Cyklus komorných koncertov GALÉRIA HUDBY / Matej Arendarik – klavir


Galéria hudby je cyklus komorných koncertov zameraných na hlbšie spoznávanie vážnej hudby všetkých historických období a súčasnej hudby. Projekt vo svojom už 9. ročníku chce kontinuálne nadviazať na úspešné predchádzajúce ročníky od roku 2006.

V 9. ročníku chceme progresívnou dramaturgiou prezentovať významné diela zo sólovej i komornej hudby rôznych historických období. Našim zámerom je zaradiť do dramaturgie aj diela súčasnej vážnej hudby, ktorá je v nitrianskom regióne uvádzaná sporadicky. Hlavným cieľom koncertného cyklu je podpora kvalitného koncertného umenia, ktoré sa môže významne rozvíjať v novom koncertnom priestore – v zrekonštruovanej Koncertnej sále Župného domu s unikátnou akustikou a špičkovým klavírnym krídlom značky Steinway & Sons.

Program:
2. 4. 2014 o 18.00 hod.
Dalibor Karvay – husle
Daniel Buranovský – klavír
Program: M. Bruch, N. Paganini, F. Liszt, P. I. Čajkovskij, M. Ravel, H. Wieniawski

23. 4. 2014 o 18.00 hod.
Miloslav Ištvan Quartett (CZ)
Lukáš Mik – husle
Jan Bělohlávek – husle
Stanislav Vacek – viola
Štěpán Filípek – violončelo
Program: M. Ištvan, V. Peška, A. Piňos, M. Stern, J. Zorn
14. 5. 2014 o 18.00 hod.
Matej Árendárik – klavír
Program: I. Zeljenka, K. Szymanowski, S. Prokofiev, M. P. Mussorgskij
28. 5. 2014 o 18.00 hod.
Václav Vonášek (CZ) – fagot
Jordana Palovičová – klavír
Program: C. P. E. Bach, G. P. Telemann, C. Saint-Saëns, E. Bozza

4. 6. 2014 o 18.00 hod.
Klavírny recitál víťaza 2. ročníka národnej súťaže Musica slovacca – Banská Bystrica 2014

Vstupné:
Dospelí: 5 EUR
permanentka 20 EUR
Študenti, deti, dôchodcovia: 4 EUR
permanentka 16 EUR

Predpredaj: Nitrianska galéria