Detský sprievodca bludiskom výstavy


Výstava Bludní Holanďania sa stala v rámci tvorby sprievodných programov Výchovno-vzdelávacieho oddelenia SNG prvou výstavou, ku ktorej boli pripravené osobité pracovné listy určené pre detského návštevníka z radov verejnosti. Program je vhodný najmä pre deti od 8 do 12 rokov. Pri obidvoch pokladniach SNG v Bratislave je voľne k dispozícii pracovný list a písacie potreby, ktoré si môžu vziať do expozícií. Pracovný list obsahuje dvanásť úloh, ktoré sa zároveň viažu na dvanásť diel nachádzajúcich sa na výstave. Pomocou mapky priloženej k listu môže dieťa každé dielo nájsť, pričom ho tu čakajú jemu určené informácie i zadania. Tie sa týkajú historických, spoločenských a kultúrnych reálií holandskej krajiny, života i umenia. Dieťa má prostredníctvom jemu prístupných hravých, tvorivých a komunikatívnych úloh možnosť samé objavovať skryté poznatky, príbehy či „tajomstvá“ späté s témou výstavy.

Vypracovaný a o osobné údaje (meno, adresa, vek dieťaťa) doplnený list je možné pred odchodom odovzdať pri pokladni SNG.
V závere výstavy prebehne zlosovanie o 10 cien (5 kníh k výstavám SNG a 5 súborov pohľadníc diel SNG) zverejnené na oficiálnej webovej stránke galérie, http://www.sng.sk

Jednotlivé témy, ktoré detský sprievodca obsahuje:

1. Čistota pol života
2. Čo sa môže a čo sa nepatrí
3. Nákup umenia
4. Hľa, sú jedným národom a majú jeden jazyk
5. Čo oko nevidí, no štetec zachytí
6. Bludní moreplavci
7. Cesta okolo sveta
8. Vždy niečo nové pod slnkom
9. Kto je Holanďan?
10. Každý deň sa radujme a veselo spievajme
11. Skrytý podpis umelca
12. Z holandskej kuchyne

via sng.sk