central European Script Center dvojdňový dramaturgický workshop miniMIDPOINT pre študentov a čerstvých absolventov slovenských filmových škôl, zameraný na dramaturgiu a vývoj scenárov pod vedením renomovaných dramaturgov s medzinárodnými skúsenosťami. Akcia sa bude konať v dňoch 17. – 18. marca 2011 v Bratislave.

MiniMIDPOINT ponúkne dramaturgiu celkom siedmim projektom, ktoré budú vybraté z prihlásených krátkometrážnych a celovečerných projektov študentov a absolventov slovenských filmových škôl: VŠMU, Filmová škola v Košiciach a Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Garantom kvality vybraných projektov je komisia, ktorej predsedá slovenský režisér Vlado Balko. Ako lektori sa budú na workshope podieľať Petr Jarchovský (scenárista, ktorého scenáre získali mnoho ocenení) za krátkometrážne filmy a Lubor Dohnal (renomovaný scenárista a dramaturg) za celovečerné filmy.

Súčasťou workshopu budú aj verejné master class: master class na tému kreatívny producent a jeho úloha vo vývoji filmového diela povedie Marta Lamperová, konzultantka a odborníčka na medzinárodný filmový marketing a development. Master class sa uskutoční 18. marca 2011.

Deadline pre uzávierku prihlášok je 18. februára 2011.

Svoje prihlášky a prípadné otázky posielajte na eva@earlymelons.com

via http://www.earlymelons.com