Cyril Blažo + XYZ = Make Up collective


ŠTART – *19:00* | VSTUP *0 EURO*

*Kurátorka výstavy* : Lucia Gavulová

Výstava potrvá od* 12.októbra *do *5.novembra *a bude otvorená* Ut-Ne *od*16:00 *do* 20:00*.

*PRÍDTE SA POZRIEŤ NA LEGENDU SLOVENSKEJ VÝTVARNEJ SCÉNY CYRILA BLAŽA. BLAŽO VÁM UMENIE VYKÚZLI Z NIČOHO – Z HOVNA UPLETIE BIČ A VYŠIBE VÁS SVOJÍM ELEGANTNÝM HUMOROM. RANY POTOM ZACELÍ SERIÓZNE UMENIE PÁNOV Z XYZ. ICH SOCHARINA CHUTÍ TROCHU INAK, AKO BY STE ČAKALI A MOŽNO JU BUDE IBA CÍTIŤ, KTOVIE. TENTO VÝNIMOČNÝ BALÍK UVIDÍTE V OKTÓBRI IBA V NAJLEPŠIEJ GALÉRII V KOŠICIACH. V MAKE UP GALLERY!*

*CYRIL BLAŽO *(SK)* *

Cyril Blažo (1970) sa na scéne súčasného slovenského umenia začal výraznejšie profilovať ako absolvent VŠVU v Bratislave v prvej polovici deväťdesiatych rokov (v roku 1994 absolvoval maľbu u D. Fischera). Vo svojej práci sa venuje rôznym médiám – kresbe, maľbe, koláži, fotografii, objektu. V ranom období tvoril surrealisticko-expresionisticky ladené grafické listy. Svoj výrazový aparát postupne redukoval na minimalistickejší maliarsky prejav, zásahy do hotových predlôh a kolážové techniky. Koncom osemdesiatych
rokov bol členom skupiny rovesníkov 00 (spolu s B. Ondreičkom, S. Dančiakom, I. Markom, I. Čekirdom a M. Procházkom), vydávajúcej rovnomenný samizdat. V pozmenenej zostave sa skupina neskôr prezentovala pod názvom Blondiak.

Blažo sa vyznačuje naoko laxným prístupom k umeleckej tvorbe. Jeho výtvarné techniky a prejav by sa dali označiť ako *low* – s minimálnymi prostriedkami dosahuje maximálny efekt*.* S umením ľahko polemizuje, ale ho aj kriticky skúma. Spôsob Blažovho vyjadrenia je priamy, svojský, nápaditý, spontánne
kreatívny a vykazuje veľkú dávku autorovho humoru.**

*XYZ *(SK)**

Skupina XYZ združuje Mateja Gavulu (1972) a Milana Tittela (1966), ktorí pod hlavičkou spoločných tvorivých aktivít figurujú na slovenskej výtvarnej scéne od roku 1997. Obaja autori, zameraním bytostní sochári, tvoria v intenciách konceptualizmu a minimalizmu. Východisko vlastnej disciplíny podrobujú neustálemu preverovaniu a hľadaniu autentickej výtvarnej skúsenosti. Využívajú k tomu popri klasických sochárskych postupoch najmä tvorbu priestorových situácií a prácu s nájdeným objektom, ktoré zachytávajú
digitálnym fotoaparátom a kamerou. Hybridná povaha ich výtvarnej činnosti narába tak s efemérnymi, krehkými a prchavými situáciami s využitím minimálnych vstupov, ako aj s náročnými technologickými postupmi. Vychádzajú z rozšíreného porozumenia sochárskej citlivosti ako plastického stvárnenia, procesu premeny hmoty a aktivity v priestore. Týmto spôsobom vyzývajú diváka k citlivosti voči inej stránke hmotného sveta – sveta vecí, ktoré mimo princípu vlastníctva obohacujú každodennosť.

*Lucia Gavulová **(1980) vyštudovala v Bratislave históriu umenia a momentálne je dotorantom na Katedre a dejín umenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa pravidelne kurátorskej
a publicistickej činnosti. Pracuje aj ako koordinátórka Nadácie – centrum súčasného umania. Žije v Bratislave. *

via http://www.makeupcollective.org