Dawidov sen


Tento príbeh je prelínaním sna, reality a vlastných predstáv