Daroval som dušu bielemu papieru


V piatok 24.februára o 18:00 hodine otvorí Fotogaléria Trafačka výstavu českého surrealistického fotografa Ladislava Nekudu z Brna, ktorý tvorí pod umeleckým menom 3-stan a jeho dvoch hostí z Košíc – Alex W.Kiss, kaviarenský povaľač , majúci rád tupé uhly a Marek Suja, ktorý sa nesnaží robiť umenie, odhaľovaním lásky vytvára pseudoilúziu. Hudobný hosť: Ondrej Vydarený.
Ladisla Nekuda sa narodil v Bratislave, žije v Brne. Začiatky fotografa samouka boli ťažké, autor sa však vyprofiloval veľmi rýchlo. Opustil chémiu jednoduchýh prvoplánových odkazov a vybral sa po špirále pochybností a objavov rýchle nahor. V jeho tvorbe je jasne badateľný vplyv surrealizmu a jeho významného predstaviteľa Sarvadora Daliho. Nájdeme v nej zobrazenie snových svetov, koláží, útržkov zneužitej reality, ale aj postavy z mytológie. Prostredníctvom 3-stanových diel sa nám predstavuje surrealizmus postmodernej doby. doby, v ktorej snaha po konceptuálnej tvorbe tvrdo popiera všetky akademizmy a všetky postupy skostnantených -izmov, medzi ktoré patrí aj autorov obľúbený surrealizmus.
„Múzy přicházející z jinosvětů. Bytosti bez tváře, s těly žen v hadí kůži
a povahou mladého Mefistofela, žádajíc o lidskou pozornost za zdmi apatie.“
3-stan nám ukazuje, že v jeho mysli sa skrýva imaginatívny, fantazijný svet. Aj keď má každé dielo svoj význam, divákovi nič nepredkladá a interpretácie je celkom ponechaná na ňom samom. Napriek tomu, že sa väčšina fotografií môže zdať kontroverzná a v každom prípade nekonvenčná, nesnaží sa urážať. Naopak, usiluje sa o zachytenie snov, predstáv, pocitov, myšlienok ako je to typické pre celý smer surrealizmu.
Alex W.Kiss vo svojej tvorbe zachováva ženskú krásu z jeho pohľadu, teda ako skulptúry, hmoty, ktorá je kreovateľná do podoby v akej ju vídava vo svojich snoch presiaknutými atmosférou diel Tima Burtona. Najlepšie sa mu tvorí po posední v kaviarni, kde sledujúc dym z cigariet si predstavuje ohybnosti a tajomstvá ženskej duše i tela.
Marek Suja, po tom čo zavesil komerčnú fotografiu na klinec, si zakladá na kvalite zhotovenia. Je progresívny v rámci analógovej fotografie, pričom kladie minimálny dôraz na grafický postproces, aby divákovi priniesol kúzlo zrna bez zbytočných zásahov.
Naoko nesúrodá trojica. Na prvý pohľad sa zdá, že každý z autorov sa uberá vlastným smerom. Avšak, element, ktorý je prítomný u všetkých troch autorov, tvorí dokonalý pôžitok. Výstava potrvá do 23.marca.