Dlouho neviděno. Současné rakouské umění ze sbírek města Vídně.


V polovině roku 2007 zahájilo ve Vídni svou výstavní činnost nově vybudované Museum auf Abruf, kde je instalován výběr ze sbírky současného rakouského umění města Vídně, patřící k největším a nejvýznamnějším sbírkovým fondům v Rakousku. Existence sbírky je motivována snahou dokumentovat a prezentovat tvorbu předních rakouských umělců různých generací od roku 1945 do současnosti. První zahraniční reprízou tohoto velkorysého výstavního projektu bude výstava uspořádaná v prostorách nově rekonstruovaného Domu umění města Brna.

Facebook
http://www.facebook.com/Dum-umeni-mesta-Brna

Flickr
http://www.flickr.com/photos/dum_umeni_brno

via dum-umeni.cz