Divadelná Nitra sa zaoberá empatiou, ktorá vracia do spoločnosti etiku

Divadelná Nitra sa zaoberá empatiou, ktorá vracia do spoločnosti etiku


Program tohtoročného Medzinárodného festivalu DIVADELNÁ NITRA bude prepájať téma, ktorá provokuje, inšpiruje aj nabáda k zamysleniu a diskusiám, je ňou „EMPATIA – zdieľať a dávať“. Organizátori pracujú s ideou solidarity, váhou nadosobného záujmu a spoločenskou angažovanosťou. V hlavnom programe figuruje deväť zahraničných produkcií a štyri slovenské divadelné inscenácie. Okrem nich budú môcť návštevníci festivalu navštíviť aj filmové projekcie, verejné čítania, výstavy, performancie a inštalácie. Festival, jediný svojho druhu na Slovensku, sa uskutoční od 24. do 29. septembra 2015.

„V súčasnej stále väčšmi individualizovanej spoločnosti, v ktorej škola a rodina strácajú tradičné nástroje výchovy, je umenie jednou z mála oblastí, ktorá môže vplývať na formovanie osobnosti človeka, na jeho etické zásady a emocionálnu hĺbku. Stále silnejší dôraz vo verejnom priestore na racionalitu, ekonomickú prosperitu a technický rozvoj vyvoláva potrebu vyrovnať deficit citu, upriamiť pozornosť na humánne hodnoty a prehlbovať duchovný rozmer človeka i spoločnosti,“ povedala k téme riaditeľka festivalu Darina Kárová.

Empatia je podľa nej schopnosť premietnuť vlastné „ja“ do citov, osudu, myšlienok iného človeka a predstaviť si seba samého na jeho mieste, čo prináša porozumenie tomu druhému. Vcítiť sa je podmienkou možnosti pochopiť, prostredníctvom emocionálneho zážitku dospieť k racionálnemu poznaniu a tak spätne obohatiť seba samého. Umelecký zážitok je založený na empatii, ba čo viac – umenie rozvíja predstavivosť, ktorá je hnacou silou empatie. Vyšším štádiom empatie je vôľa zdieľať – pocity, zážitky, názory, problémy či rovno osud toho druhého. Empatia tak vracia do spoločnosti elementárnu etiku – človek schopný vcítiť sa a chápať je náchylný zdieľať a deliť sa. Stáva sa tolerantnejším, menej povrchným, zbavuje sa egoizmu a xenofóbie.

„V hlavnom programe 24. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa predstavia v  inscenáciách zo zahraničia režiséri a autori, ktorí ešte nikdy v Nitre prezentovaní neboli. V kontexte festivalu ide o nové mená, všetci budú dokonca aj po prvý raz na Slovensku,“ povedala Darina Kárová. Zároveň vyzdvihla rôznorodosť divadelných druhov a foriem: od klasickej činohry, cez divadlo ako koncert – rockový alebo džezový, až po dokumentárne divadlo v podobe prednášky alebo čítania denníkov, nebude chýbať ani tanec či videoumenie.

Zahraničné predstavenia sa odohrajú v originálnych jazykoch, pričom budú simultánne tlmočené do slovenčiny a do angličtiny. Zaujímavosťou je, že všetky inscenácie hlavného programu – tak zo zahraničia, ako aj zo Slovenska – sú autorským divadlom, čo zvyšuje mieru zaangažovanosti tvorcov a znásobuje silu výpovede diela. Okrem toho všetky dokonale ladia s témou tohto ročníka festivalu: Empatia – zdieľať a dávať.

Zahraničné divadlá, ktoré sa predstavia na tohtoročnom festivale, sú: Nowy Teatr (Varšava, Poľsko), The International Institute of Political Murder – IIPM (Medzinárodný inštitút politickej vraždy, Berlín / Zürich, Nemecko / Švajčiarsko(), Compagnie Kadidi / Dorothée Munyaneza (Paríž, Francúzsko), Drama Laboratory, Kirov + Teatr.doc (Moskva, Rusko), Arkadi Zaides (Tel Aviv, Izrael), LOD music theatre & Théâtre Vidy-Lausanne (Gent, Belgicko), Sashko Brama (Ľvov, Ukrajina), Ivana Müller (Paríž, Francúzsko), Dirty Deal Teatro (Riga, Lotyšsko).

Slovensko budú na festivale zastupovať štyri inscenácie: Mojmír II. alebo Súmrak ríše Činohry Slovenského národného divadla, Veľký zošit z dielne Divadla Andreja Bagara v Nitre, Domov Eros Viera nezávislého zoskupenia Med a prach a Spiatočka (Rükverc) z Divadla Thália Košice.

Okrem divadelných predstavení hlavného programu budú môcť návštevníci festivalu navštíviť aj filmové projekcie, verejné čítania, výstavy, performancie a inštalácie. Pripravených je takmer šesťdesiat podujatí z rôznych umeleckých i spoločenských oblastí.

„Sprievodné podujatia sa v prvom rade budú vyjadrovať k téme festivalu Empatia – zdieľať a dávať. Prostredníctvom rôznych umeleckých druhov budú mať návštevníci možnosť stretnúť sa s problémami menšín a hendikepovaných ľudí, uvidia umelecké diela reflektujúce rasizmus, imigráciu, extrémizmus, inakosť, kultúrnu rôznorodosť, ale aj ochranu životného prostredia či vzťah k domovu aj kultúrnemu dedičstvu,“ doplnila Darina Kárová.

Sprievodný program prináša pouličné divadelné predstavenia, mladé študentské a amatérske divadlo, filmy, koncerty, výstavy, inštalácie výtvarného umenia vo verejnom priestore, literatúru a rozhlasové umenie. Oslovuje detského aj mladého diváka, počas Bielej noci otvára nočné brány a výstavné priestory galérie, múzea a synagógy.
V rámci témy Empatia – zdieľať a dávať sa prezentujú aktivity rôznych menšín, hendikepovaných ľudí či komunít a zároveň program ponúka podujatia pripravené špeciálne pre tieto cieľové skupiny. Okrem snahy poskytnúť rôzne pohľady na festivalovú tému bolo jedným z ďalších zámerov prezentovať regionálne kultúrne a umelecké aktivity, súbory, skupiny, kultúrne inštitúcie, ako aj organizácie z neziskovej sféry.

Festival deťom prinesie rad podujatí pre materské, základné aj stredné školy: divadelné predstavenia, čítania rozprávok, filmové projekcie, diskusie, odposluchy rozhlasových hier, dielne a workshopy. Na rodičov s deťmi čaká cez víkend na festivalovom inom_námestí tradičné rodinné víkendové popoludnie: súťaže, dielne, hry a pouličné divadelné predstavenia pre deti.

Záujem návštevníkov festivalu a verejnosti iste vzbudia aj diskusné formáty – Verejná debata Empatia – zdieľať a dávať s odborníkmi z rôznych oblastí na čele s Milanom M. Šimečkom a Alexandrom Dulebom a Raňajky s…tvorcami inscenácií sprevádzané vstupmi pracovnej skupiny divadelníkov a divadelných kritikov – účastníkov medzinárodného projektu V4@THEATRE – Divadelná Nitra 2015 RESIDENCY, ktorú bude viesť svetoznámy francúzsky teatrológ Patrice Pavis.

Tému festivalu a rôzne linky na zaujímavé články o empatii, chudobe, genocíde, vojne, životnom prostredí, komunikuje aj internetová stránka festivalu http://www.nitrafest.sk.

O festivale: Medzinárodný festival Divadelná Nitra je najväčším divadelným festivalom a jedným z najvýznamnejších medzinárodných podujatí na Slovensku. Je výberovou prehliadkou európskeho divadelného umenia s dôrazom na činoherné divadlo a inovatívne formy scénického umenia (performing arts), zároveň sa vyznačuje prekračovaním hraníc druhov a štýlov. V intenciách svojej otvorenosti a rozmanitosti festival ponúka multimúzickú zostavu sprievodných podujatí – divadlo, film, výtvarné umenie, hudbu a umenie vo verejnom priestore, rozvíja verejný diškurz a venuje sa neformálnemu vzdelávaniu. Medzinárodný festival Divadelná Nitra sa programovo profiluje ako platforma iniciujúca pohyb ideí, kreatívneho myslenia a vyjadrovania. V tomto zmysle slúži ako protiváha komerčného a konvenčného umenia.