Divadelná Nitra sa začne už o mesiac


Jeho téma EMPATIA – zdieľať a dávať určuje hlavný aj sprievodný program, čierno-biely vizuál a zhluk pojmov (extrémizmus, imigrácia, genocída, chudoba…) naznačujú tematické okruhy uvedených diel a presah festivalu k reflexii spoločenskej a politickej situácie. Online predaj vstupeniek je už spustený, do obehu sa dostáva aj spot festivalu s hlasom herca Róberta Rotha. Po prvý raz môžu návštevníci niekomu kúpiť a darovať Vstupenku Empatia a využiť festivalový babysitting. Šesťdňová Divadelná Nitra sa uzavrie 29. septembra 2015.
„V súčasnosti sme dospeli – ako spoločnosť, ale aj jednotlivci – k akémusi zvláštnemu druhu pragmatizmu, sebastrednosti až individuálnemu egoizmu. Prvoradým spoločenským cieľom je prosperita, za najdôležitejší zmysel života sa považuje osobné šťastie. Preferuje sa racionálne myslenie a účelné konanie. Všetko, čo je nad rámec, zdržuje. A práve tu musí nastúpiť umenie, ktoré prináša iný pohľad na javy a veci okolo nás, prepája rozum a cit, dodáva životu hlbší rozmer. Preto Divadelná Nitra prichádza s témou Empatia. Chceme upriamiť pozornosť na schopnosť človeka myslieť na iných, deliť sa s nimi, konať nezištne a nadosobne,“ povedala riaditeľka festivalu Darina Kárová.

Téme a koncepcii festivalu zodpovedá aj vizuál tohtoročného festivalu. Opäť je jeho autorom „dvorný“ grafik Divadelnej Nitry Tomáš Vicen. „Tentoraz je to spojenie čiernej a bielej, vyjadrujúce jednoduchosť a pokoru pred pravdou. Princíp striedania motívov v pozitíve a negatíve signalizuje nejednoznačnosť pohľadu na javy i veci. Hra s pojmami, ktoré označujú tematické okruhy, vylupuje mnohé významy – a tak si všimneme, že v pojme imigrácia sa nachádza grácia, v slove empatia pat (v angličtine path) a chudoba korešponduje so slovom doba. A strechu nad všetkým tvorí najzdravšie éčko – empatia (empathy sign),“ doplnila Darina Kárová.
Vizuál poskytol základ konceptu aj pre spot Divadelnej Nitry, ktorý sa v týchto dňoch dostáva do obehu a k dispozícii je aj na https://youtu.be/i2V-OvFHK28. Autorom je Lukáš Kodoň a rozhlasové aj televízne spoty vznikali v štúdiu K2 zvuk. Texty nahovoril herec Činohry Slovenského národného divadla Róbert Roth, ktorý bude na festivale účinkovať v inscenácii Mojmír II. alebo Súmrak ríše.

Online predaj vstupeniek na Hlavný program a program Festivalu Plus je už spustený, a to na stránke http://nitrafest.interticket.sk/. Pokladnica Divadelnej Nitry sa otvorí 2. septembra 2015. V ponuke je niekoľko kategórií a zliav pre viacero typov divákov – pre verejnosť, divadelných profesionálov, novinárov, študentov, seniorov, zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP) a podobne. Počet zľavnených vstupeniek v každej kategórii je limitovaný. Všeobecné informácie o vstupenkách festivalu nájdu záujemcovia na stránke festivalu http://www.nitrafest.sk/domov/vstupenky/info-o-vstupenkach/. V prípade, že si záujemcovia o vstupenky chcú rezervovať ubytovanie za festivalové ceny, je potrebné vyplniť registračný formulár na http://www.nitrafest.sk/registration/.
Na hlavnú tému festivalu EMPATIA – zdieľať a dávať sa viaže aj možnosť darovať vstupenku niekomu, kto by si ju sám bez pomoci z rôznych dôvodov nemohol kúpiť. Aj preto ju organizátori nazvali VSTUPENKA EMPATIA. „Svojou empatiou a podarovanou vstupenkou umožníte zdieľať divadelný zážitok napríklad členovi rodiny, dieťaťu z detského domova, bezdomovcovi, sociálne slabšiemu či hendikepovanému. Ak máte chuť podeliť sa s ostatnými o svoj skutok, napíšte príbeh o tom, kto a prečo dostal od vás Vstupenku Empatia (tickets@nitrafest.sk),“ predstavujú autori túto výzvu verejnosti. Vstupenka Empatia bude v predaji za plnú cenu a nevzťahujú sa na ňu žiadne druhy zliav.
Ďalšou novinkou je festivalový babysitting, vďaka ktorému si program budú môcť užiť aj tí, ktorým by to inak rodičovské povinnosti nedovoľovali. Detský kútik vo foyer Divadla Andreja Bagara bude k dispozícii od piatku 25. do utorka 29. septembra 2015 v čase od 15.00 do 20.00 hod. za symbolické jedno euro.
V hlavnom programe figuruje deväť zahraničných produkcií a štyri slovenské divadelné inscenácie. Okrem nich budú môcť účastníci festivalu navštíviť aj celý rad sprievodných podujatí. „Program Divadelnej Nitry je konceptuálny a v mnohých prípadoch participatívny, s presahom do sociológie aj ekológie. Ponúka nielen divadlo, ale aj film, vizuálne umenie, intervencie vo verejnom priestore, hudbu, literatúru, rozhlasové umenie, a tak napĺňa svoj multimúzický charakter. Všetko na tému Empatia,“ uzavrela riaditeľka festivalu Darina Kárová.

O festivale: Medzinárodný festival Divadelná Nitra je najväčším divadelným festivalom a jedným z najvýznamnejších medzinárodných podujatí na Slovensku. Je výberovou prehliadkou európskeho divadelného umenia s dôrazom na činoherné divadlo a inovatívne formy scénického umenia (performing arts), zároveň sa vyznačuje prekračovaním hraníc druhov a štýlov. V intenciách svojej otvorenosti a rozmanitosti festival ponúka multimúzickú zostavu sprievodných podujatí – divadlo, film, výtvarné umenie, hudbu a umenie vo verejnom priestore, rozvíja verejný diškurz a venuje sa neformálnemu vzdelávaniu. Medzinárodný festival Divadelná Nitra sa programovo profiluje ako platforma iniciujúca pohyb ideí, kreatívneho myslenia a vyjadrovania. V tomto zmysle slúži ako protiváha komerčného a konvenčného umenia.