Divadelná Nitra sa zaoberá empatiou, ktorá vracia do spoločnosti etiku


Program tohtoročného Medzinárodného festivalu DIVADELNÁ NITRA bude prepájať téma, ktorá provokuje, inšpiruje aj nabáda k zamysleniu a diskusiám, je ňou „EMPATIA – zdieľať a dávať“. Organizátori pracujú s ideou solidarity, váhou nadosobného záujmu a spoločenskou angažovanosťou. V hlavnom programe figuruje deväť zahraničných produkcií a štyri slovenské divadelné inscenácie. Okrem nich budú môcť návštevníci festivalu navštíviť aj filmové projekcie, verejné čítania, výstavy, performancie a inštalácie. Festival, jediný svojho druhu na Slovensku, sa uskutoční od 24. do 29. septembra 2015.

„V súčasnej stále väčšmi individualizovanej spoločnosti, v ktorej škola a rodina strácajú tradičné nástroje výchovy, je umenie jednou z mála oblastí, ktorá môže vplývať na formovanie osobnosti človeka, na jeho etické zásady a emocionálnu hĺbku. Stále silnejší dôraz vo verejnom priestore na racionalitu, ekonomickú prosperitu a technický rozvoj vyvoláva potrebu vyrovnať deficit citu, upriamiť pozornosť na humánne hodnoty a prehlbovať duchovný rozmer človeka i spoločnosti,“ povedala k téme riaditeľka festivalu Darina Kárová.

Empatia je podľa nej schopnosť premietnuť vlastné „ja“ do citov, osudu, myšlienok iného človeka a predstaviť si seba samého na jeho mieste, čo prináša porozumenie tomu druhému. Vcítiť sa je podmienkou možnosti pochopiť, prostredníctvom emocionálneho zážitku dospieť k racionálnemu poznaniu a tak spätne obohatiť seba samého. Umelecký zážitok je založený na empatii, ba čo viac – umenie rozvíja predstavivosť, ktorá je hnacou silou empatie. Vyšším štádiom empatie je vôľa zdieľať – pocity, zážitky, názory, problémy či rovno osud toho druhého. Empatia tak vracia do spoločnosti elementárnu etiku – človek schopný vcítiť sa a chápať je náchylný zdieľať a deliť sa. Stáva sa tolerantnejším, menej povrchným, zbavuje sa egoizmu a xenofóbie.

„V hlavnom programe 24. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa predstavia v  inscenáciách zo zahraničia režiséri a autori, ktorí ešte nikdy v Nitre prezentovaní neboli. V kontexte festivalu ide o nové mená, všetci budú dokonca aj po prvý raz na Slovensku,“ povedala Darina Kárová. Zároveň vyzdvihla rôznorodosť divadelných druhov a foriem: od klasickej činohry, cez divadlo ako koncert – rockový alebo džezový, až po dokumentárne divadlo v podobe prednášky alebo čítania denníkov, nebude chýbať ani tanec či videoumenie.

Zahraničné predstavenia sa odohrajú v originálnych jazykoch, pričom budú simultánne tlmočené do slovenčiny a do angličtiny. Zaujímavosťou je, že všetky inscenácie hlavného programu – tak zo zahraničia, ako aj zo Slovenska – sú autorským divadlom, čo zvyšuje mieru zaangažovanosti tvorcov a znásobuje silu výpovede diela. Okrem toho všetky dokonale ladia s témou tohto ročníka festivalu: Empatia – zdieľať a dávať.

Zahraničné divadlá, ktoré sa predstavia na tohtoročnom festivale, sú: Nowy Teatr (Varšava, Poľsko), The International Institute of Political Murder – IIPM (Medzinárodný inštitút politickej vraždy, Berlín / Zürich, Nemecko / Švajčiarsko(), Compagnie Kadidi / Dorothée Munyaneza (Paríž, Francúzsko), Drama Laboratory, Kirov + Teatr.doc (Moskva, Rusko), Arkadi Zaides (Tel Aviv, Izrael), LOD music theatre & Théâtre Vidy-Lausanne (Gent, Belgicko), Sashko Brama (Ľvov, Ukrajina), Ivana Müller (Paríž, Francúzsko), Dirty Deal Teatro (Riga, Lotyšsko).

Slovensko budú na festivale zastupovať štyri inscenácie: Mojmír II. alebo Súmrak ríše Činohry Slovenského národného divadla, Veľký zošit z dielne Divadla Andreja Bagara v Nitre, Domov Eros Viera nezávislého zoskupenia Med a prach a Spiatočka (Rükverc) z Divadla Thália Košice.

Okrem divadelných predstavení hlavného programu budú môcť návštevníci festivalu navštíviť aj filmové projekcie, verejné čítania, výstavy, performancie a inštalácie. Pripravených je takmer šesťdesiat podujatí z rôznych umeleckých i spoločenských oblastí.

„Sprievodné podujatia sa v prvom rade budú vyjadrovať k téme festivalu Empatia – zdieľať a dávať. Prostredníctvom rôznych umeleckých druhov budú mať návštevníci možnosť stretnúť sa s problémami menšín a hendikepovaných ľudí, uvidia umelecké diela reflektujúce rasizmus, imigráciu, extrémizmus, inakosť, kultúrnu rôznorodosť, ale aj ochranu životného prostredia či vzťah k domovu aj kultúrnemu dedičstvu,“ doplnila Darina Kárová.

Sprievodný program prináša pouličné divadelné predstavenia, mladé študentské a amatérske divadlo, filmy, koncerty, výstavy, inštalácie výtvarného umenia vo verejnom priestore, literatúru a rozhlasové umenie. Oslovuje detského aj mladého diváka, počas Bielej noci otvára nočné brány a výstavné priestory galérie, múzea a synagógy.
V rámci témy Empatia – zdieľať a dávať sa prezentujú aktivity rôznych menšín, hendikepovaných ľudí či komunít a zároveň program ponúka podujatia pripravené špeciálne pre tieto cieľové skupiny. Okrem snahy poskytnúť rôzne pohľady na festivalovú tému bolo jedným z ďalších zámerov prezentovať regionálne kultúrne a umelecké aktivity, súbory, skupiny, kultúrne inštitúcie, ako aj organizácie z neziskovej sféry.

Festival deťom prinesie rad podujatí pre materské, základné aj stredné školy: divadelné predstavenia, čítania rozprávok, filmové projekcie, diskusie, odposluchy rozhlasových hier, dielne a workshopy. Na rodičov s deťmi čaká cez víkend na festivalovom inom_námestí tradičné rodinné víkendové popoludnie: súťaže, dielne, hry a pouličné divadelné predstavenia pre deti.

Záujem návštevníkov festivalu a verejnosti iste vzbudia aj diskusné formáty – Verejná debata Empatia – zdieľať a dávať s odborníkmi z rôznych oblastí na čele s Milanom M. Šimečkom a Alexandrom Dulebom a Raňajky s…tvorcami inscenácií sprevádzané vstupmi pracovnej skupiny divadelníkov a divadelných kritikov – účastníkov medzinárodného projektu V4@THEATRE – Divadelná Nitra 2015 RESIDENCY, ktorú bude viesť svetoznámy francúzsky teatrológ Patrice Pavis.

Tému festivalu a rôzne linky na zaujímavé články o empatii, chudobe, genocíde, vojne, životnom prostredí, komunikuje aj internetová stránka festivalu http://www.nitrafest.sk.

O festivale: Medzinárodný festival Divadelná Nitra je najväčším divadelným festivalom a jedným z najvýznamnejších medzinárodných podujatí na Slovensku. Je výberovou prehliadkou európskeho divadelného umenia s dôrazom na činoherné divadlo a inovatívne formy scénického umenia (performing arts), zároveň sa vyznačuje prekračovaním hraníc druhov a štýlov. V intenciách svojej otvorenosti a rozmanitosti festival ponúka multimúzickú zostavu sprievodných podujatí – divadlo, film, výtvarné umenie, hudbu a umenie vo verejnom priestore, rozvíja verejný diškurz a venuje sa neformálnemu vzdelávaniu. Medzinárodný festival Divadelná Nitra sa programovo profiluje ako platforma iniciujúca pohyb ideí, kreatívneho myslenia a vyjadrovania. V tomto zmysle slúži ako protiváha komerčného a konvenčného umenia.