Divadlo podáva správu o vplyve politických udalostí na osud jednotlivca


Autentický a angažovaný – aj to sú pojmy označujúce postoj divadiel a tvorcov, ktorým dáva tohtoročný Medzinárodný festival Divadelná Nitra priestor. Inscenácie súborov Arkadi Zaides z Tel Avivu a Compagnie Kadidi / Dorothée Munyaneza z Paríža sú vyjadrením k osobným skúsenostiam a bolestným zážitkom, ktoré spôsobila politika ich krajiny – Izraela či Rwandy. Ich výpovede priamo nabádajú k empatii, čo je hlavná téma festivalu „EMPATIA – zdieľať a dávať“. Divadelná Nitra 2015 sa uskutoční od 24. do 29. septembra.
„Zdá sa, že dnes je mimoriadne dôležité aj v divadle sa pýtať na príčiny politických konfliktov a neslobody ľudí, ktorí musia pre prenasledovanie, vieru alebo pre akékoľvek iné príčiny opúšťať svoje krajiny, trpieť, radikálne meniť a riskovať svoje životy. Obe inscenácie sú silnou umeleckou a ľudskou výpoveďou o zúfalstve, bezvýchodiskovosti, ale aj o sile vyrovnať sa s ťažkými podmienkami. Umelci chcú touto cestou otvoriť divákovi oči, aby, ak už nič iné, tak aspoň pouvažoval nad „iným“ v sebe a okolo seba a prejavil trochu ľudskosti,“ povedala členka Umeleckej rady Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra Martina Vannayová.
Aj keď obe divadlá prichádzajú na Slovensko s formálne veľmi odlišnými inscenáciami – Sobota s rozhlasom (Compagnie Kadidi / Dorothée Munyaneza, Paríž, Francúzsko) a Archív (Arkadi Zaides, Tel Aviv, Izrael) – spája ich práve spomínané autentické vyjadrenie tvorcov k osobným skúsenostiam a bolestným zážitkom, ktoré ovplyvnila politika ich krajiny.
„Kým Sobota s rozhlasom je úprimnou a hlbokou spoveďou mladej ženy, tanečnice a režisérky Dorothée Munyanezy o jej strašných zážitkoch z rwandskej genocídy, Archív je skôr laboratórnym tanečným výskumom zložitej politickej situácie na okupovaných palestínskych územiach. Obe však tancom, pohybom, autentickými zvukmi na scéne a videoprojekciou (Archív) či hovoreným slovom (Sobota s rozhlasom) podávajú správu o hrozných účinkoch politiky na osud jednotlivca, pýtajú sa na kolektívnu vinu a na príčiny násilia a konfliktov medzi ľuďmi a národmi,“ dodala Martina Vannayová.
Všetci zahraniční režiséri a autori, ktorých diela budú uvedené v Hlavnom programe festivalu, sa predstavia na Slovensku po prvý raz. Zaujímavosťou je, že všetky inscenácie hlavného programu – tak zo zahraničia, ako aj zo Slovenska – sú autorským divadlom, čo zvyšuje mieru zaangažovanosti tvorcov a znásobuje silu výpovede diela. Zahraničné predstavenia sa odohrajú v originálnych jazykoch, pričom budú simultánne tlmočené do slovenčiny a angličtiny.

Compagnie Kadidi / Dorothée Munyaneza (Paríž, Francúzsko):
Sobota s rozhlasom
Koncepcia, text, tanec a hlas: Dorothée Munyaneza
Samedi détente – kultová rozhlasová hudobná relácia bola v Rwande začiatkom 90-tych rokov symbolom slobody. Všetci sa na ňu tešili, tancovali počas nej a spievali. A zrazu prišiel koniec. A „normálny život” sa zmenil na peklo.
Až o dvadsať rokov neskôr dokázala Dorothée Munyaneza, francúzsko-britská speváčka, tanečníčka a choreografka rwandského pôvodu vyrozprávať príbeh svojej rodiny prostredníctvom autentickej inscenácie, ktorej vznik inšpirovali aj radostné, ale najmä bolestné spomienky na detstvo. Svoje dielo nazvala podľa spomínanej rozhlasovej relácie symbolizujúcej radostné obdobie, aby vytvorila istý kontrapunkt k hrôzam, o ktorých vypovedá.
Dorothée Munyaneza prežila detstvo v Rwande. Počas jednej z najkrutejších a najrozsiahlejších genocíd 20. storočia prišla o príbuzných a priateľov a zažila dlhý a namáhavý útek z vlastnej krajiny. Svojou inscenáciou, ktorá je mixom jej spomienok, autentickej hudby, zvukovej koláže a súčasného tanca, sa pýta, či sa vôbec dá rozprávať o hrôze úteku z krajiny, v ktorej stojíte na hranici smrti.
Téma Soboty s rozhlasom v žiadnom prípade nie je „africká”, ale týka sa veľmi intenzívne aj nás v Európe, konfliktu na Ukrajine, nedávnej vojny v Juhoslávii, aktuálne aj komplikovaného problému imigrácie a toho, ako sa staviame k problémom „tretieho sveta” a neokolonializmu.
Inscenácia Sobota s rozhlasom je na programe Divadelnej Nitry v posledný večer festivalu, v utorok 29. septembra o 18.00 hod. vo Veľkej sále Divadla Andreja Bagara.

Foto: Sobota s rozhlasom

ARKADI ZAIDES (Tel Aviv, Izrael): Archív
Koncept a choreografia: Arkadi Zaides
Becelem, Informačné centrum pre ľudské práva na okupovaných územiach, iniciovalo v roku 2007 projekt, v rámci ktorého palestínski dobrovoľníci žijúci v najkonfliktnejších oblastiach – na západnom brehu Jordánu – snímali na videokamery konfliktné situácie s Izraelčanmi. Cieľom projektu bolo zdokumentovať porušovanie ľudských práv a odkryť izraelskej aj medzinárodnej verejnosti realitu života na okupovaných územiach.
Arkadi Zaides, mladý izraelský choreograf a tanečník, na tento projekt nadviazal, aby sa vo svojej sólovej tanečnej inscenácii vyjadril k zložitej otázke izraelsko-palestínskych vzťahov, ale pýta sa aj na to, aký je potenciál násilia prítomného v každom jednotlivcovi a akú cenu spoločnosť platí za regulovanie tohto násilia.
Arkadi Zaides svojím Archívom umelecky komentuje konkrétny konflikt na okupovaných územiach Palestíny z pohľadu Izraelčana, ktorý má odvahu vidieť extrémizmus svojich krajanov, čo mu napokon prinieslo aj odmietnutie inscenácie v istých domácich kruhoch. Kladie si tiež všeobecnejšiu otázku: čo je na násilí univerzálne, ako sa telesne manifestuje a čo sa deje, keď sa kolektívne reguluje. Vo svojej tvorbe sa zaoberá otázkami vzťahu tela a politiky, ako aj možnosťami umenia v politickej diskusii a v riešení politických a spoločenských konfliktov.
Inscenácia Archív je na programe Divadelnej Nitry v pondelok 28. septembra o 18.00 hod. v Starom divadle Karola Spišáka.

Foto: Archív

Na tohtoročnom festivale sa zo zahraničia ešte predstavia: Nowy Teatr (Varšava, Poľsko) s inscenáciou Apokalypsa (réžia Michał Borczuch), The International Institute of Political Murder – IIPM (Medzinárodný inštitút politickej vraždy, Berlín / Zürich, Nemecko / Švajčiarsko) – Štvavé rádio (koncept, text a réžia Milo Rau), Drama Laboratory, Kirov + Teatr.doc (Moskva, Rusko) – Vjatlag (réžia Boris Pavlovič), Ivana Müller (Paríž, Francúzsko) – Stále sa len prizeráme (koncept a text Ivana Müller), LOD music theatre (Gent, Belgicko) – Starý Monk, Sashko Brama (Ľvov, Ukrajina) – R+J.
Dirty Deal Teatro (Riga, Lotyšsko) – Stratená Antarktída (réžia Valters Sīlis).

Slovensko budú zastupovať štyri inscenácie: Mojmír II. alebo Súmrak ríše Činohry Slovenského národného divadla (réžia Rastislav Ballek), Veľký zošit z dielne Divadla Andreja Bagara v Nitre (réžia Ján Luterán), Domov Eros Viera nezávislého zoskupenia Med a prach (autori a réžia Andrej Kalinka, Ivan Martinka) a Spiatočka (Rükverc) z Divadla Thália Košice (réžia József Czajlik).
Okrem divadelných predstavení hlavného programu budú môcť návštevníci festivalu navštíviť aj filmové projekcie, verejné čítania, výstavy, performancie, inštalácie a intervencie vo verejnom priestore. Pripravených je takmer šesťdesiat podujatí sprievodného programu z rôznych umeleckých i spoločenských oblastí na tému festivalu.

Súčasťou programu bude aj Verejná debata: Empatia – zdieľať a dávať s osobnosťami z rôznych oblastí na čele s Martinom M. Šimečkom a Alexandrom Dulebom, ako aj medzinárodný kritický seminár pre kritikov a divadelníkov z piatich krajín V4@THEATRE – Divadelná Nitra 2015 Residency pod vedením renomovaného francúzskeho teatrológa Particea Pavisa.

Online predaj vstupeniek na Hlavný program a program Festivalu Plus možno uskutočniť na stránke http://nitrafest.interticket.sk/.. V ponuke je niekoľko kategórií a zliav pre viacero typov divákov – pre verejnosť, študentov, seniorov a podobne. Divadelní profesionáli a novinári získajú zľavu na vstupenky na http://nitrafest-profi.interticket.sk/. Zdravotne postihnutí môžu svoj záujem o vstupenky zadarmo prihlásiť na tickets@nitrafest.sk. Všeobecné informácie o vstupenkách festivalu nájdu záujemcovia na stránke festivalu http://www.nitrafest.sk/domov/vstupenky/info-o-vstupenkach/. V prípade, že záujemcovia o vstupenky si chcú rezervovať ubytovanie za festivalové ceny, je potrebné vyplniť registračný formulár na http://www.nitrafest.sk/registration/.
Pokladnica festivalu (Svätoplukovo nám., hlavný vchod do Divadla Andreja Bagara) je otvorená v pracovné dni od 14.00 do 17.00 hod.  

O festivale: Medzinárodný festival Divadelná Nitra je najväčším divadelným festivalom a jedným z najvýznamnejších medzinárodných podujatí na Slovensku. Je výberovou prehliadkou európskeho divadelného umenia s dôrazom na činoherné divadlo a inovatívne formy scénického umenia (performing arts), zároveň sa vyznačuje prekračovaním hraníc druhov a štýlov. V intenciách svojej otvorenosti a rozmanitosti festival ponúka multimúzickú zostavu sprievodných podujatí – divadlo, film, výtvarné umenie, hudbu a umenie vo verejnom priestore, rozvíja verejný diškurz a venuje sa neformálnemu vzdelávaniu. Medzinárodný festival Divadelná Nitra sa programovo profiluje ako platforma iniciujúca pohyb ideí, kreatívneho myslenia a vyjadrovania. V tomto zmysle slúži ako protiváha komerčného a konvenčného umenia.