Čo sa môžeme dozvedieť o svete z jazyka nepočujúcich? Odpovie Divadelná Nitra


Svet, ktorý je iný ako svet francúzštiny, angličtiny, nemčiny. Svet, v ktorom slová nestačia. Do takého sveta zavedie diváka unikátna inscenácia z hlavného programu blížiaceho sa festivalu Divadelná Nitra – JEDNO GESTO z poľského divadla Nowy Teatr.

Medzinárodný festival Divadelná Nitra (22. – 26. septembra 2017) vstúpi do svojho 26. ročníka témou #FUNDAMENTALS. V programe sa bude obracať k základným hodnotám života človeka a spoločnosti.

Inscenácia JEDNO GESTO bola zaradená do rebríčka desiatich najdôležitejších poľských inscenácií roka 2016.

„Pre mňa je tá inscenácia o posunkovaní, o svete posunkového jazyka, ktorý nie je rovnaký ako svet francúzštiny, nemčiny alebo poľštiny. Funguje inak, je založený na iných zmysloch. Čím väčšmi som sa doň ponoril, tým väčšmi mi bolo jasné, že je to perfektné dramatické médium: posunok, ale aj život nepočujúcich vo svete posunkovania, svet, ktorý presahuje samotný jazyk,“ hovorí režisér Wojtek Ziemilski, ktorý pozval štyroch hercov s rôznymi úrovňami sluchového postihnutia, aby svojimi príbehmi priamo z javiska vtiahli diváka do fascinujúceho sveta osobitého ľudského dorozumievania.

TEASER JEDNO GESTO

„Zaujíma ma, ako funguje komunikácia, ako sa poznanie, emócie a kultúra prenášajú, tvoria a spracúvajú. Ak hranice môjho jazyka znamenajú hranice môjho sveta, ako povedal filozof Wittgenstein, čo sa môžeme dozvedieť o svete z jazyka nepočujúcich? Je fascinujúce, ako sa náš jazyk javí neúčinný popri opise posunkových jazykov a vôbec sveta nepočujúcich,“ konštatuje Wojtek Ziemilski a pridáva príbeh z prípravy inscenácie.

„Jedna scéna sa stala náhodne. Poprosil som Adama, aby len skúšobne niečo zaposunkoval. A on začal hovoriť o svojom obľúbenom anime filme. Niečo také som nikdy predtým nevidel. Táto časť predstavenia je poctou nevídaným možnostiam posunkovej reči, ktoré sú pre počujúceho nedosiahnuteľné. Pretože posunkovať rukami o vizuálnej poézii je špecifický druh pantomímy, ktorej môžu porozumieť len nepočujúci. Napokon, ja nedokážem vytvoriť celý príbeh len používaním jednej ruky, jedného písmena,“ hovorí režisér.

Posunkový jazyk nadobúda v kontexte jeho divadla estetickú hodnotu, podobá sa na tanec. „Môžete posunkovať mnohými rôznymi spôsobmi. Každý človek to robí inak. To je okamžite viditeľné. Tieto rozdiely sú fascinujúce,“ dodáva Wojtek Ziemilski.

Jeho inscenácia zobrazuje každodenné situácie, s akými sa stretávajú nepočujúci, napríklad počas návštevy lekára alebo na úrade verejnej správy.

„Na javisku rozprávame naše súkromné ​​príbehy. Napríklad hovorím, že som úplne nepočujúca osoba, ktorá nedávno nosila ušný implantát, a teraz som to schopná aj povedať. Hovorím, ako so mnou pracovala moja matka, vďaka ktorej teraz môžem hovoriť príjemne a pohybovať sa medzi svetmi nepočujúcich a počujúcich,“ hovorí Marta Abramczyk, ktorá v predstavení účinkuje.

Inscenácia však nie je zameraná na integráciu. „Nejde o to, aby sme rozprávali otrasné či sentimentálne príbehy. Všetci vedia, že je ťažké žiť ako nepočujúci, ale okrem toho je to aj krásne, úžasné a úplne iné ako svet počutia,“ dodal režisér.

JEDNO GESTO s úspechom hosťovalo aj na festivaloch v Litve, Nemecku, Nórsku, aktuálne vystupuje na festivale Zürcher Theater Spektakel v Švajčiarsku, kde je nominované na prestížne ocenenie ZKB PATRONAGE PRIZE. Po Divadelnej Nitre sa predstaví vo Vroclavi na renomovanom poľskom medzinárodnom festivale Dialog.

Hlavný program Divadelnej Nitry 2017 ponúkne počas piatich festivalových dní 10 inscenácií tvorcov z Belgicka, Českej republiky, Grécka, Poľska, Spojených štátov amerických, Slovinska a Slovenska.

Vstupenky sú už v predaji, možno ich získať prostredníctvom internetového portálu http://www.predpredaj.sk v sekcii Divadlo. Pokladnica je otvorená od 21. augusta každý pracovný deň od 14.00 do 17.00 v Divadle Andreja Bagara v Nitre (vchod zo Svätoplukovho námestia).

Hlavný festivalový program
http://www.nitrafest.sk/domov/program-2017/hlavny-program-2017/

Všetky informácie o vstupenkách
http://www.nitrafest.sk/domov/vstupenky-a-ubytovanie/info-o-vstupenkach/

Všetky aktuálne informácie nájdete na: http://www.nitrafest.sk a www.facebook.com/divadelna.nitra