Divadelná Nitra nachádza empatiu aj vo vizuálnom umení


Divadelná Nitra nachádza empatiu aj vo vizuálnom umení a vďaka nemu zasahuje do verejného priestoru. Výtvarníci, fotografi, architekti sa totiž intenzívne venujú práve oblastiam, ktoré empatiu potrebujú – imigrácii, menšinám, chudobe, životnému prostrediu, kultúrnemu dedičstvu a podobne. Ich koncept ideálne zapadá do hlavnej témy Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2015, ktorou je „EMPATIA – zdieľať a dávať“. Mnohé projekty vo verejnom priestore podporujú konceptuálny charakter festivalu a počítajú s interaktívnou účasťou jeho návštevníkov. Tí môžu spoznať tvorbu Ilony Németh, Stanislava Krupařa i študentov umeleckých škôl a mnohých ďalších.
Divadelná Nitra 2015 sa uskutoční od 24. do 29. septembra.

Inštalácia NR Public Art významnej slovenskej výtvarníčky Ilony Németh prináša do verejného priestoru otázky, ktoré sú prvkami tzv. Bogardusovej škály sociálnej vzdialenosti z roku 1926, čo je stupnica na meranie rasizmu a iných etnických predsudkov. Je zvyčajne aplikovaná v sociológii a v sociálnej psychológii a slúži na skúmanie a meranie vzťahov medzi etnickými skupinami. Autorka zvolila pre inštaláciu formu panelov pripomínajúcich dopravné značenie, ktoré sú inštalované na stĺpoch verejného osvetlenia, a sú na nich napísané otázky bežne používané v tomto type sociologického výskumu.

Na štyridsiatich paneloch inštalovaných v Nitre budú otázky v štyroch jazykoch: slovenskom, maďarskom, rómskom a vietnamskom. Sú to jazyky menšín žijúcich v meste a, samozrejme, jazyk „domácej”, väčšinovej spoločnosti. Úlohou otázok je povzbudzovať okoloidúcich, aby sa zamýšľali nad tým, či a do akej miery sú schopní akceptovať člena danej etnickej skupiny. Použitá škála je nasledujúca: prijali by ste člena danej etnickej skupiny za manžela/manželku, za člena rodiny, za priateľa, za suseda, do Vášho bytu ako hosťa, za spolupracovníka, do Vášho mesta alebo do Vašej krajiny ako spoluobčana, turistu?

Inštalácia NR Public Art sa uskutoční od 15. septembra do 15. októbra 2015 na pešej zóne a Svätoplukovom námestí, ako aj v okolitých uliciach centra Nitry. V sobotu 26. septembra o 17.30 sa začne komentovaná prehliadka priamo s autorkou Ilonou Németh a sociológom Ábelom Ravaszom.

Ilona Németh – NR Public Art (záber z inštalácie z Dunajskej Stredy DS Public Art, 2006)
Na imigráciu, utečencov, stratu domova, istoty a na chudobu upozorňuje výnimočná výstava českého fotografa Stanislava Krupařa, nositeľa mnohých ocenení Press Foto. Fotografie, ktoré tvoria výstavu s názvom Over The Sea (Cez more) boli urobené inkognito na ilegálnej ceste so sýrskymi utečencami z Egypta do Európy. „Ide o dokumentáciu cesty sýrskeho utečenca Amara, ktorý hľadal nový život v Európe. Ja a môj kolega, priateľ, nemecký novinár Wolfgang Bauer, sme sprevádzali sýrskych utečencov na ceste loďou z Egypta do Európy. Pracoval som inkognito, predstieral som, že som utečenec z Kaukazu. Preto som mohol používať len smartphon, nie riadny fotoaparát. Neskôr zaregistrovali našu loď egyptskí námorníci a všetkých nás zadržali na niekoľko dní vo väzení v Alexandrii. Boli sme vyhnaní z Egypta,“ opisuje dobrodružnú cestu Krupař. Nakoniec sa putovanie skončilo šťastne. V marci 2015 mohli vzniknúť fotografie, ktoré zaznamenávajú stretnutie Amara s rodinou vo Frankfurte nad Mohanom. Ich odlúčenie trvalo takmer rok.
Výstava bude v Starom divadle Karola Spišáka – Infocentrum od 24. do 29. septembra 2015.

Stanislav Krupař – Over The Sea (Cez more)

Na tému životné prostredie a odpad chcú upozorniť autori inštalácie Oceány plastov, ktorí budú pracovať priamo na námestí pred Divadlom Andreja Bagara s plastovým odpadom. Inštaláciu doplní aj projekcia rovnomenného francúzskeho dokumentárneho filmu Oceány plastov (2009, réžia: Sandrine Feydel), ktorý inšpiroval slovenských tvorcov. Ich cieľom je upozorniť na nezodpovedné správanie sa človeka k životnému prostrediu. Autormi inštalácie sú Erik Fehér a Viliam Šulík a s jej vytvorením budú pomáhať žiaci výtvarných odborov ZUŠ J. Rosinského a SZUŠ Ars studio, ktorí z plastového odpadu (PET fľaše, igelitky, poháriky, tégliky, misky a pod.) vytvoria podmorský svet plný morských živočíchov, rýb a rias. V súvislosti so spomínaným projektom má festival smerom k verejnosti konkrétnu výzvu – Zbierajte plasty pre Divadelnú Nitru!
Zber plastov trvá do pondelka 21. septembra 2015 (Divadlo Andreja Bagara, služobný vchod, kontakt: civanova@nitrafest.sk). Po skončení inštalácie Asociácia Divadelná Nitra zabezpečí recykláciu všetkého vyzbieraného plastového odpadu.
Svet nevidiacich predstaví návštevníkom festivalu na vlastnej koži Empathy Black Box (Čierna skrinka Empatia, 2,5m x 2,5m x 2,5m ). Objekt, vo vnútri absolútne tmavý, bude umiestnený pred Divadlom Andreja Bagara (DAB). „Predstavte si ráno nevidiaceho, zažite také ráno v Empathy Black Boxe. V úplnej tme zvládnete/nezvládnete bežné sebaobslužné činnosti človeka pred odchodom z domu,“ opisuje projekt jeho autorka, sochárka Elena Kárová. Vstupenka do originálnej kocky bude jej zmenšeninou, kockou, a bude k dispozícii pri prezentácii v DAB. Vstup bude možný maximálne dvom ľuďom naraz. Vstupy: sobota a nedeľa (26. 9., 27. 9.) od 10.00 do 12.00 a od  13.00 do 17.00 hod.
Výstava fotografií Foto – Empatia – Nitra vznikla na základe výzvy Asociácie Divadelná Nitra adresovanej profesionálnym aj amatérskym fotografom a širokej verejnosti z Nitry a nitrianskeho regiónu, aby poslali svoje fotografie zobrazujúce empatiu v tých najrôznejších podobách a významoch, ktorými sa zaoberá aj samotný festival. Iniciatíva má ambíciu zvýšiť participáciu širšej nitrianskej verejnosti na príprave festivalu. Výber z prihlásených diel bude vystavený na Svätoplukovom námestí formou veľkoplošných bannerov od 24. septembra.
Divadelná Nitra a Občianske združenie Všestranko organizujú čistenie okolia Liečebného ústavu Zobor pri príležitosti osádzania infopanelu Les nie je smetisko. Cieľom aktivity je zvýšiť povedomie širšej verejnosti o ochrane životného prostredia, ako aj prispieť k výchove a vzdelávaniu miestnej komunity. Nový panel na začiatku turistického chodníka, vedúceho od Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor okolo Svoradovej studničky na Zobor, má ľudí informovať napríklad aj o tom, koľko trvá prírode, kým rozloží jednu PET fľašu, ktorú v lese odhodil človek. Akcia, na ktorú organizátori pozývajú všetkých milovníkov prírody a turistov, je naplánovaná na sobotu 12. septembra 2015 v čase od 10.00 do 15.00 hod., čiže necelé dva týždne pred začatím festivalu. Odpadové vrecia a rukavice zabezpečujú organizátori.

Asociácia Divadelná Nitra aj tento rok pokračuje v projekte AJ TOTO JE UMENIE, ktorým upozorňuje, čo všetko okolo nás je umením. Touto „značkou“ označuje v Nitre zabudnuté a ignorované umelecké diela, sochy, objekty či budovy, čím chce posilniť povedomie o našom kultúrnom dedičstve. Tohto roku upozorní na objekty: Súsošie Umierajúci vojak (niekedy v r. 1914 – 1918, sochár Alexander Finta), Kostolík sv. Štefana kráľa (12. storočie), Vila Dr. Werőa (1927, architekti Friedrich Weinwurm a Ignác Vécsei), Židovský cintorín v Nitre, Ferenitka (1911 – 1913, obchodná spoločnosť Adolf Kramer a synovia), Sochu Piety (19. storočie), bývalú Hospodársku školu (arch. Jiří Grossmann), OD Prior (arch. Ivan Matušík), Hodiny na Štefánikovej triede pred Kinom Orbis, Sochu Sirény (prípadne Medený kvet), sídlisko Chrenová (autor: Tibor Bártfay). Autori, námet a realizácia projektu: Asociácia Divadelná Nitra, projekt BUNKA. Kurátori tohtoročného výberu: Juraj Novák, Richard E. Pročka.
Študenti Katedry intermédií a multimédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave vytvorili inštaláciu a happening s témou plytvania potravinami. Zaoberajú sa tiež odvrátenou stranou supermarketov, ktorá sa skrýva za dokonalosťou, kvalitou a ospevovanou čerstvosťou ich pultov – a to rovno v odpadkových kontajneroch. Projekt má názov Touch the Waste (Dotknite sa odpadu). Autori: Dorota Brázdovičová, Dominika Koššová, Eleonóra Stanková, Emiliya Vereshchagina, Martin Toldy, Veronika Unzeitigová.
Divadelná Nitra chce v rámci podtitulu hlavnej témy „zdieľať a dávať“ upriamiť pozornosť aj na tých, ktorí dávajú. Biela Vrana je ocenením spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu. „Je pre nás veľmi dôležité, aby vzácni ľudia v našej spoločnosti, ktorí bránia pravdu, spravodlivosť a verejný záujem, zažili poďakovanie a podporu,“ hovoria vyhlasovatelia ocenenia. Festival zaradil do svojho programu výstavu fotografií všetkých doteraz ocenených laureátov ocenenia Biela vrana spolu s popisom ich príbehov. Výstava bude vo foyeri DAB počas trvania festivalu.
The Doors (Dvere) je aktívny priestor, rušný uzol, miesto kolízií. „Vchádzame dovnútra alebo práve naopak, von z festivalu? … Nerozhodne medzi dverami, na odchode či na prahu niečoho nového sú dvere (The Doors) vždy miestom dvojznačností,“ napísali o svojom projekte, ktorý vznikol v rámci Pohoda Publict Art Festival Contest-u, autorky priestorovej inštalácie, Anna Cséfalvay, Marianna Maczová, Danica Pišteková, Veronika Trnovská – WOVEN [popletené].
Objekt „Pavilón KAT – architecture beyond“ je pilotným projektom, prezentáciou práce študentov Katedry architektúry mimo ateliérov VŠVU, vo verejnom priestore. Vedúci projektu: Kristína Rypáková, Danica Pišteková, Manfred Wolff-Plottegg, študenti: Andrej Strieženec, Matúš Novanský, Maroš Greš, Jakub Havlík, Matej Hoppan, Renáta Mitrová, Terézia Števuliaková, Mária Trnková, Nora Žalúdeková. Netradičný objekt bude na Svätoplukovom námestí vystavený počas trvania festivalu.
Festival ponúkne aj zábavné workshopy ako si vyrobiť rôzne typy nábytku z pneumatík. Spoločne vytvorený nábytok bude priamo na námestí pred DAB, a tak bude špeciálne sedenie slúžiť návštevníkom festivalu. Workshopy sa uskutočnia cez víkend, 12. a 13. septembra 2015 popoludní v Kultúrnom centre Hidepark a sú otvorené všetkým kreatívnym ľuďom – dobrovoľníkom. Pneumatiky a iný pracovný materiál zabezpečujú organizátori.

Na tohtoročnom festivale sa v rámci Hlavného programu predstavia zahraničné divadlá: Nowy Teatr (Varšava, Poľsko) s inscenáciou Apokalypsa (réžia Michał Borczuch), The International Institute of Political Murder – IIPM (Medzinárodný inštitút politickej vraždy, Berlín / Zürich, Nemecko / Švajčiarsko) – Štvavé rádio (koncept, text a réžia Milo Rau), Compagnie Kadidi / Dorothée Munyaneza (Paríž, Francúzsko) – Sobota s rozhlasom (koncepcia, text, tanec a hlas Dorothée Munyaneza), Arkadi Zaides (Tel Aviv, Izrael) – Archív (koncept a choreografia Arkadi Zaides), Drama Laboratory, Kirov + Teatr.doc (Moskva, Rusko) – Vjatlag (réžia Boris Pavlovič), Ivana Müller (Paríž, Francúzsko) – Stále sa len prizeráme (koncept a text Ivana Müller), LOD music theatre (Gent, Belgicko) – Starý Monk, Sashko Brama (Ľvov, Ukrajina) – R+J, Dirty Deal Teatro (Riga, Lotyšsko) – Stratená Antarktída (réžia Valters Sīlis).
Slovensko budú zastupovať štyri inscenácie: Mojmír II. alebo Súmrak ríše Činohry Slovenského národného divadla (réžia Rastislav Ballek), Veľký zošit z dielne Divadla Andreja Bagara v Nitre (réžia Ján Luterán), Domov Eros Viera nezávislého zoskupenia Med a prach (autori a réžia Andrej Kalinka, Ivan Martinka) a Spiatočka (Rükverc) z Divadla Thália Košice (réžia József Czajlik).
Okrem divadelných predstavení hlavného programu budú môcť návštevníci festivalu navštíviť aj filmové projekcie, verejné čítania, výstavy, performancie, inštalácie a intervencie vo verejnom priestore. Pripravených je takmer šesťdesiat podujatí sprievodného programu z rôznych umeleckých i spoločenských oblastí na tému festivalu.
Súčasťou programu bude aj Verejná debata: Empatia – zdieľať a dávať s osobnosťami z rôznych oblastí na čele s Martinom M. Šimečkom a Alexandrom Dulebom, ako aj medzinárodný kritický seminár pre kritikov a divadelníkov z piatich krajín V4@THEATRE – Divadelná Nitra 2015 Residency pod vedením renomovaného francúzskeho teatrológa Particea Pavisa.

Online predaj vstupeniek na Hlavný program a program Festivalu Plus možno uskutočniť na stránke http://nitrafest.interticket.sk/. V ponuke je niekoľko kategórií a zliav pre viacero typov divákov – pre verejnosť, študentov, seniorov a podobne. Divadelní profesionáli a novinári získajú zľavu na vstupenky na http://nitrafest-profi.interticket.sk/. Zdravotne postihnutí môžu svoj záujem o vstupenky zadarmo prihlásiť na tickets@nitrafest.sk. Všeobecné informácie o vstupenkách festivalu nájdu záujemcovia na stránke festivalu http://www.nitrafest.sk/domov/vstupenky/info-o-vstupenkach/. V prípade, že záujemcovia o vstupenky si chcú rezervovať ubytovanie za festivalové ceny, je potrebné vyplniť registračný formulár na http://www.nitrafest.sk/registration/.
Pokladnica festivalu (Svätoplukovo nám., hlavný vchod do Divadla Andreja Bagara) je otvorená v pracovné dni od 14.00 do 17.00 hod.  

O festivale: Medzinárodný festival Divadelná Nitra je najväčším divadelným festivalom a jedným z najvýznamnejších medzinárodných podujatí na Slovensku. Je výberovou prehliadkou európskeho divadelného umenia s dôrazom na činoherné divadlo a inovatívne formy scénického umenia (performing arts), zároveň sa vyznačuje prekračovaním hraníc druhov a štýlov. V intenciách svojej otvorenosti a rozmanitosti festival ponúka multimúzickú zostavu sprievodných podujatí – divadlo, film, výtvarné umenie, hudbu a umenie vo verejnom priestore, rozvíja verejný diškurz a venuje sa neformálnemu vzdelávaniu. Medzinárodný festival Divadelná Nitra sa programovo profiluje ako platforma iniciujúca pohyb ideí, kreatívneho myslenia a vyjadrovania. V tomto zmysle slúži ako protiváha komerčného a konvenčného umenia.